• Vítejte na stránkách
    Základní umělecké školy Jeseník

    V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.

    Více informací o škole

    kaple-jesenik.jpg
Novinky
Zrušení telefonního čísla pevné linky

Zrušení telefonního čísla pevné linky

ZUŠ Jeseník oznamuje, že od 1.2.2017 bylo zrušeno číslo pevné linky. Číslo 584 411 296 je tedy od tohoto data nefunkční.

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž "Jeseník a Jesenicko mýma očima"

Město Jeseník vyhlásilo u příležitosti nadcházejících oslav 750. výročí první zmínky o Jeseníku výtvarnou soutěž pod názvem Jeseník a Jesenicko mýma očima. Nejzdařilejší práce budou prezentovány v  IC Katovna a tři autoři v každé kategorii získají věcné ceny nebo dárkové poukazy.

Náměty pro soutěž mohou zahrnovat přírodu, historii regionu, naše město, život lidí dříve a v současnosti, blízkou i vzdálenou budoucnost, zájmy dětí i dospělých. Soutěž je určena všem, kteří rádi amatérsky kreslí, malují a modelují.
Technika: volná (kresba, malba, prostorové práce, grafika včetně počítačové grafiky), animace – formát neomezený.
Soutěží se v pěti kategoriích: MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a dospělí – amatéři. Každá práce musí obsahovat jméno a příjmení autora, věk, adresu, u školních zařízení adresu školy včetně jména pedagoga, název práce a telefon a e-mailovou adresu.
Výtvarné práce můžete zasílat do 24. února 2017 na adresu ZUŠ Jeseník, ul. 28. října 873, 790 00 Jeseník.
Porota, složená ze zástupců škol a institucí, vybere v každé kategorii tři nejlepší práce, jejichž autoři získají věcné ceny nebo dárkové poukazy. Slavnostní vernisáž nejlepších prací s předáváním cen se uskuteční v dubnu 2017 v Katovně.

Motto: Jsme rodáci, máme rádi náš kraj, s jeho vesničkami a městy, s dominantou Jeseníku uprostřed našich krásných hor. Chceme svůj vztah k našemu městu i celému regionu výtvarně vyjádřit, těšíme se na jeho rozvoj, chceme chránit přírodu a živočichy, chceme tu žít a pracovat.

Pravidla soutěže můžete stáhnout na:

https://www.jesenik.org/storage/user-1089/module-1761/priloha-c-1-pravidla-vytvarne-souteze-14823313490phpg23pne.pdf

Poděkování Světlušky

Poděkování Světlušky

V září 2016 naše škola již podruhé organizovala Koncert pro Světlušku - charitativní koncert na pomoc nevidomým. Tento rok se nám podařilo za podpory Vás posluchačů vybrat krásných 17 268 Kč. Děkujeme a těšíme se na příští koncert, který se bude opět konat na podzim tohoto roku :-)

PF 2017

PF 2017

Spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje ZUŠ JESENÍK.

XII. ročník Varhanního festivalu úspěšný

XII. ročník Varhanního festivalu úspěšný

Hned tři sobotní podvečery nabídly sérii koncertů, které se uskutečnily v Klášterní Kapli v rámci XII. ročníku Varhanního festivalu v Jeseníku.

Zahajovací koncert 29.10.2016 patřil Triu Barokní hudby – Tomáš Thon /varhany/, Pavel Hromádka /trubka/, Dušan Foltýn /hoboj/. Druhý koncert festivalu se uskutečnil 5.11.2016 a jeho protagonisty byli Přemysl Kšica /varhany/, Roman Fojtíček /saxofon/ a Virginie Walterová /zpěv/. Na třetím, závěrečném koncertě festivalu 19.11.2016 se jesenickému publiku představili Petr Čech /varhany/ a Alena Čechová /housle/.

Posluchači byli svědky famózních výkonů špičkových umělců z ČR. Pestré nástrojové kombinace, zajímavé repertoárové tituly, krásné prostředí Kaple a zvuk píšťalových varhan umocnily nevšední umělecký zážitek, se kterým návštěvníci koncertů odcházeli.

Už nyní se můžeme těšit na další ročník varhanního festivalu, který se uskuteční na podzim 2018.

Festival pořádali: ZUŠ Jeseník se Spolkem přátel umění ve spolupráci s MKZ Jeseník, za finančního přispění Města Jeseník a Fenix Trading, s. r. o.

Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel ZUŠ Jeseník

Aktuální akce
Aktuální video
Spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje ZUŠ JESENÍK.
ZUŠ Open 750 let města Jeseník Banner iZUŠ
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.
Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.

Základní umělecká škola Jeseník
28. října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

zusjes@jes.cz

+420 603 271 791 ředitel

+420 603 156 241 zástupkyně ředitele

+420 731 457 020 zástupce ředitele /O. Březiny 45/

+420 731 405 709 účetní

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích