Zápis nových žáků do ZUŠ Jeseník

ZÁPIS NOVÝCH ŽÁKŮ NA ZUŠ JESENÍK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zájemci musí vyplnit na www.izus.cz elektronickou přihlášku a to do 12.5.2023. Následně je bude škola telefonicky kontaktovat a domlouvat přesný termín zápisu, který pak proběhne v Kapli od 15. do 17.5.2023 pro hudební a literárně-dramatický obor, pro výtvarný obor na ZUŠ Alšova 243. Obsah talentové zkoušky a kritéria pro přijetí naleznete na www.zusjes.cz

ZUŠ Jeseník nabízí výuku ve třech oborech – ve výtvarném, literárně-dramatickém a hudebním. Od dechových nástrojů (zobcová a příčná flétna, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, tenor, baryton, trombon, tuba), bicích nástrojů, smyčcových nástrojů (housle, viola, violoncello, kontrabas), klávesových nástrojů (klavír, el. klávesy, varhany), strunných nástrojů (klasická kytara, el. a basová kytara), akordeon, po sólový a sborový zpěv a nově i cimbál. Nejmladšími předměty jsou tzv. Technika záznamu, zpracování a reprodukce zvuku (zahrnuje v současnosti atraktivní práci se zvukem např. včetně nahrávání a ozvučování) a dále Počítačová grafika.

Úplata za vzdělávání (školné) od 1.9.2023
Hudební obor
Individuální výuka 1500,- Kč za pololetí
Skupinová výuka (2-3 žáci) 1300,- Kč za pololetí
Předměty Hudební nauka, souborová hra, orchestrální hra a pěvecký sbor jsou již zahrnuty podle učebních plánů v ceně školného.
SLEVA V HUDEBNÍM OBORU
Individuální výuka 3 a více sourozenců – první dva platí plně, od třetího dál sleva 50%
Výtvarný obor: 1400,- Kč za pololetí
Literárně dramatický obor: 1200,- Kč za pololetí
Poplatek za zapůjčení hudebního nástroje od 1.9.2023
z majetku školy je 400,- Kč za pololetí / 80,- Kč měsíčně.
Od poplatku za zapůjčení hudebního nástroje jsou osvobozeni žáci hrající na dechové nástroje a hráči na kontrabas.

ObrázekZápis nových žáků do ZUŠ Jeseník