2 záznamy

Kurz Hrátky s hudbou
zpívání rodin s dětmi

Základní umělecká škola Jeseník nabízí více než sedmdesát let pestrou škálu uměleckého vzdělávání v hudebních i nehudebních oborech. Je si ale též vědoma faktu, že vedení dětí ke vnímání krásy začíná od nejútlejšího věku v rodinách a proto nabízí odborně vedený kurz Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi.  

Více informací o akci

Obrázek bez názvu

Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
 2 záznamy