Ředitelství

Bc. Tomáš Uhlíř

 • působí na škole od 1.5.1995
 • od 1.4.2015 ředitel (zástupce ředitelky od 1.9.2004 do 31.3.2015)
 • vyučuje hru na klarinet, saxofon a bicí nástroje
 • umělecký vedoucí a dirigent Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník
 • okresní metodik bicích nástrojů
 • vedoucí taneční kapely Tonight
 • dirigent a člen Orchestru reprezentující Euroregion Praděd (CZ-PL)
 • člen hodnotitelské komise Města Jeseník
 • člen celostátního výboru Svazu dechových orchestrů ČR
 • člen hudební komise MKČR v programu na Podporu neprofesionálních uměleckých aktivit
 • e-mail: zusjes@jes.cz, případně na emailu dechového orchestru zus2jes@jes.cz
 • +420 603 271 791

Mgr. Helena Štěpánová

 • působí na škole od 1.9.1985
 • zástupkyně ředitele od 1.8.1998
 • vyučuje hru na akordeon
 • okresní metodička akordeonu
 • e-mail: zusjes@jes.cz
 • +420 603 156 241

Mgr. František Mech

 • působí na škole od 1. 9. 1995
 • od 1.4.2015 zástupce ředitele
 • od července 2001 do listopadu 2005 umělecký vedoucí Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník
 • dirigent a vedoucí Smyčcového orchestru Jeseník
 • umělecký vedoucí žesťového kvinteta Jesenické žestě
 • člen dechové hudby Brass Band Šohaj
 • okresní metodik žesťových nástrojů
 • předseda Okresní umělecké rady
 • člen Krajské umělecké rady 
 • e-mail: brezinova@zusjes.cz
 • +420 731 457 020