Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
Novinky
70 LET ZUŠ JESENÍK - PROGRAM OSLAV

70 LET ZUŠ JESENÍK - PROGRAM OSLAV

Sobota 20.10.2018 - 16 hodin - Katovna - Výstava učitelů a bývalých absolventů výtvarného oboru
Sobota 27.10.2018 - 15 hodin - Kongresový sál PLL a.s. Jeseník - Slavnostní koncert Smyčcového orchestru Jeseník
Čtvrtek 1.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert sborů a žáků studijního zaměření zpěv 
Úterý 6.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert žáků studijního zaměření  hra na klavír
Čtvrtek 8.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert žáků studijního zaměření hra na dechové nástroje
Sobota 10.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert bývalých absolventů ZUŠ Jeseník
Čtvrtek 15.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert žáků studijního zaměření hra na smyčcové nástroje
Pátek 16.11.2018 - 19 hodin - Kongresový sál PLL a.s. Jeseník - Koncert Kytarového souboru, Kytarového orchestru a Komorního sboru KO
Sobota 17.11.2018 - 17 hodin - Kaple - 1. koncert XIII. ročníku Varhanního festivalu /varhany-hoboj-vcl-zpěv/
Čtvrtek 22.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert učitelů ZUŠ Jeseník
Sobota 24.11.2018 - 17 hodin - Kaple - 2. koncert XIII. ročníku Varhanního festivalu /varhany-housle-zpěv/
Sobota 1.12.2018 - 14.30 hodin - Sál MěÚ IPOS - Slavnostní koncert Dechového orchestru mladých s hostujícími dirigenty
Sobota 1.12.2018 - 20 hodin - Sál MěÚ IPOS - Reprezentační ples ZUŠ Jeseník
Úterý 4.12.2018 - 17 hodin - Výstavní síň Divadla P. Bezruče - Výstava prací ze soutěže výtvarného a literárně-dramatického oboru
 

PĚTKRÁT ZLATO ZE ŠPANĚLSKA!

PĚTKRÁT ZLATO ZE ŠPANĚLSKA!

Členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník se společně s mažoretkami Crazy Girls SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník zúčastnili ve dnech 17. - 24. 9. 2018 III. Mezinárodního soutěžního festivalu Golden Sardana ve španělském letovisku Lloret de Mar.
V rámci festivalu proběhlo několik vystoupení, např. na promenádě a náměstí v Lloret de Mar či Barceloně.  Součástí festivalu byla i samostatně hodnocená soutěž, která probíhala v moderním lloretském divadle a v níž orchestr získal 4 ocenění ve zlatém pásmu - za provedení soutěžního programu, předvedení povinných skladeb (hymna FC Barcelona a La Santa Espina) a za celkový dojem. Odborná mezinárodní porota rovněž jesenickému orchestru s dirigenty Milanem Domesem a Tomášem Uhlířem udělila zvláštní cenu poroty za nejlepší umělecký výkon na vystoupeních a šíření mezinárodní hudební kultury, což je v konkurenci 12-ti souborů z ČR, Polska a Španělska vynikajícím ohodnocením.
Mažoretky SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové (t.č. v zastoupení Kláry Drgáčové)  ve své soutěži, která probíhala před divadlem, získaly taktéž zlaté pásmo, dokonce s vyznamenáním!

Dodejme jen, že výjezd do Španělska se uskutečnil za finančního přispění Města Jeseník a Olomouckého kraje.

Tomáš Uhlíř, uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

Muzité 2018 - Smyčcový orchestr Jeseník v Bulharsku po roce opět první!

Muzité 2018 - Smyčcový orchestr Jeseník v Bulharsku po roce opět první!

V bulharském městě Sozopol se ve dnech 5. – 15.7.2018 konal 13. ročník multižánrového soutěžního festivalu „Muzité“. Festivalu se zúčastnilo přes 40 souborů z Bulharska, Gruzie, Ruska, Makedonie, Srbska, Chorvatska, Lotyšska, Litvy, Estonska aj. Naší vlast na festivalu zastupoval pouze Smyčcový orchestr Jeseník, který pozvánku do Bulharska dostal již potřetí ve své historii. Multižánrovost festivalu byla opravdu ohromující. Soubory byly rozděleny do kategorií podle svého uměleckého zaměření – výtvarné umění, tanec, zpěv, divadlo, hudba aj. Každý večer pak probíhala soutěžní vystoupení mladých umělců.
Smyčcový orchestr Jeseník se předvedl na festivalu hned třikrát. Poprvé měl koncert před plně obsazeným hledištěm v nádherném letním divadle Apollonia v centru starobylého města Sozopol, kde jeho koncert poslouchalo zhruba 600 posluchačů. Podruhé se mladí muzikanti předvedli na soutěži, kde porotu okouzlili svou naprosto bezchybnou hrou a hudebním výrazem. Na předávání ocenění pak dirigent orchestru František Mech převzal diplom a pohár za první místo v soutěži v kategorii klasické hudby, dále si orchestr vysoutěžil zvláštní cenu poroty, cenu Ruského institutu v Burgasu a zvláštní cenu od Confucius institute. Dirigent orchestru si také odnesl zvláštní cenu za vysoký profesionální úspěch v umělecké činnosti. Třetí vystoupení orchestru následovalo po předávání ocenění na galakoncertu, na kterém se představili laureáti soutěže.

Hráči orchestru samozřejmě nejen hráli na festivalových koncertech, ale také zkoušeli nové skladby i  Českou mši vánoční J. J. Ryby, na kterou se mohou těšit posluchači opět tento rok v zimě. Jinak se také pilně slunili na krásných sozopolských plážích, chodili na výlety a sledovali veškeré festivalové dění.

Na závěr chci poděkovat sponzorům a přispěvatelům našeho orchestru, jimiž jsou: Město Jeseník, Olomoucký kraj, Fenix a.s., Omya s.r.o. a také Milanu Szkipalovi a jeho autobusové dopravě za bezchybnou a klidnou dopravu našeho orchestru.

                                                                                                                             Mgr. František Mech - dirigent SOJ

TABLO 2018

TABLO 2018

Regionální výtvarná a literární soutěž u příležitosti oslav 70 let ZUŠ Jeseník a 45 let výtvarného oboru

Regionální výtvarná a literární soutěž u příležitosti oslav 70 let ZUŠ Jeseník a 45 let výtvarného oboru

NAMALUJ A NAPIŠ TO PO SVÉM

Vyhlašovatel:

Základní umělecká škola Jeseník, Spolek přátel umění

Motto:

Základní umělecká škola (dříve Lidová škola umění) má nezastupitelný význam v kulturním dění našeho regionu a současně svým působením přesahuje jeho hranice celostátně                     i v zahraničí. Za dobu své existence vychovala řadu umělců a svými aktivitami (koncerty, výstavy, přehlídky...) po léta obohacuje kulturní dění a vytváří ve všech svých žácích                     i veřejnosti vztah k umění.

Soutěž je určena všem, kteří rádi amatérsky kreslí, malují, modelují či píší.

Kategorie: děti a žáci MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a Gymnázia, dospělí.

Náměty:

  • výtvarná část: hudba, co mi „zuška“ dala, dává, hudební nástroje, divadlo, tanec, orchestry, spolužáci, učitelé, vzpomínky…

Technika výtvarných prací:

volná: kresba, malba, prostorové práce, grafika (včetně počítačové grafiky), animace; formát neomezený

  • literární část – náměty: s kým jsem se v „zušce“ potkal/a/, jaká přátelství vznikla, zážitky, vzpomínky,

           formy: poezie, povídka, pohádka s hudební, taneční i výtvarnou tématikou.

Literární práce:

musí být vyhotoveny v pěti exemplářích a poslány také elektronicky na zusjes@jes.cz

Adresa příjemce:

Základní umělecká škola Jeseník

ul. 28. října 873, 790 00 Jeseník

Obálku označit heslem soutěže a uvést, zda se jedná o výtvarnou či literární část. Požadujeme seznam prací s autory a věkem.

Soutěžní práce můžete také doručit osobně.

Porota složená ze zástupců zúčastněných škol a pedagogů ZUŠ zasedne první týden v říjnu 2018.

Výsledky soutěže zveřejníme stejnou cestou jako vyhlášení (emailem, tisk, stránky školy...) a ocenění budou pozváni ke slavnostnímu předávání diplomů a cen na vernisáži 4.12.2018     v Divadle P. Bezruče.

Případné dotazy na tel. č.: 776 717 735  

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.