Pověřenec GDPR

Základní umělecká škola Jeseník jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává: Aleš Felner, Olomoucká 28, 796 01, Prostějov, Tel. č.: 773 317 198,
E-mail: felner@poverenecveskole.cz