Aktuální akce
akce dnes
ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK
úterý13.dubna

ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK / Ostatní

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ JESENÍK Zápis do naší školy probíhá do 16.5. a to elektronickou formou: www.izus.cz/prihlaska_do_zus/?zus=115 - klikněte v pravém rohu na "Odkaz na stránku akce". Pro příští školní rok máme pro Vás speciální Covid slevu - školné bude snížené na 1200,-Kč za pololetí!!!
Od 13.04.2021 00:00 do 16.05.2021 23:45 hod.
Novinky
INFORMACE K PROVOZU ZUŠ JESENÍK OD 12. DUBNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ZUŠ JESENÍK OD 12. DUBNA 2021

PROVOZ ZUŠ JESENÍK OD 12.4.2021
Na základě rozhodnutí vlády ČR a MŠMT ČR se od 12.4.2021 umožňuje prezenční vzdělávání žáků na ZUŠ a možnost individuálních konzultací a to v tomto režimu:
HUDEBNÍ OBOR pouze individuální výuka v módu 1 na 1 /učitel - žák/. Pokud jsou žáci vyučováni ve skupince po 2, lekce se bude dělit napůl dle domluvy s učitelem. I nadále se nebude konat výuka komorní, skupinové, souborové, orchestrální hry a sbory. Korepetice budou povoleny v rámci tzv. individuálních konzultací a to výhradně jen u absolventů.
HUDEBNÍ NAUKA, VÝTVARNÝ OBOR, LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR nadále probíhá distanční výuka s možností využití individuálních konzultací Vašich dětí s vyučujícími daných předmětů /opět v módu 1 na 1/ – např. práce s textem, pomoc při realizaci výtvarných prací, inspirace k poslechu či vysvětlení hudební teorie např. pomocí aplikací na tabletech ve třídě HN atd. Na základě Vašeho zájmu o tyto individuální konzultace je ale potřeba si předem telefonicky nebo emailem s vyučujícími dohodnout konkrétní čas, aby se nepotkávalo na jednom místě více lidí. Vyučující HN, VO a LDO by tak byli k dispozici na konkrétních pracovištích v rozsahu daném rozvrhem hodin.

DŮLEŽITÉ: Vzhledem k tomu, že patrně pro ZUŠ nebudou z MŠMT vydána doporučení ohledně klasifikace ve druhém pololetí, předpokládá se, že by se uzavření klasifikace řešilo dle platné legislativy. Znamená to například, že žáci, kteří se dosud vůbec DV nezúčastňovali, by museli udělat komisionální zkoušku z daného předmětu k uzavření příslušného ročníku /jinak by letošní ročník museli opakovat/. Je tedy žádoucí, aby co nejdříve žáci začali využívat všechny možnosti distančního vzdělávání nebo využili již zmíněných individuálních konzultací!!!


PODOBNĚ JAKO NA OSTATNÍCH ŠKOLÁCH BUDE I NA ZUŠ JESENÍK PLATIT:
 povinnost nošení roušky či respirátoru FFP 2 pro žáky i učitele ve všech prostorách školy, výjimka bude pouze ve třídě u žáků při zpěvu a hře na dechové nástroje a u žáků z MŠ
 větrání místnosti mezi lekcemi žáků i během hodin
 vstup třetích osob /mimo žáky a zaměstnance/ v době provozu školy bude zakázán, výjimka bude pouze např. v důvodných případech za přijetí režimových opatření
 nutnost dodržování hygienických opatření /používání dezinfekcí při vstupu do budov, vzdálenosti atd./
Pedagogové ZUŠ Jeseník budou pravidelně 1x týdně testováni. Pro Vaši informaci též dodávám, že většina z nich i s provozními zaměstnanci absolvovala očkování proti Covid-19.
Vzhledem k tomu, že testování žáků se ZUŠ netýká /testováni budou pouze v příslušné MŠ, ZŠ či SŠ a to až při nástupu do těchto typů škol/, je třeba do ZUŠ Jeseník posílat skutečně jen děti a studenty bez příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Prosíme Vás proto tímto o dodržování všech platných opatření, se kterými nemusíme vždy souhlasit, ale aplikovat je musíme.
Děkujeme za pochopení a těšíme se brzy na osobní setkání s žáky.
S přátelským pozdravem
Bc. Tomáš Uhlíř, v. r.

PF 2021

PF 2021

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

ZUŠ JESENÍK

ZUŠ JESENÍK

přijme od 1.9.2020 žáky

do literárně-dramatického a hudebního oboru.

V případě zájmu vyplňte přihlášku na www.izus.cz do 30.6.2020!

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.