Kurz Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi

Kurz Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi

Základní umělecká škola Jeseník nabízí více než sedmdesát let pestrou škálu uměleckého vzdělávání v hudebních i nehudebních oborech. Je si ale též vědoma faktu, že vedení dětí ke vnímání krásy začíná od nejútlejšího věku v rodinách a proto nabízí odborně vedený kurz Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi

Aktivity v jednotlivých tematických celcích jsou zaměřeny na hravé poznávání hudebních nástrojů Orffova instrumentáře, práci s ozvučnými tyčemi Boomwhackers, rozvoj elementárních rytmických a intonačních dovedností a také výuku nenáročných lidových i umělých her a písní ztvárněných pomocí kresby, slova a pohybu. Všechny uvedené činnosti jsou vhodné pro věkovou skupinu dětí od tří do deseti let /mladším či starším sourozencům je ale samozřejmě vstup otevřený též! /a jejich rodiče či prarodiče. Kurz je otevřen i vyučujícím mateřských či základních škol a volnočasových aktivit, neboť v lze získat inspiraci pro vlastní práci a množství nových metodických materiálů.

Setkání probíhají dvakrát do měsíce v průběhu celého školního roku a konají se vždy ve středu od 17. do 18. 00 v Kapli v Průchodní ulici, výsledek práce je jednou v roce prezentován na veřejně přístupném koncertě.

Společně prožitým časem se upevňují vztahy v rodinách, navazují nová přátelství a nenásilně rozvíjejí sociální cítění, fantazie a kreativita. To vše vědomě připravuje děti do bezproblémového zapojení se do větší školní skupiny v základním školství či k případnému přijetí do všech oborů vyučovaných na ZUŠ Jeseník bez jakéhokoliv tlaku na výkon či předem jasnou volbu nástroje – frekventanti kurzu jsou díky získaným dovednostem zvýhodněni při zápisu do ZUŠ Jeseník.

Přihlášení a platba za kurz v kanceláři ZUŠ Jeseník

Srdečně zve a na setkání s Vámi se těší vedoucí kurzu

Veronika Pavelková
vyučující ZUŠ Jeseník
tel.: 799 500 514
e-mail: pavelkovi27@gmail.cz

Fotografie
Kurz Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi
Kurz Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi
Kurz Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi