Aktuální akce
akce v pondělí 02. října 2023
akce v úterý 03. října 2023
Novinky
Hovory od klavíru

Hovory od klavíru

čtvrtek 21.9.2023 - 17 hodin - Kaple

Poděkování všem přispěvatelům!!!

Poděkování všem přispěvatelům!!!

Poděkování nadaci Karla Komárka Piana do škol a všem dárcům na pořízení nového klavíru do koncertního sálu ZUŠ Jeseník - Kaple. Sen se stal skutečností a klavír bude!

Zápis nových žáků do ZUŠ Jeseník

Zápis nových žáků do ZUŠ Jeseník

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ NA ZUŠ JESENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zájemci musí vyplnit na www.izus.cz elektronickou přihlášku a to do 12.5.2023. Následně je bude škola telefonicky kontaktovat a domlouvat přesný termín zápisu, který pak proběhne v Kapli od 15. do 17.5.2023 pro hudební a literárně-dramatický obor, pro výtvarný obor na ZUŠ Alšova 243. Obsah talentové zkoušky a kritéria pro přijetí naleznete na www.zusjes.cz

ZUŠ Jeseník nabízí výuku ve třech oborech – ve výtvarném, literárně-dramatickém a hudebním. Od dechových nástrojů (zobcová a příčná flétna, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, tenor, baryton, trombon, tuba), bicích nástrojů, smyčcových nástrojů (housle, viola, violoncello, kontrabas), klávesových nástrojů (klavír, el. klávesy, varhany), strunných nástrojů (klasická kytara, el. a basová kytara), akordeon, po sólový a sborový zpěv a nově i cimbál. Nejmladšími předměty jsou tzv. Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku (zahrnuje v současnosti atraktivní práci se zvukem např. včetně nahrávání a ozvučování) a dále Počítačová grafika.

Úplata za vzdělávání (školné) od 1.9.2023
Hudební obor
Individuální výuka 1500,- Kč za pololetí
Skupinová výuka (2-3 žáci) 1300,- Kč za pololetí
Předměty Hudební nauka, souborová hra, orchestrální hra a pěvecký sbor jsou již zahrnuty podle učebních plánů v ceně školného.
SLEVA V HUDEBNÍM OBORU
Individuální výuka 3 a více sourozenců – první dva platí plně, od třetího dál sleva 50%
Výtvarný obor: 1400,- Kč za pololetí
Literárně dramatický obor: 1200,- Kč za pololetí
Poplatek za zapůjčení hudebního nástroje od 1.9.2023
z majetku školy je 400,- Kč za pololetí / 80,- Kč měsíčně.
Od poplatku za zapůjčení hudebního nástroje jsou osvobozeni žáci hrající na dechové nástroje a hráči na kontrabas.

Naši klavíristé hráli na benefičním koncertě v Praze

Naši klavíristé hráli na benefičním koncertě v Praze

  Jak je již známo veřejnosti Jesenicka, Základní umělecká škola v Jeseníku usiluje o nové koncertní křídlo do koncertního sálu Kaple. Je zapojena do projektu Nadace Karla Komárka Family Foundation Piana do škol. Tato nadace pořádá sérii benefičních koncertů v Praze na Bořislavce. Naše škola společně se zástupci ZUŠ Nehvizdy přijala pozvání nadace, aby na koncertě zahráli její nadaní klavíristé.

       A tak 28. března 2023 v moderním koncertním sále (mimochodem architektonicky velmi oceňovaném) centra Bořislavka zahráli Matyáš Pruchnický a sourozenci Julie a Vít Štindlovi. V úvodu koncertu Matyáš „vystřihl“ bravurně Bugattistep Jaroslava Ježka, Julie s Vítkem předvedli precizní souhru ve 4ruční skladbě Norský tanec Edvarda Griega. Populární herec a moderátor Václav Kopta si s našimi klavíristy popovídal s humorem jemu vlastním. O svých školách také promluvili také jejich ředitelé pan Tomáš Uhlíř a Aleš Háva. Poté jsme se mohli zaposlouchat do jazzových skladeb v podání světového, dnes již legendárního klavíristy Emila Viklického, skvělého kontrabasisty Josefa Feča

 a famózního bubeníka Jiřího Stivína ml.

       Koncert na Bořislavce byl jedním slovem skvělý. Vřelé přivítání hostitelů, naši mladí klavíristé výborní a jazzové Trio E. Viklického – to byl zážitek na celý život.

       A vy  - občané a firmy Jesenicka, děkujeme za všechny finanční dary, které jste již věnovali. Sbírka úžasně „šlape“, za necelé 3 týdny máme již 214000 Kč!

Prosíme, přispívejte dále na https: //pianadoskol.cz., abychom mohli v Jeseníku brzy přivítat nový klavír.

       Moc děkujeme.

                                                                                 Za ZUŠ Jeseník, klavírní oddělení L. Polcrová

Pomozme Jesenicku získat koncertní klavír!

Pomozme Jesenicku získat koncertní klavír!

Základní umělecká škola v Jeseníku má velikou šanci pořídit nový klavír do koncertního sálu v Kapli prostřednictvím Nadace Karla Komárka Family Foundation Piana do škol.

     Nezadaří se jen tak nějaké škole dostat se do úzkého výběru této nadace. Naší škole se to povedlo. Usilujeme o koncertní křídlo Petrof v hodnotě 1 milion 99 tisíc korun. Firma Petrof na pořízení věnuje 100 tisíc korun, nadace 500 tisíc Kč a dalšího půl milionu musíme získat darem od sponzorů, partnerů, obcí, firem, živnostníků a občanů. Na webových stránkách http:pianadoskol.cz má ZUŠ Jeseník vytvořen transparentní účet, na němž lze sledovat, jak se během tohoto týdne (a doufáme, že i v následujících týdnech) darovaná částka navyšuje.

    Naše škola se do celého projektu zapojí prostřednictvím benefičních koncertů a to hned 28. března v Praze na Bořislavce, kde si naši klavíristé Julie a Vít Štindlovi a Matyáš Pruchnický zahrají společně s Emilem Viklickým. Další koncerty se odehrají již u nás, 4.4. v 17.00 v Kapli a 5.4. v 18.30 ve foyeru Sanatoria  Priessnitzových léčebných lázní a to za návštěvy zástupců Nadace Family Foundation.

    Srdečně Vás tímto na benefiční koncerty zveme a věříme, že se s Vaší spoluúčastí podaří sbírku naplnit a že se naše děti, umělci i posluchači budou těšit z krásných tónů nového nástroje.

    Moc děkujeme.

                                                                                                               Za ZUŠ Jeseník Lenka Polcrová

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.