Výtvarný obor

Umělecké vzdělávání a tudíž i výtvarná tvorba oslovuje ty stránky psychiky, které jsou pro utváření osobnosti člověka nejdůležitější - komunikace, emoce, etika. Zajímavé podněty, tvořivé hledačství a experimentátorství učí člověka přemýšlet v souvislostech, umět se svobodně rozhodnout.

Cílem výtvarného oboru je vychovat nejen řadu umělců, ale citlivé, vnímavé a přirozeně sebevědomé individuality, které svou kreativitu uplatní v nejrůznějších oborech lidské činnosti a některé z nich v oblasti pedagogické nebo umělecké.

Výtvarný obor ročně navštěvuje kolem 200 žáků, kteří se mohou seznámit s výtvarnou tvorbou obsahující kresbu, malbu, grafiku, práci s keramickou hlínou, s batikou aj. Učí se vyjádřit různými technikami trojrozměrně, používat počítačovou grafiku a zapojit multimediální prvky do vlastní tvorby.