Drgáčová Rafaela

Drgáčová Rafaela

vyučující hry na violoncello, hudební nauky a LDO

  • působí na škole od 1. 9. 1979
  • vedoucí kurzů „Hrátky s hudbou - zpívání rodin s dětmi“
  • vedoucí Jesenického chrámového sboru Laudate Dominum
  • místopředsedkyně České Orfovy společnosti
  • ústřední metodik hudební nauky v ČR
  • lektorka vzdělávacích seminářů pro učitele ZUŠ a hudební výchovy na MŠ, ZŠ a SŠ