Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
Novinky
ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

Zápis probíhá do 31.5.2020

Přihlášky podávejte elektronicky na www.izus.cz

Více na přiloženém plakátu :-)

Zahájení výuky na ZUŠ Jeseník od 11.5.2020

Zahájení výuky na ZUŠ Jeseník od 11.5.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci!
V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám sděluji, že od pondělí 11.5.2020 dojde k obnovení prezenční výuky na ZUŠ Jeseník za přísných hygienických a provozních podmínek /zajistí škola ve spolupráci se zřizovatelem/. 
Výuka od 11.5.2020 bude zahájena rovněž na všech místech poskytovaného vzdělávání /pobočkách/ v České Vsi a v Mikulovicích, pouze v Lipové-lázních bude prezenční výuka zahájena až s otevřením MŠ, kde sídlí naše třída, a to od 25.5.2020!
Informace podle oborů:
HUDEBNÍ OBOR – do konce června bude probíhat individuální výuka u všech učitelů hudebního oboru, rovněž je povolena výuka komorní hry dle dohody s vyučujícím. Naopak nebudou probíhat korepetice a prezenční výuka sborového zpěvu, orchestrální a souborové hry, hudební nauky vč. poboček!!!
VÝTVARNÝ OBOR – prezenční výuka bude zahájena v prvním týdnu částečně pouze s absolventy, následně dle zájmu a souhlasů rodičů s výukou dle nařízených pravidel. Případný nástup bude konzultován s třídní učitelkou a dle počtů žáků bude upřesněna délka lekce atd.
LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR - výuka bude probíhat normálně dle rozvrhu pouze s úpravami počtů osob a časů, které s žáky domluví učitelé LDO.
Ve všech oborech je vzhledem k hygienickým požadavkům nutno počítat s krácením výuky.
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE K OBNOVENÍ VÝUKY NA ZUŠ JESENÍK OD 11.5.2020
V záložce "Dokumenty" na webu www.zusjes.cz je ke stáhnutí celé znění manuálu „Ochrana zdraví a provoz ZUŠ“ a rovněž „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“. Toto čestné prohlášení je také k dispozici v systému IZUŠ v sekci dokumenty žáka/ je třeba vyplnit, podepsat a dát dítěti s sebou na první lekci do ZUŠ. Bez tohoto vyplněného ČP žákovi nebude umožněna osobní účast ve škole a bude obratem odeslán domů!!!

Z manuálu MŠMT vybírám to nejdůležitější týkající se žáků:
- vstup do budovy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
- všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky, s sebou má každý žák sáček na uložení roušky
- po příchodu do učebny použije dezinfekci na ruce /doporučuje se i předchozí mytí rukou/
- v průběhu vzdělávání v učebně nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován odstup min. 1,5 metru
- na chodbách, toaletách a dalších společných prostorech je nutné minimalizovat kontakt mezi žáky a učiteli

Žáky, kteří mají výuku na hlavní budově školy 28. října 873, rovněž informuji o zahájení rekonstrukci střechy a umístění lešení před budovou školy. Je třeba dbát zvýšené bezpečnosti!

Děkuji Vám za vstřícnost, pochopení a doufám, že závěr školního roku společně všichni zvládneme.
S pozdravem
Bc. Tomáš Uhlíř, v. r.
ředitel ZUŠ Jeseník

INFORMACE PRO RODIČE

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, 
od 23.3. do 31.3 2020 Vás budou kontaktovat učitelé ZUŠ Jeseník ohledně souhlasu s případnou distanční podobou dalšího vzdělávání vašich dětí ve výtvarném, literárně-dramatickém a hudebním oboru /nebude se týkat pouze komorní hry, souborů, orchestrů atd./
Uvědomujeme si, že současná situace pro vás není jednoduchá a v žádném případě nechceme děti i vás zatěžovat dalšími školními úkoly nebo povinnostmi. 
Chceme dětem nabídnout podporu v situaci, kdy se samy budou chtít doma věnovat např. hře na hudební nástroj či vytvořit v rámci umělecké činnosti nějaké výtvarné či literární dílo. 
K tomu je však třeba Vašeho souhlasu a domluvy na podobě vzájemné elektronické komunikace, která bude všem vyhovovat /např. Skype, What´s up apod./.
Moc díky za Vaši podporu a přeji Vám hodně trpělivosti, rodinné pohody a především zdraví. 
S pozdravem Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel ZUŠ Jeseník

ZRUŠENÍ VÝUKY

ZRUŠENÍ VÝUKY

VÁŽENÍ ŽÁCI, RODIČE, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI,

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ MZdČR V SOUVISLOSTI S COVID19 (více v příloze PDF - obrázek vlevo), ROZHODNUTÍ ZŘIZOVATELE A ROZHODNUTÍ ŘEDITELE, SE OD ZÍTŘKA 11.3.2020 RUŠÍ VÝUKA NA NAŠÍ ŠKOLE A TO NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH!

TOTO OPATŘENÍ SE VYDÁVÁ PROZATÍM NA 14 DNÍ!

Zároveň se ruší všechny námi pořádané akce /budou přesunuty na jiný termín/

Okresní kolo klavírní soutěže

Okresní kolo klavírní soutěže

   2. března 2020 se v Kapli v Jeseníku uskutečnilo okresní kolo Národní soutěže MŠMT ČR žáků ZUŠ ve hře na klavír.Již od brzkého rána se do Kaple sjížděli mladí klavíristé ze všech koutů našeho okresu, aby porovnali své umění s ostatními. Soutěže se zúčastnilo 36 žáků ze Základních uměleckých škol v Javorníku, Jeseníku, K. Ditterse Vidnava a ZUŠ Fr. Schuberta Zlaté Hory. Po celý den jsme byli svědky výborných výkonů našich mladých talentů.                                                                                                       

Členové poroty, jejíž předsedkyní byla pedagožka z Ostravské univerzity doc. MgA. Eliška Novotná, rozhodovali velmi objektivně. Žáci ZUŠ Javorník získali jedno 2. místo a jedno 3. místo v kategorii sólová hra a jedno 2. místo v kategorii čtyřruční hra. Soutěžící ze ZUŠ Jeseník vybojovali šest 1. míst, jedenáct 2. míst a jedno 3. místo v sólové hře, v klavírním duu jedno 1. místo a dvě 3. místa. Do ZUŠ Vidnava si odvezli dvě 1. místa a čtyři 2. místa, v klavírním duu pak jedno 1. místo a jedno 2. místo. Soutěžící ze ZUŠ Zlaté Hory získala 2. místo v sólové hře. Nejlepším klavíristům udělila porota postup do krajského kola – Vítovi a Julii Štindlovým (ZUŠ Jeseník), Magdaleně Šochové (ZUŠ Vidnava), klavírnímu duu Sofii a Sáře Štelclovým (ZUŠ Jeseník). Absolutním vítězem soutěže se stal Jonáš Doležel (ZUŠ Jeseník), kterému udělila porota “Zvláštní ocenění poroty za interpretaci soutěžních skladeb“. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů a elánu.                                                                   

Velmi děkujeme učitelům a učitelkám za přípravu všech soutěžících a kolektivu pedagogů a rodičů z řad Spolku přátel umění při ZUŠ Jeseník, kteří se podíleli na bezchybném chodu celé soutěže.                                                                                                

 Poděkování za finanční dar patří obci Mikulovice a sponzorům: panu Břetislavu Látalovi (Autodoprava Látal), panu Zdeňkovi Štěpánovi (Autodoprava), panu Ing. Drahoslavu Bernátkovi (Autodoprava Kamitiro, Restaurace Na Palubě) a panu Ing. Jaroslavu Plašilovi. 

                                                                                                                                               Lenka Polcrová            

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.