Výtvarný obor v divadle zahájil výstavu žáků druhého stupně.

Výtvarný obor v divadle zahájil výstavu žáků druhého stupně.

Vernisáž zkrášlili tóny kytar a klarinetu žáci B. Uhlířové a T. Uhlíře. Myslím, že je to zajímavé nahlédnutí pod ruku starších žáků. Vzniklo hodně studijních prací od student

... (více)