Předchozí | Dalšístrana / 10 0-12 z 113 novinek
 Wolkrův Prostějov 2016

Wolkrův Prostějov 2016

Žáci literárně dramatického oboru Vojtěch Hejtmánek a Martin Mokrý už potřetí za sebou úspěšně reprezentovali v celostátním kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov. Letos završili své účinkování skvělým výsledkem, když Vojtěch Hejtmánek získal interpretací textu Gregoryho Corsa Armáda titul Laureát Wolkrova Prostějova. Vítězství v náročné a prestižní soutěži je jednoznačným dokladem talentu a píle našich recitátorů, vítězi blahopřejeme a doufáme v další podobná krásná ocenění. 

 Žáci ZUŠ Jeseník a cyklus koncertů V. Lejska

Žáci ZUŠ Jeseník a cyklus koncertů V. Lejska

V pátek 3. června jsme měli příležitost vyslechnout mimořádně zajímavý koncert.  Netradiční a myslím i trochu odvážná myšlenka spojit umění profesionálních interpretů s teprve se rozvíjejícími talenty z řad žáků ZUŠ Jeseník slavila úspěch. Na zahajovací koncert X. hudebního cyklu Vlastimila Lejska přijali pozvání již v Jeseníku známí manželé a profesionální klavíristé z Brna Jana a Jiří Hrubí. Novou tváří koncertu a celého cyklu je mimořádná osobnost a pěvkyně Michaela Kapustová - sólistka Národního divadla Praha. ZUŠ Jeseník reprezentovaly tři děvčata: Hana Mašková, Kateřina Procházková (příčná a zobcová flétna) ze třídy p. uč. Mgr. Dany Macečkové a Amálka Jezerská (klavír) ze třídy p. uč. Renáty Jeřábkové. Umělci, kteří působili velmi skromně a předvedli vynikající výkony, s žáky ZUŠ skvěle spolupracovali. Klavíristé Jana a Jiří Hrubí doprovázeli jak naše žáky, tak i pěvkyni Michaelu Kapustovou, sami pak přidali klavírní skladby pro dvě a čtyři ruce. Posluchači tak mohli prožít skvělý umělecký zážitek a mladí studenti ZUŠ nahlédli do bran velkého umění.

Záštitu nad tímto koncertem a celým cyklem převzal generální ředitel firmy Fenix Group a.s. ing. Cyril Svozil. Velké poděkování patří autorce projektu p. Jarmile Pohlové za dramaturgii, organizaci koncertu a průvodní slovo.

                                                                                              Václav Dvořák, učitel ZUŠ Jeseník 

"Kytarová Smršť"

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník je pozván do Opavy na další ročník festivalu "Kytarová Smršť". Dopoledne se bude konat seminář pro učitele ZUŠ a odpoledne proběhnou zkoušky pozvaných hudebníků. Kytarová smršť vyvrcholí koncertem, na kterém vystoupí se svým recitálem vynikající kytaristka Veronika Hrdová a dva kytarové orchestry: Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník a Kytarový orchestr ZUŠ Václava Kálika Opava. Zazní i dvě společné skladby všech zúčastněných kytaristů. Celá akce proběhne ve středu 7.června 2017 v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Akci připravuje p. učitelka a vedoucí Kytarového orchestru ZUŠ Opava Lenka Lebedová. 

27. ročník Hrátek s hudbou začíná ve středu 11.9.2019!!!

27. ročník Hrátek s hudbou začíná ve středu 11.9.2019!!!

11. 9. 2019 v 17. 00 bude v Kapli v Průchodní ulici v Jeseníku zahájen další ročník kurzu „Hrátky s hudbou – zpívání rodin s dětmi“. Cílem kurzu je ukázat celým rodinám krásu a šíři hudby a umění a propojit je s dětským vnímáním světa pomocí kvalitních lidových i umělých písniček, poslechových cvičení, her, pohybových aktivit, kresby s hudbou a improvizace na jednoduché rytmické nástroje. To vše lze samozřejmě zúročit v případném následném studiu na některém ze tří oborů ZUŠ Jeseník, která od ledna 2019 „Hrátky s hudbou“ zaštiťuje.
Setkáváme se každých čtrnáct dní od září do května s dětmi ve věku od tří do deseti let
a v době od 17. 00 do 17. 45.
 Pracujeme v promyšlených tematických celcích - kurz je tak vhodný i jako celoroční metodická podpora pro vyučující v mateřských, či základních, školách a ve školních družinách.
Pokud chcete prožít se svými dětmi čas naplněný radostí z objevování světa krásy slova, linií a tónů a setkávat se pravidelně s podobně naladěnými lidmi, přijďte mezi nás!
Za ZUŠ Jeseník Vás srdečně zve Rafaela Drgáčová, autorka kurzu.

50 let DOM ZUŠ Jeseník - Slavnostní koncert!

50 let DOM ZUŠ Jeseník - Slavnostní koncert!

sobota 20.11.20201 - 14.30 hodin - sál MěÚ (IPOS)

dirigují současní dirigenti orchestru Tomáš Uhlíř a Milan Domes, zakladatel orchestru Vladimír Vraňovský, bývalí dirigenti Martin Blechta a František Mech, a vzácní hosté Aleš Podařil a Jaroslav Šíp.

Speciální host trumpetista Vlado Kumpan

průvodní slovo MUDr. Jan Štelcl

spoluúčinkují Mažoretky SZUŠ Taneční s. r. o . Jeseník

70 LET ZUŠ JESENÍK - PROGRAM OSLAV

70 LET ZUŠ JESENÍK - PROGRAM OSLAV

Sobota 20.10.2018 - 16 hodin - Katovna - Výstava učitelů a bývalých absolventů výtvarného oboru
Sobota 27.10.2018 - 15 hodin - Kongresový sál PLL a.s. Jeseník - Slavnostní koncert Smyčcového orchestru Jeseník
Čtvrtek 1.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert sborů a žáků studijního zaměření zpěv 
Úterý 6.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert žáků studijního zaměření  hra na klavír
Čtvrtek 8.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert žáků studijního zaměření hra na dechové nástroje
Sobota 10.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert bývalých absolventů ZUŠ Jeseník
Čtvrtek 15.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert žáků studijního zaměření hra na smyčcové nástroje
Pátek 16.11.2018 - 19 hodin - Kongresový sál PLL a.s. Jeseník - Koncert Kytarového souboru, Kytarového orchestru a Komorního sboru KO
Sobota 17.11.2018 - 17 hodin - Kaple - 1. koncert XIII. ročníku Varhanního festivalu /varhany-hoboj-vcl-zpěv/
Čtvrtek 22.11.2018 - 17 hodin - Kaple - Koncert učitelů ZUŠ Jeseník
Sobota 24.11.2018 - 17 hodin - Kaple - 2. koncert XIII. ročníku Varhanního festivalu /varhany-housle-zpěv/
Sobota 1.12.2018 - 14.30 hodin - Sál MěÚ IPOS - Slavnostní koncert Dechového orchestru mladých s hostujícími dirigenty
Sobota 1.12.2018 - 20 hodin - Sál MěÚ IPOS - Reprezentační ples ZUŠ Jeseník
Úterý 4.12.2018 - 17 hodin - Výstavní síň Divadla P. Bezruče - Výstava prací ze soutěže výtvarného a literárně-dramatického oboru
 

Absolventská výstava VO

Absolventská výstava VO

Bývalý absolvent ZUŠ Jeseník v Číně

Bývalý absolvent ZUŠ Jeseník v Číně

Jmenuje se Richard Pohl, je český klavírista a pedagog. Také v současnosti pracuje zde na changshuském institutu technologií na pedagogické fakultě jako pedagog klavírní hry a zároveň se účastní mnoha vystoupení a dalších akcí v různých městech Číny. Také pořádá vlastní recitály a další koncerty a také vyučuji různé mistrovské třídy a podobně.

Je velmi rád, že se tady v Číně může dále věnovat své hudební činnosti a při tomto svém působení také trochu přispět ke vzájemné výměně a spolupráci mezi oběma státy na této úrovni. A také doufá, že jeho celá rodina bude zdravá a šťastná, že se jím tady bude dále dařit, a že ony čeká ještě mnoho skvělých zážitků, a to jak s hudbou, tak mimo ni.

Celostátní cyklus koncertů k poctě Pavla Jurkoviče - Jeseník

Celostátní cyklus koncertů k poctě Pavla Jurkoviče - Jeseník

V únoru 2015 zemřel Pavel Jurkovič - jeden z propagátorů pedagogických principů německého skladatele 20. století Carla Orffa, nositel řady pedagogických ocenění, první předseda České Orffovy společnosti / ČOS , hudební skladatel, pedagog, zpěvák, publicista, autor televizních a rozhlasových pořadů a nadšený muzikant. Význam celoživotní práce Pavla Jurkoviče spočívá ve vědomé návaznosti na odkaz J. A. Komenského, inspiraci nejmodernějšími výukovými trendy 20. století v Evropě a čerpání z to nejlepšího z lidových a kulturních tradic naší země.
Základní umělecká škola v Jeseníku a Soukromá Základní umělecká taneční s. r. o. Jeseník se připojují k celostátní akci, kterou iniciovala Česká Orffova společnost k uctění odkazu tohoto významného pedagoga, koncertem, který se bude konat v pátek 26. února 2016 od 17. 00 v Kapli v Průchodní ulici.
Dramaturgie koncertu bude slovem, hudbou či pohybem akcentovat šíři odkazu Pavla Jurkoviče, tzn. písničky pro mladší i starší děti či úpravy lidových písní v různých podobách.
Provedení se ujmou žáci vybraných skupin hudebních nauk pod vedením E. Mikeškové, J. Mokové, V. Pavelkové, K. Zápecové a R. Drgáčové, o zajímavou choreografii na zvolené písně se postarají svěřenci Z. Fritscherové a K. Drgáčové z výše uvedené taneční školy.
Součástí koncertu bude výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jeseník ze tříd J. Krhánkové, J. Hanulíka a I. Svobodové a také malé vystoupení žáků literárně dramatického oboru ze třídy R. Drgáčové – čeká nás tedy pestrá paleta namíchaná ze slov, barev, tónů i kultivovaného pohybu, která potěší posluchače bez rozdílu věku.

Za všechny účinkující, ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění Vás srdečně zve

                                                                                                               Rafaela Drgáčová

Celostátní kolo soutěže dechových nástrojů - 22. května 2015 - Liberec

Celostátní kolo soutěže dechových nástrojů - 22. května 2015 - Liberec

Dne 22. května se konalo na ZUŠ Liberec Celostátní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR. Naší školu reprezentovali dva hráči na žesťové nástroje. V kvalitně obsazené soutěži se podařilo žákům naší školy, za klavírního doprovodu p. uč. Zdeny Blechtové, vysoutěžit skvělá umístění: Ivana Vondrušková v 5. kategorii ve hře na trombon vybojovala 3. cenuPetr Velc ve 2. kategorii ve hře na tubu 2. cenu. Oba žáci se na svůj soutěžní výkon připravovali pod vedením svého třídního učitele Mgr. Františka Mecha. Gratulujeme!!!

DALŠÍ ROZVOLNĚNÍ V PROVOZU ZUŠ JESENÍK OD 10.5.2021

DALŠÍ ROZVOLNĚNÍ V PROVOZU ZUŠ JESENÍK OD 10.5.2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR a MŠMT ČR se od 10.5.2021:

V základních uměleckých školách
umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině (žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti, např. prodělaný koronavirus apod.)

TOHOTO MÓDU „3 NA 1“ VYUŽIJEME OD 10.5.2021 V HUDEBNÍM OBORU V KOMORNÍ, SKUPINOVÉ, EV. SOUBOROVÉ HŘE (např. po sekcích) A TO TZV. ROTAČNÍM ZPŮSOBEM (učitelé se s Vámi spojí a domluví, kdo se v daném týdnu výuky zúčastní – např. vyučující má ve skupinové hře celkem 6 žáků - první týden přijdou 3, další týden ti zbývající 3).

VÝUKA HN ZŮSTÁVÁ I NADÁLE V DOSAVADNÍM REŽIMU - DISTANČNĚ S MOŽNOSTÍ INVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ OPĚT NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S VYUČUJÍCÍMI.

VE VÝTVARNÉM A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM OBORU JE MOŽNO KROMĚ DISTANČNÍ VÝUKY NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S VYUČUJÍCÍMI ZAHÁJIT PREZENČNÍ VÝUKU ČI KONZULTACE ROVNĚŽ V MÓDU „3 NA 1“, COŽ VZHLEDEM K VĚTŠÍ HODINOVÉ DOTACI U TĚCHTO PŘEDMĚTŮ KVITUJEME.

Dalšího vládou a MŠMT povoleného umožnění osobní přítomnosti na konzultaci nebo výuce v ZUŠ konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za podmínek negativního testu či čestných prohlášení z důvodů provozních a nemožnosti splnění požadovaného prozatím nevyužijeme!!!

S přátelským pozdravem
Bc. Tomáš Uhlíř, v. r.
ředitel ZUŠ Jeseník

Předchozí | Dalšístrana / 10 0-12 z 113 novinek