Aktuální akce
akce zítra
akce v pondělí 22. července 2024
Novinky
ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ NA ZUŠ JESENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ NA ZUŠ JESENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zájemci musí vyplnit na www.izus.cz elektronickou přihlášku a to do 5.5.2024 Následně je bude škola telefonicky kontaktovat a domlouvat přesný termín zápisu, který pak proběhne v Kapli od 13. do 15.5.2024 pro hudební a literárně-dramatický obor, pro výtvarný obor na ZUŠ Alšova 243. Obsah talentové zkoušky a kritéria pro přijetí naleznete na www.zusjes.cz

 

ZUŠ Jeseník nabízí výuku ve třech oborech – ve výtvarném, literárně-dramatickém a hudebním. Od dechových nástrojů (zobcová a příčná flétna, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, tenor, baryton, trombon, tuba), bicích nástrojů, smyčcových nástrojů (housle, viola, violoncello, kontrabas), klávesových nástrojů (klavír, el. klávesy, varhany), strunných nástrojů (klasická kytara, el. a basová kytara), akordeon, po sólový a sborový zpěv a nově i cimbál. Nejmladšími předměty jsou tzv. Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku (zahrnuje v současnosti atraktivní práci se zvukem např. včetně nahrávání a ozvučování) a dále Počítačová grafika.

NOVÉ EMAILY NA ZUŠ JESENÍK

NOVÉ EMAILY NA ZUŠ JESENÍK

Z důvodu využívání domény www.zusjes.cz rozšiřujeme inovaci i na oblast emailových adres.

Nové emailové adresy:

reditel@zusjes.cz   Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel ZUŠ Jeseník

info@zusjes.cz        Mgr. Helena Štěpánová, zástupkyně ředitele ZUŠ Jeseník

ucetni@zusjes.cz    Bc. Lenka Bošková, účetní

 

I na staré emaily však můžete ještě psát.

Děkujeme za trpělivost a spolupráci při těchto aktualizacích, které jsou zaměřeny především na efektivnější komunikaci.

PŘIPOMÍNÁME SI 100 LET OD NAROZENÍ ALOISE SLOŽILA

PŘIPOMÍNÁME SI 100 LET OD NAROZENÍ ALOISE SLOŽILA

Dnes 1. února 2024 uplyne přesně 100 let narození Aloise Složila, bývalého dlouholetého ředitele ZUŠ Jeseník.

Alois Složil pocházel z Ivanovic na Hané, ale celý svůj profesní život zasvětil Jeseníku.

Od září 1962 až do 31.1.1985 působil jako ředitel tehdejší LŠU v Jeseníku. Za svého působení postupně přebudoval naši školu na čtyřoborovou, kdy rozšířil hudební obor o výtvarný, literárně-dramatický a taneční. Vznikaly zde orchestry dechový a smyčcový, které proslavily školu i v zahraničí. Pro zajímavost – když v roce 1962 školu převzal, měla 9 učitelů s asi 20 žáky, v roce 1985 ji předával s počtem 830 žáků a 24 učitelů. Ředitel Složil byl nejen vynikající muzikant, pedagog, skladatel a organizátor, ale i vědec, který svá bádání zasvětil opět hudbě. Byl také členem Mezinárodního výboru Kodályho společnosti, publikoval a přednášel v Evropě a např. i v Kanadě či USA. Společně s manžely Lejskovými byl jedním ze zakladatelů Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua, která se pak konala v Jeseníku od roku 1978. Byl také prvním a velmi iniciativním předsedou organizačního výboru. Po jeho smrti byla na jeho počest vyhlášena Cena Aloise Složila, která je udělována klavírnímu duu za nejlepší provedení skladby Franze Schuberta, a to v podobě malé Schubertovy busty, díla jesenického výtvarníka Romana Borečka.

Doplňující zápis do ZUŠ Jeseník

Doplňující zápis do ZUŠ Jeseník

možnost nástupu žáku již od 1.2.2024!

více na plakátu

PF 2024

PF 2024

Veselé Vánoce a vše nejlepší v novém roce Vám přeje ZUŠ Jeseník!

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.