Literárně dramatický obor

Základem a prostředkem výuky jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné a hra s loutkou. Dramatická výchova je jak významným nástrojem rozvoje některých složek sociability žáků, jakými je schopnost kolektivně cítit, řešit obtížné situace apod., tak i nástroje rozvoje uměleckých vloh k divadelní a slovesné činnosti. LDO pomáhá vychovávat z dětí a mládeže budoucí amatérské divadelníky a přednašeče i vzdělané náročné diváky a čtenáře.

Literárně dramatický obor ročně navštěvuje kolem 35 žáků, kteří využívají vhodné pohybové, hudební a taneční prvky, umí zacházet s rekvizitou či loutkou. Porozumí realizaci divadelních výrazových prostředků, správnému vyjadřování, základům režie dramatického tvaru, hereckému výstupu, scénografii – dramaturgii a literární tvorbě v podobě poezie a prózy. Poznávají techniku relaxace a muzikoterapie.