Současnost ZUŠ Jeseník

Základní uměleckou školu Jeseník navštěvuje kolem 850 žáků z Jeseníku i blízkého okolí.

Na hlavní budově ZUŠ (ul. 28. října 873) sídlí ředitelství školy, sekretariát, probíhá zde výuka hudební nauky, výtvarného a literárně-dramatického oboru. Z hudebního oboru se zde vyučuje: klavír, housle, viola, violoncello, kontrabas, elektronické nástroje, sólový a sborový zpěv, akordeon, elektrická kytara, zobcová a příčná flétna a varhany. Zkouší zde pěvecké sbory Zvonky a Zvonečky, smyčcový soubor Benjamínci, Smyčcový orchestr Jeseník, Flétnový soubor Jesflet a další hudební seskupení.

Na druhé budově školy (ul. O. Březiny 45) je zkušebna Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník, Kytarového orchestru a Kytarového souboru. Vyučuje se zde hra na kytaru, elektrickou baskytaru, klavír, violoncello, bicí nástroje, zobcovou a příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, trombon, tenor, baryton, tubu, technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku.

Na třetí budově školy (ul. Alšova 243) probíhá výuka výtvarného oboru.

V místě poskytovaného vzdělávání v Lipové-lázních 530, 79061 se vyučuje klavír, kytara a hudební nauka.

V místě poskytovaného vzdělávání v ZŠ Mikulovicích, Hlavní 346, 79084 probíhá výuka klavíru, zobcové flétny, kytary, zpěvu a hudební nauky.

V místě poskytovaného vzdělávání v ZŠ Česká Ves, Makarenkova 414 probíhá výuka klavíru, kytary, zobcové příčné flétny, elektronických klávesových nástrojůhudební nauky.

V individuálních, skupinových a hromadných lekcích předává své zkušenosti žákům přes 40 pedagogů ve třech oborech – hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém. O chod školy se starají 4 provozní zaměstnanci.

Žáci ZUŠ Jeseník vystupují ročně na cca 230 veřejných akcích, koncertech, představeních či prezentují svá díla na výstavách, zúčastňují se úspěšně festivalů, soutěží a přehlídek nejen u nás, ale i v zahraničí.

Základní umělecká škola Jeseník pořádá Mezinárodní festival dechových hudeb a Varhanní festival, podílí se na organizaci mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua.

Spolek přátel umění zajišťuje spolupráci mezi školou a rodiči, pomáhá organizovat akce školy.