Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
Aktuální akce
akce v sobotu 16. listopadu 2019
Novinky
Mezinárodní festival dechových hudeb se blíží :-)

Mezinárodní festival dechových hudeb se blíží :-)

Každé dva roky se v Jeseníku koná Mezinárodní festival dechových hudeb, kterého proběhne tento rok již 15. ročník. Konat se bude v sobotu 29. června 2019 tradičně v lázních před Priessnitzem a na Masarykově náměstí. Hvězdou festivalu bude světoznámá kapela Stříbrňanka. Více informací na plakátu...
Těšíme se na Vás

ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

Zápis nových žáků do hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru Základní umělecké školy Jeseník na školní rok 2019/2020 se bude konat v pondělí až středu 3. - 5. června 2019 vždy od 13 do 17 hodin v budovách ZUŠ Jeseník: hudební obor - budovy v Jeseníku na ul. 28. října 873 a O. Březiny 45 a budova ZŠ v Mikulovicích, LDO - ul. 28. října 873, Jeseník a VO - Alšova 243, Jeseník.

PŘED ZÁPISEM VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU NA: www.izus.cz - klikněte na nadpis tohoto článku a budete přesměrováni na přihlášku

Komorní soubory s úspěchem soutěžily v Liberci

Komorní soubory s úspěchem soutěžily v Liberci

Ve dnech 25. – 28. 4. 2019 se v krásných prostorách dvou libereckých základních uměleckých škol konalo ústřední kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů, kterou vyhlašuje MŠMT ČR.  Do celonárodního klání se probojovaly přes náročné síto školních, okresních a krajských kol i dva soubory ze Základní umělecké školy Jeseník. Flétnové trio ve složení Hana Mašková, Petra Žáková a Zuzana Kubánková získalo v Liberci pod vedením Mgr. Dany Macečkové v jedné z nejobsazenějších kategorii IV.a, kde soutěží  talentovaní hráči ve věku 16 – 19 let, krásné 3. místo. Ještě lépe se vedlo komornímu souboru Viva barok, který tvoří hráčky na zobcové flétny Tereza Kudelková a Ester Konečná a klavírista Jonáš Doležel. V soutěžní kategorii III.d (kategorie pro zobcové flétny a jiné nástroje) ve věkové skupině 13 – 16 let obdrželi mladí umělci připravovaní pedagogy Ing. Jiřím Dvořákem a Karolinou Vítkovou skvělé 2. místo.

Setkat se s nejlepšími hudebními soubory z celé České republiky je vždy velká zkušenost a mimořádná příležitost, protože soutěž tohoto typu se koná pouze jednou za tři roky. Letos ji doprovázela i zajímavá výstava hudebnin a hudebních nástrojů. Ve čtyřech dnech si bylo možné v Liberci poslechnout přes dvě stě dokonale sehraných komorních těles z celé České republiky a některé soutěžní výkony by dětem jistě záviděli i mnozí profesionální muzikanti. Je potěšující vědět, že máme i v našem kraji talentované soubory, které dokáží pracovat na té nejvyšší úrovni a pravidelně dosahují pod vedením zkušených učitelů významných ocenění. Základní umělecká škola Jeseník se snaží mladým hudebníkům zajistit co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj a je na ně také náležitě pyšná. Za bezpečnou a rychlou přepravu do vzdáleného Liberce moc děkujeme manželům Szkipalovým, za pedagogický doprovod patří poděkování paní učitelce Jitce Melicheríkové.

                                                                                                                                            D. Macečková

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH KLAVÍRISTŮ

OKRESNÍ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH KLAVÍRISTŮ

V úterý 30. dubna 2019 se v Kapli v Jeseníku uskutečnila již 3. Okresní přehlídka talentovaných klavíristů v sólové hře.
Zcela zaplněná Kaple veřejností z řad rodičů, prarodičů a dalších posluchačů byla svědkem velmi zdařilých výkonů.
Slyšeli jsme mladé talenty ze ZUŠ Javorník, velmi početná delegace přijela z Vidnavy ze ZUŠ K. Ditterse a jejích
pobočných tříd a velké zastoupení měla již tradičně ZUŠ Jeseník. Celé odpoledne až do pozdních večerních hodin 
Kaplí zněly skladby ve velmi zdařilém podání těch nejmladších žáčků až po dospělé studenty. A celá přehlídka 
gradovala výborně zahranými skladbami Fr. Chopina, Cl. Debussyho, S. Rachmaninova a dalších velikánů světové hudby. 
Všichni mladí klavíristé byli odměněni malým dárkem.
Přehlídka se vydařila a my na ni budeme ještě dlouho vzpomínat.

                                                               Lenka Polcrová

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH KLAVÍRISTŮ

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA TALENTOVANÝCH KLAVÍRISTŮ

V úterý 16. dubna 2019 se v sále uničovské ZUŠ konala Krajská přehlídka talentovaných klavíristů. Na toto hudební klání se do Uničova sjelo na 55 klavíristů z celého Olomouckého kraje. Po celý den jsme mohli slyšet výborné výkony mladých talentů. Mezi nimi měl zastoupení i náš okres – zúčastnili se Adam Salva pod vedením p. uč. Valerie Pištákové, Jakub Kirchner a Magdaléna Šochová ze třídy p. uč. Bc. Radmily Jiráskové ze ZUŠ K. Ditterse Vidnava, Sofie a Sára Štelclovy ze třídy p. uč. Zdeny Blechtové, Petra Kapustová, Julie a Vít Štindlovi pod vedením p. uč. Lenky Polcrové ze ZUŠ Jeseník. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za výbornou reprezentaci našeho okresu.

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.