Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
Aktuální akce
akce v sobotu 04. dubna 2020
Novinky
ZUŠ JESENÍK PŘIJME OD 1.2.2020 NOVÉ ŽÁKY!

ZUŠ JESENÍK PŘIJME OD 1.2.2020 NOVÉ ŽÁKY!

ZUŠ Jeseník přijme od 1.2.2020 žáky do výtvarného a hudebního oboru
/konkrétně na klavír, zobcovou a příčnou flétnu, trubku, trombon, tubu/
V PŘÍPADĚ ZÁJMU VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU NA www.izus.cz do 15.1.2020!
VÍCE INFORMACÍ ROVNĚŽ NA www.zusjes.cz

27. ročník Hrátek s hudbou začíná ve středu 11.9.2019!!!

27. ročník Hrátek s hudbou začíná ve středu 11.9.2019!!!

11. 9. 2019 v 17. 00 bude v Kapli v Průchodní ulici v Jeseníku zahájen další ročník kurzu „Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi“. Cílem kurzu je ukázat celým rodinám krásu a šíři hudby a umění a propojit je s dětským vnímáním světa pomocí kvalitních lidových i umělých písniček, poslechových cvičení, her, pohybových aktivit, kresby s hudbou a improvizace na jednoduché rytmické nástroje. To vše lze samozřejmě zúročit v případném následném studiu na některém ze tří oborů ZUŠ Jeseník, která od ledna 2019 „Hrátky s hudbou“ zaštiťuje.
Setkáváme se každých čtrnáct dní od září do května s dětmi ve věku od tří do deseti let
a v době od 17. 00 do 17. 45.
 Pracujeme v promyšlených tematických celcích - kurz je tak vhodný i jako celoroční metodická podpora pro vyučující v mateřských, či základních, školách a ve školních družinách.
Pokud chcete prožít se svými dětmi čas naplněný radostí z objevování světa krásy slova, linií a tónů a setkávat se pravidelně s podobně naladěnými lidmi, přijďte mezi nás!
Za ZUŠ Jeseník Vás srdečně zve Rafaela Drgáčová, autorka kurzu.

XV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB ZA NÁMI

XV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB ZA NÁMI

V pořadí již XV. ročník Mezinárodního festivalu dechových hudeb se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnil v Jeseníku na Masarykově náměstí a v areálu jesenických lázní v sobotu 29.6.2019.

Z velkých orchestrů se představily Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník, Hudba při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, Dechový orchestr ZUŠ 5. května Kladno, polský Orkiestra Deta Lowkowice, z malých souborů pak Jesenická dvanáctka, Dynybyly band, Brass band Šohaj a Old time jazz band. Vyvrcholením festivalu bylo podvečerní vystoupení populární Stříbrňanky.

Dodejme, že festival pořádal Spolek přátel umění se ZUŠ Jeseník za finanční podpory Města Jeseník a Olomouckého kraje, Svaz dechových orchestrů ČR za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Priessnitzovy léčebné lázně a.s. Jeseník.

Komorní soubory s úspěchem soutěžily v Liberci

Komorní soubory s úspěchem soutěžily v Liberci

Ve dnech 25. – 28. 4. 2019 se v krásných prostorách dvou libereckých základních uměleckých škol konalo ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů, kterou vyhlašuje MŠMT ČR.  Do celonárodního klání se probojovaly přes náročné síto školních, okresních a krajských kol i dva soubory ze Základní umělecké školy Jeseník. Flétnové trio ve složení Hana Mašková, Petra Žáková a Zuzana Kubánková získalo v Liberci pod vedením Mgr. Dany Macečkové v jedné z nejobsazenějších kategorii IV.a, kde soutěží  talentovaní hráči ve věku 16 – 19 let, krásné 3. místo. Ještě lépe se vedlo komornímu souboru Viva barok, který tvoří hráčky na zobcové flétny Tereza Kudelková a Ester Konečná a klavírista Jonáš Doležel. V soutěžní kategorii III.d (kategorie pro zobcové flétny a jiné nástroje) ve věkové skupině 13 – 16 let obdrželi mladí umělci připravovaní pedagogy Ing. Jiřím Dvořákem a Karolinou Vítkovou skvělé 2. místo.

Setkat se s nejlepšími hudebními soubory z celé České republiky je vždy velká zkušenost a mimořádná příležitost, protože soutěž tohoto typu se koná pouze jednou za tři roky. Letos ji doprovázela i zajímavá výstava hudebnin a hudebních nástrojů. Ve čtyřech dnech si bylo možné v Liberci poslechnout přes dvě stě dokonale sehraných komorních těles z celé České republiky a některé soutěžní výkony by dětem jistě záviděli i mnozí profesionální muzikanti. Je potěšující vědět, že máme i v našem kraji talentované soubory, které dokáží pracovat na té nejvyšší úrovni a pravidelně dosahují pod vedením zkušených učitelů významných ocenění. Základní umělecká škola Jeseník se snaží mladým hudebníkům zajistit co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a je na ně také náležitě pyšná. Za bezpečnou a rychlou přepravu do vzdáleného Liberce moc děkujeme manželům Szkipalovým, za pedagogický doprovod patří poděkování paní učitelce Jitce Melicheríkové.

                                                                                                                                            D. Macečková

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH KLAVÍRISTŮ

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH KLAVÍRISTŮ

V úterý 30. dubna 2019 se v Kapli v Jeseníku uskutečnila již 3. Okresní přehlídka talentovaných klavíristů v sólové hře.
Zcela zaplněná Kaple veřejností z řad rodičů, prarodičů a dalších posluchačů byla svědkem velmi zdařilých výkonů.
Slyšeli jsme mladé talenty ze ZUŠ Javorník, velmi početná delegace přijela z Vidnavy ze ZUŠ K. Ditterse a jejích
pobočných tříd a velké zastoupení měla již tradičně ZUŠ Jeseník. Celé odpoledne až do pozdních večerních hodin 
Kaplí zněly skladby ve velmi zdařilém podání těch nejmladších žáčků až po dospělé studenty. A celá přehlídka 
gradovala výborně zahranými skladbami Fr. Chopina, Cl. Debussyho, S. Rachmaninova a dalších velikánů světové hudby. 
Všichni mladí klavíristé byli odměněni malým dárkem.
Přehlídka se vydařila a my na ni budeme ještě dlouho vzpomínat.

                                                               Lenka Polcrová

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.