Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
Novinky
ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

Zápis nových žáků do hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Jeseník na školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí až středu 3. - 5. června 2019 vždy od 13 do 17 hodin v budovách ZUŠ Jeseník: hudební obor - budovy v Jeseníku na ul. 28. října 873 a O. Březiny 45 a budova ZŠ v Mikulovicích, LDO - ul. 28. října 873, Jeseník a VO - Alšova 243, Jeseník.

PŘED ZÁPISEM VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU NA: www.izus.cz - klikněte na nadpis tohoto článku a budete přesměrováni na přihlášku

SCHUBERTOVA SOUTĚŽ - ŘEDITELSKÉ VOLNO 

SCHUBERTOVA SOUTĚŽ - ŘEDITELSKÉ VOLNO 

Ve dnech 24.4. - 26.4.2019 vyhlašuji z důvodu konání Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky hudebního oboru vč. hudebních nauk na hlavní budově ZUŠ Jeseník, 28. října 873 a pro žáky p. uč. Z. Blechtové na budově O. Březiny 45!!! 
Výuka výtvarného oboru, LDO, sboru, orchestrální a souborové hry na č.4 na hlavní budově školy a ostatních pracovištích se uskuteční beze změn! 

O výjimkách výuky u pedagogů J. Dvořáka a D. Macečkové budou žáci informováni.

Bc. Tomáš Uhlíř - ředitel ZUŠ Jeseník

Kurz Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi nově při ZUŠ Jeseník!

Kurz Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi nově při ZUŠ Jeseník!

Ve středu 9. ledna 2019 v 17. 00 se v prostorách Kaple v Průchodní ulici v Jeseníku znovu rozezpívají děti i rodiče v pokračování právě probíraného tematického celku již 26. ročníku kurzu Hrátky s hudbou.

Po dvaceti šesti letech svého působení pod MKZ Jeseník přivedl k hudbě, výtvarnému a literárně dramatickému umění desítky dětí, nyní se bude snažit pokračovat ve stejném duchu pod záštitou ZUŠ Jeseník, která má právě tyto výchovné a vzdělávací činnosti již 70 let v náplni svého působení.

Chcete-li kreativně prožít čas se svými dětmi, poznat podobně naladěné rodiny, naučit se nové písničky a lidové hry a také rozvíjet svou výtvarnou i pohybovou fantazii, je tento kurz určen právě vám!

Bližší informace na webu ZUŠ Jeseník, přihlášení a platba za kurz /400 Kč pro celou rodinu na leden až květen 2019/ v kanceláři ZUŠ Jeseník.

Srdečně zve a na setkání s Vámi se těší vedoucí kurzu

Rafaela Drgáčová

70 LET ZUŠ JESENÍK - PROGRAM OSLAV

70 LET ZUŠ JESENÍK - PROGRAM OSLAV

Sobota 20.10.2018 - 16 hodin - Katovna - Výstava učitelů a bývalých absolventů výtvarného oboru
Sobota 27.10.2018 - 15 hodin - Kongresový sál PLL a.s. Jeseník - Slavnostní koncert Smyčcového orchestru Jeseník
Čtvrtek 1.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert sborů a žáků studijního zaměření zpěv 
Úterý 6.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert žáků studijního zaměření  hra na klavír
Čtvrtek 8.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert žáků studijního zaměření hra na dechové nástroje
Sobota 10.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert bývalých absolventů ZUŠ Jeseník
Čtvrtek 15.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert žáků studijního zaměření hra na smyčcové nástroje
Pátek 16.11.2018 - 19 hodin - Kongresový sál PLL a.s. Jeseník - Koncert Kytarového souboru, Kytarového orchestru a Komorního sboru KO
Sobota 17.11.2018 - 17 hodin - Kaple - 1. koncert XIII. ročníku Varhanního festivalu /varhany-hoboj-vcl-zpěv/
Čtvrtek 22.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert učitelů ZUŠ Jeseník
Sobota 24.11.2018 - 17 hodin - Kaple - 2. koncert XIII. ročníku Varhanního festivalu /varhany-housle-zpěv/
Sobota 1.12.2018 - 14.30 hodin - Sál MěÚ IPOS - Slavnostní koncert Dechového orchestru mladých s hostujícími dirigenty
Sobota 1.12.2018 - 20 hodin - Sál MěÚ IPOS - Reprezentační ples ZUŠ Jeseník
Úterý 4.12.2018 - 17 hodin - Výstavní síň Divadla P. Bezruče - Výstava prací ze soutěže výtvarného a literárně-dramatického oboru
 

PĚTKRÁT ZLATO ZE ŠPANĚLSKA!

PĚTKRÁT ZLATO ZE ŠPANĚLSKA!

Členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník se společně s mažoretkami Crazy Girls SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník zúčastnili ve dnech 17. - 24. 9. 2018 III. Mezinárodního soutěžního festivalu Golden Sardana ve španělském letovisku Lloret de Mar.
V rámci festivalu proběhlo několik vystoupení, např. na promenádě a náměstí v Lloret de Mar či Barceloně.  Součástí festivalu byla i samostatně hodnocená soutěž, která probíhala v moderním lloretském divadle a v níž orchestr získal 4 ocenění ve zlatém pásmu - za provedení soutěžního programu, předvedení povinných skladeb (hymna FC Barcelona a La Santa Espina) a za celkový dojem. Odborná mezinárodní porota rovněž jesenickému orchestru s dirigenty Milanem Domesem a Tomášem Uhlířem udělila zvláštní cenu poroty za nejlepší umělecký výkon na vystoupeních a šíření mezinárodní hudební kultury, což je v konkurenci 12-ti souborů z ČR, Polska a Španělska vynikajícím ohodnocením.
Mažoretky SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové (t.č. v zastoupení Kláry Drgáčové)  ve své soutěži, která probíhala před divadlem, získaly taktéž zlaté pásmo, dokonce s vyznamenáním!

Dodejme jen, že výjezd do Španělska se uskutečnil za finančního přispění Města Jeseník a Olomouckého kraje.

Tomáš Uhlíř, uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.