Obory

Další informace
Hudební obor na ZUŠ Jeseník navštěvuje ročně přes 500 žáků, kteří studují hru na klavír, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxof ... (více)
Cílem výtvarného oboru je vychovat nejen řadu umělců, ale citlivé, vnímavé a přirozeně sebevědomé individuality, které svou kreativitu uplatní v nejrůznějších oborech lidské činnosti a někt ... (více)
Literárně dramatický obor ročně navštěvuje kolem 35 žáků, kteří využívají vhodné pohybové, hudební a taneční prvky, umí zacházet s rekvizitou či loutkou. Porozumí realizaci divadelních v ... (více)