Hudební obor

„Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní a poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojením si základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i osobního uměleckého sdělení“ (RVP ZUV, 2010, s. 16).

Hudební obor na ZUŠ Jeseník navštěvuje ročně přes 500 žáků, kteří studují hru na klavír, varhany, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou a příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, tenor, baryton, trombon, tubu, bicí nástroje, elektronické klávesové nástroje, akordeon, kytaru, elektrickou kytaru, elektrickou basovou kytaru, sólový a sborový zpěv, techniku záznamu, zpracování a reprodukce zvuku.

V předmětu hudební nauka se žáci seznamují se základy hudební teorie, hudební analýzy a s dějinami hudby.

Starší žáci navštěvují komorní hru a jsou členy orchestrů, souborů či pěveckých sborů. Spolu s pedagogy účinkují na koncertech, festivalech a soutěžích u nás i v zahraničí a úspěšně tak reprezentují školu, město i Českou republiku.

Odkazy na webové stránky orchestrů školy:
www.dom.zusjes.cz
www.soj.cz
www.ko.jesenik.com