Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
Novinky
Hlasování - Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury

Hlasování - Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury

Olomoucký kraj každoročně uděluje Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury.
I v letošním roce kraj připravil zvláštní kategorii těchto cen určenou přímo občanům.
Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury v roce 2017 je tedy jediná kategorie,
ve které o udělení ceny nerozhoduje Zastupitelstvo Olomouckého kraje, ale přímo široká veřejnost svým hlasováním.
Hlasování v anketě probíhá od 1. 3. 2018 a bude ukončeno 31. 3. 2018 ve 24:00 hod.

SPU navrhlo nominaci naší školy.

HLASUJTE PRO ZUŠ JESENÍK ZDE:

 http://www.kr-olomoucky.cz/zakladni-umelecka-skola-jesenik-odpoved-40.html

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

V sobotu 17.2.2018 se členové Dechového orchestru mladých Základní umělecké školy Jeseník zúčastnili v Praze v Kongresovém sále Hotelu Pyramida jubilejního 20. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu dechových orchestrů a dosáhli senzačního úspěchu.

Ve své soutěžní kategorii získali zlaté pásmo s vyznamenáním, svou kategorii celkově vyhráli a navíc získali i cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby Evžena Zámečníka Ozvěny tance.

Soutěže se zúčastnilo ve 4 kategoriích celkem 14 orchestrů z ČR, Německa, Rakouska, Maďarska, Lotyšska a Itálie, přičemž právě v kategorii s jesenickým orchestrem bylo dalších pět souborů. Odborná mezinárodní porota, tvořená odborníky na symfonickou dechovou hudbu, prohlásila po setkání s dirigenty, že výkon jesenického orchestru byl příjemným překvapením celé soutěže. Dosaženým bodovým hodnocením se tak DOM ZUŠ Jeseník s dirigenty Milanem Domesem a Tomášem Uhlířem stal v soutěži napříč kategoriemi vůbec nejúspěšnějším z českých orchestrů. 

Dodejme, že mezinárodní soutěžní festival dechových orchestrů patří mezi nejvýznamnější akce podobného druhu v ČR.  Jeho pořadatelem je festivalová kancelář OR-FEA za podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou WASBE /Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů/.

Účast DOM ZUŠ Jeseník na zmíněné soutěži finančně podpořilo i Město Jeseník.

Tomáš Uhlíř - uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

PF 2018

PF 2018

Základní umělecká škola Jeseník Vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán

Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán

Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán je pro nás výtvarníky jednou za tři roky velká událost. Ve Šternberském klášteře jsou vystaveny výtvarné práce z celé České republiky. Výtvarné řady i jednotlivé práce, které postoupily z krajských kol, posuzuje ústřední porota. Na celostátní přehlídku se jich z krajů dostala polovina. V naší kategorii bylo na celostátní přehlídku vybráno 60 výtvarných řad, z toho 7 řad získalo zlaté pásmo, 7 stříbrné pásmo, ostatní měly pásmo bronzové a čestná uznání. Můžeme se pochlubit, že naše výtvarná řada Zahrada Jiřího Trnky patří do stříbrného pásma! V kategorii výtvarných akcí máme čestné uznání za akci Plankton a za jednotlivé práce Jana Svobodová získala čestné uznání. Vystavujícím dětem při nejbližší příležitosti pogratulujeme za reprezentaci školy. Klášter ve Šternberku se tento víkend proměnil v pokladnici nápadů a krásných myšlenek. Kdo budete mít cestu kolem, můžete si prohlédnout výstavu až do září 2018.

Iva Svobodová

Úspěchy našich dětí ve výtvarných soutěžích za uplynulý školní rok

Úspěchy našich dětí ve výtvarných soutěžích za uplynulý školní rok

/až do současnosti/

Na počátku října pořádal jako každoročně výtvarný obor Základní umělecké školy Jeseník Slavnostní pořad výtvarného oboru, na kterém předával ocenění z celostátních a mezinárodních soutěží dětského výtvarného projevu. Komponovaný pořad s hudbou volného uskupení dětí, které se vesměs kromě hudby věnují také výtvarnému vzdělávání na naší škole, doplňovalo promítání výtvarných akcí a fotografií vítězných dílek. Dárky  dětem věnoval Spolek přátel umění, povzbuzující slova a blahopřání dětem a taky jejich učitelům Janě Krhánkové, Ivě Svobodové a Janu Hanulíkovi zaznělo z úst paní místo starostky Blišťanové. Výčet ocenění tím ale zdaleka neskončil, v Toruni získala žákyně I. Svobodové Anežka Stránská Čestné uznání a protože porota ústředního kola soutěže výtvarných oborů ČR teprve následovala o týden později, s velikou radostí můžeme oznámit další vynikající výsledky žáků paní učitelky Svobodové: Zahrada Jiřího Trnky: Stříbrné pásmo, Výtvarná akce Plankton: Čestné uznání, jednotlivé práce: Jana Svobodová: Čestné uznání.

Blahopřání všem oceněným a už se těšíme na příští rok.

Jana Krhánková

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.