Předchozí | Dalšístrana / 5 36-48 z 59 novinek
V ŠANGHAJI S ÚSPĚCHEM

V ŠANGHAJI S ÚSPĚCHEM

Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy v Jeseníku a mažoretky Crazy girls SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník se ve dnech 9.-17.9.2015 zúčastnili jako vůbec první zástupci České republiky jednoho z největších čínských hudebních festivalů "Shanghai Tourism Festival".

Pozvání na festival dostal orchestr po náročném výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo několik desítek souborů z celého světa. Vybráno bylo nakonec 27 orchestrů a uskupení – z Lotyšska, Švýcarska, Dánska, Polska, Kanady, Nového Zélandu, Mauricia, Mexika, Austrálie, domácí Číny a konečně poprvé i z České republiky.  

V průběhu festivalu orchestr s mažoretkami vystoupil na náměstí u obchodní třídy Nanjing Road,        v obrovském obchodním centru Global Harbour i v televizní věži Oriental Pearl, páté nejvyšší televizní věži na světě. Hlavní událostí festivalu byl zahajovací ceremoniál, na kterém se všechny soubory představily krátkou show, po níž následoval několikakilometrový průvod. „Jeseničtí“ při ceremoniálu reprezentovali ČR polkou Jaromíra Vejvody Škoda lásky. Asi každý z účinkujících bude mít navždy v paměti jásající davy nadšených mávajících diváků, kterých jen na místě bylo přes osm milionů! Další miliony sledovaly průvod v přímém přenosu mnoha světových televizních stanic.   

Všechny zúčastněné soubory měly velmi náročný program – vždyť jen generální zkouška na zahajovací ceremoniál trvala přes šest hodin! Navíc doprava v Šanghaji je velmi složitá a vzdálenosti velké, a tak jeseničtí umělci trávili hodně času přesuny na místa koncertů, do restaurací i hotelů, a také v úmorných mnohahodinových dopravních zácpách. To vše bylo vykompenzováno poznáváním bohaté čínské kultury a historie. Členové orchestru s mažoretkami navštívili města Suzhou, Zhouzhuang a Hangzhou, místní trhy, muzea, čajový ceremoniál i velkolepou šanghajskou akrobatickou show. Nezapomenutelným zážitkem zůstane večerní projížďka lodí s výhledem na rozzářenou Šanghaj, velkoměsto, ve kterém žije více než dvojnásobný počet obyvatel než v celé ČR.   

Všechna vystoupení našeho orchestru s mažoretkami se setkala s velkým ohlasem. Velké poděkování patří všem sponzorům a přispěvatelům, kteří výjezd mladých jesenických umělců do Číny podpořili. Umožnili tím propagaci české kultury a reprezentaci ZUŠ, města Jeseníku, Olomouckého kraje i celé České republiky. Za vzornou reprezentaci a zvládnutí velmi náročného programu patří hlavní dík a obrovské uznání především všem členům orchestru, mažoretkám a jejich vedoucím.

Účast DOM ZUŠ Jeseník s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník na Shanghai Tourism Festival 2015 se uskutečnila za finanční podpory Města Jeseník a Olomouckého kraje.

Jan Štelcl, Tomáš Uhlíř

VARHANNÍ FESTIVAL S ÚSPĚCHEM

VARHANNÍ FESTIVAL S ÚSPĚCHEM

Zahajovací koncert XI. ročníku Varhanního festivalu se uskutečnil 8.11.2014 v 17 hodin v Kapli. Mistra varhan Martina Jakubíčka není třeba představovat. Ač působí většinou v zahraničí, jesenická veřejnost si jeho strhující hru doplněnou vlastním vtipným komentářem doslova vyžádala. Tentokrát vystoupil s programem pod názvem „Muži mlsají vždy rádi...“ za doprovodu pěveckého kvarteta AFFETTO. V jejich podání bylo možno slyšet vtipně okořeněnou klasiku, ale i traditional a spiritual!

2. koncert festivalu 15.11.2014 (17 h) nás provedl „Hudebním cestováním s varhanami, trubkou a klavírem“. Věhlasná varhanice Hana Bartošová s klavíristkou Ivou Bartošovou nám představila program ve spojení s trubkou sólisty Filharmonie Brno - Petra Hojače.

Závěrečný koncert festivalu 22.11.2014 (17 h) v podání laureáta soutěže Pražské jaro 2013 – Pavla Svobody, dále vynikající houslistky Ivy Kramperové a souboru špičkových, mladých, profesionálních hudebníků – Barocco sempre giovane byl skutečnou lahůdkou.

Festival i letos potvrdil obrovský zájem ze strany veřejnosti, prostory Klášterní kaple byly zaplněny o posledního místečka. Cílem projektu bylo zorganizování varhanního festivalu, který se stal již neodmyslitelnou součástí kulturního života na Jesenicku. Přínosem akce byla propagace klasické hudby – konkrétně varhanní, navázání spolupráce mezi mladými lidmi, získání nových zkušeností, propagace Jesenicka i Olomouckého kraje a v neposlední řadě propagace Jeseníku.

Festival se konal za finančního přispění Olomouckého kraje, Města Jeseník a Fenix Trading, s. r. o.

Velký úspěch žáků Základní umělecké školy Jeseník na soutěži v Zábřehu

Velký úspěch žáků Základní umělecké školy Jeseník na soutěži v Zábřehu

Ve středu 23. března 2016 se v Zábřehu na Moravě uskutečnilo krajské kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou dechových nástrojů, do kterého postoupilo i několik souborů ze ZUŠ Jeseník. Soutěžní klání proběhlo v nové a velmi moderně vybavené budově ZUŠ Zábřeh. Soutěž je specifická v tom, že se zde nehodnotí jen bezchybné výkony jednotlivých hráčů, ale hlavně precizní souhra celého souboru, společné cítění a vnímání hudby.

Soutěžilo se v několika různých kategoriích a výkony jednotlivých hudebních těles posuzovaly tři poroty. Žádný z jesenických souborů neodjel s prázdnou. Komorní trio pod vedením  MgA. Ivety Neubauer Trojanové, které tvoří hobojistka Berenika Novotná, hráčka na klarinet Barbora Hejdová a klavíristka Michaela Krejzková, si za svůj výkon odvezlo skvělé čestné uznání.

Zástupce z řad žesťových nástrojů, kvinteto pečlivě na soutěž připravované panem učitelem Jaromírem Staňkem, si ve velmi silné konkurenci vybojovalo 2. místo. Členy tohoto úspěšného dechového kvinteta jsou trumpetisté Štěpán Dvořák a Štěpán Jati, hráč na lesní roh Jakub Vyroubal, trombonista Jonáš Bubík a hráč na tubu Petr Velc.

Nejmladší účastnice jesenické výpravy, talentované flétnistky Barbora Doleželová a Nela Mudrová, soutěžily jako flétnové duo. Ačkoliv obě dívky hrají na příčnou flétnu ve třídě Mgr. Dany Macečkové teprve necelý jeden tok, jejich přesvědčivý a nadšený výkon porota ocenila 1. místem.

Výrazný úspěch zaznamenal i soubor Viva barok Jeseník, jehož uměleckým vedoucím je Ing. Jiří Dvořák. Toto sehrané hudební těleso tvoří dvě hráčky na zobcové flétny Ester Konečná a Tereza Kudelková, violoncellista Matěj Malčík a zkušená klavíristka Tereza Antošová. Soubor  Viva barok Jeseník si za svůj procítěný a dokonalý přednes odvezl ze Zábřehu 1. místo s postupem do celostátního kola.

Nejcennějšího úspěchu dosáhlo flétnové trio ve složení Hana Mašková, Petra Žáková a Amálie Jati pod vedením Mgr. Dany Macečkové, které se s nejvyšším počtem bodů stalo absolutním vítězem kategorie dřevěných dechových nástrojů. I tato tři děvčata postoupila do celostátního kola.

Všichni členové zúčastněných souborů ze ZUŠ Jeseník i jejich vedoucí pedagogové si zaslouží veliké gratulace a pochvalu za vzornou reprezentaci školy i města Jeseníku. V obrovské konkurenci vynikajících komorních hudebních těles z dalších základních uměleckých škol Olomouckého kraje dokázali obstát na výbornou. Nelze jinak, než oběma postupujícím souborům do celostátního kola v Orlové popřát hodně štěstí, a také trpělivosti a hudebního nadšení v přípravě na nejvýznamnější soutěž základních uměleckých škol v České republice.

                                                                                                                               D. Macečková

Vynikající umístění flétnového kvarteta na 21. ročníku interpretační soutěže „ Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“

Vynikající umístění flétnového kvarteta na 21. ročníku interpretační soutěže „ Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“

Ve dnech 15. – 17. října 2014 se v krásném prostředí Základní umělecké školy Vidnava uskutečnil již 21. ročník soutěže, která je věnována hudebnímu klasicismu a jeho čelnímu představiteli, Karlu Dittersi z Dittersdorfu. Nejlepší komorní tělesa za základních uměleckých škol, konzervatoří a vysokých uměleckých škol se sjela ze všech koutů České republiky, aby poměřila své síly před odbornou porotou složenou z řad umělců a pedagogů konzervatoří a vysokých škol.

Flétnové kvarteto ze Základní umělecké školy v Jeseníku ve složení Tereza Balcárková, Lucie Miščíková, Hana Mašková a Petra Žáková soutěžilo se skladbami Antonína Rejchy a Satoshi Yagisawy. Za svůj krásný muzikální výkon bylo oceněno prvním místem a získalo právo vystoupit i na koncertě vítězů. Tento večerní koncert stejně jako soutěž proběhl v nádherném sále vidnavské ZUŠ a stal se velkolepou přehlídkou radosti, umu, nadání a neutuchající energie, kterou přináší společné muzicírování. Těžko říci, zda za to všechno mohla ona precizní a radostná klasicistní hudba, nebo spravedlivá a vlídná porota, či sehraný a obětavý organizační tým ZUŠ Vidnava v čele s panem ředitelem  Mgr. Jaromírem Kuchařem. Ze všech stran se ale ozývaly hlasy účastníků soutěže, jak už teď se těší na její další ročník.

Dívčí flétnové kvarteto ze ZUŠ Jeseník se velmi úspěšně zařadilo mezi nejlepší komorní tělesa základních uměleckých škol v České republice. Za to patří největší dík hlavně skvělým vidnavským organizátorům, ale také i Sdružení přátel umění při ZUŠ Jeseník a paní Martě Žákové, která zajišťovala převoz děvčat.

                                                                                                                                             D. Macečková

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2015/2016

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2015/2016

VÝSLEDKY Z OBESLANÝCH SOUTĚŽÍ VÝTVARNÉHO OBORU

VÝSLEDKY Z OBESLANÝCH SOUTĚŽÍ VÝTVARNÉHO OBORU

školní rok 2015 – 2016

Učitelé výtvarného oboru ZUŠ Jeseník Jana Krhánková, Iva Svobodová a Jan Hanulík jako každoročně obeslali žákovskými pracemi několik celostátních
a mezinárodních soutěží. Také letos můžeme řadě žáků blahopřát k výborným výsledkům. Den “D“ připadl na 18. října v Kapli a zábavný a přitom slavnostní pořad v režii učitelů „výtvarky“ s promítáním ukázek vítězných prací byl věnován rodičům, prarodičům, přátelům, žákům celého výtvarného oboru a zejména těm, kteří reprezentovali naše město v soutěžích: Toruň/ letos známe i výsledky tohoto ročníku/, Evropa ve škole – dvoukolová celostátní soutěž, Zvíře není věc, Výročí Karla IV. - celostátní soutěž MŠMT, Lidice 2016 a Bienále fantázie – Martin.
Toruň 2014 - 2015 – Čestná uznání:
Veronika Bajzová, Lenka Horká, Nikola Kořínková, Sabina Machačová, Jana Seibertová, Jana Valíčková, Natálie Zemanová, Marie Straková
Toruň 2015 – 2016 – Čestná uznání:
Anežka Sloupová, Petr Joklík, 
Evropa ve škole - 1. místo s postupem:
krajské kolo Olomouc: Natálie Zemanová, Simona Stiaková  -  v celostátním kole - Čestné uznání
Zvíře není věc 2016 -  2. místo -  prostorové práce /kolektiv/, Adéla Podhorná, Karolína Svobodová, Simona Stiaková, Sofie Müllerová
Čestné uznání: Markéta Seibertová, vystavovaly: Monika Bandíková, Adéla Balcárková 
Lidice 2016 - Čestné uznání: Natálie Hrancová, Sára Tschulíková, Kristýna Joklíková, Oldřich Psotka
soutěž MŠMT na počest výročí Karla IV. - 2. místo:
Natálie Zemanová
Bienále fantázie Martin - Čestné uznání:
Marlene Herandezová

Všem jmenovaným gratulujeme a těšíme se na další úspěchy výtvarného oboru.

Výstava v Katovně prodloužena

Výstava v Katovně prodloužena

Vážení přátelé výtvarného umění a výtvarného oboru naší Základní umělecké školy Jeseník, naše „Výstava“ obrazů, soch, kreseb a grafik bude prodloužena do konce listopadu 2017. Tímto Vás chci ještě jednou srdečně pozvat, pokud jste už výstavu nenavštívili. Dvanáct vystavujících je vesměs z řad současných pedagogů, bývalých absolventů a přátel, kteří jsou sami tvůrčími umělci, nebo se vydali na dráhu učitelskou a předávají své dovednosti a umění další generaci. Pestrou ukázku z jejich tvorby spojuje citlivá instalace v kouzelném půdním prostředí historické budovy jesenické Katovny. Věřím, že každý návštěvník si toho „svého“ tvůrce najde. Jménem všech vystavujících děkuji za přízeň a těším se na další společná setkání. Jana Krhánková

Výtvarná díla žáků ZUŠ Jeseník zdobí nově zrekonstruované oddělení LDN Jesenické nemocnice

Výtvarná díla žáků ZUŠ Jeseník zdobí nově zrekonstruované oddělení LDN Jesenické nemocnice

VÝTVARNÁ SETKÁVÁNÍ

VÝTVARNÁ SETKÁVÁNÍ

tentokrát v Galerii Pod sluncem

Pozvání na výstavu

Rádi bychom pozvali Šumperskou veřejnost na malou výstavu, kterou jsme nazvali VÝTVARNÁ SETKÁVÁNÍ..., protože se na ní setkají /umělecky/ učitelé  ZUŠ Jeseník a bývalí absolventi výtvarného oboru - dnešní aktivní umělci. Myšlenka společně vystavovat vznikla před třemi lety a od té doby více - méně pravidelně společně vystavujeme. Tentokrát využíváme milého pozvání Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s., okresní organizace Šumperk, spravující Galerii Pod sluncem v Centru služeb Pomněnka. Návštěvníci si budou moci prohlédnout obrazy, grafiky a sochy Jany Krhánkové, Ivy Svobodové, Michaely Svobodové, Jana Hanulíka a našich hostů : , Zuzany Syrovcové, Petry Jovanovské, Aleny Krhánkové Petruželové a Adama Krhánka. Výstava bude zahájena ve čtvrtek, 8.10.2015, v 17 hodin v Galerii Pod sluncem a potrvá do 23.11.2015. Na vernisáži nám zahraje žák ZUŠ Jeseník David Svoboda se svým učitelem Václavem Dvořákem. 

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž "Jeseník a Jesenicko mýma očima"

Město Jeseník vyhlásilo u příležitosti nadcházejících oslav 750. výročí první zmínky o Jeseníku výtvarnou soutěž pod názvem Jeseník a Jesenicko mýma očima. Nejzdařilejší práce budou prezentovány v  IC Katovna a tři autoři v každé kategorii získají věcné ceny nebo dárkové poukazy. 

Náměty pro soutěž mohou zahrnovat přírodu, historii regionu, naše město, život lidí dříve a v současnosti, blízkou i vzdálenou budoucnost, zájmy dětí i dospělých. Soutěž je určena všem, kteří rádi amatérsky kreslí, malují a modelují.
 Technika: volná (kresba, malba, prostorové práce, grafika včetně počítačové grafiky), animace – formát neomezený.
 Soutěží se v pěti kategoriích: MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a dospělí – amatéři. Každá práce musí obsahovat jméno a příjmení autora, věk, adresu, u školních zařízení adresu školy včetně jména pedagoga, název práce a telefon a e-mailovou adresu.
 Výtvarné práce můžete zasílat do 24. února 2017 na adresu ZUŠ Jeseník, ul. 28. října 873, 790 00 Jeseník.
 Porota, složená ze zástupců škol a institucí, vybere v každé kategorii tři nejlepší práce, jejichž autoři získají věcné ceny nebo dárkové poukazy. Slavnostní vernisáž nejlepších prací s předáváním cen se uskuteční v dubnu 2017 v Katovně.

Motto: Jsme rodáci, máme rádi náš kraj, s jeho vesničkami a městy, s dominantou Jeseníku uprostřed našich krásných hor. Chceme svůj vztah k našemu městu i celému regionu výtvarně vyjádřit, těšíme se na jeho rozvoj, chceme chránit přírodu a živočichy, chceme tu žít a pracovat.

Pravidla soutěže můžete stáhnout na:

https://www.jesenik.org/storage/user-1089/module-1761/priloha-c-1-pravidla-vytvarne-souteze-14823313490phpg23pne.pdf

Výtvarný obor jak ho znáte

Výtvarný obor jak ho znáte

Výtvarný obor naší Základní umělecké školy Jeseník není nutné představovat, protože se těší dlouholeté tradici. Přesto bychom rádi informovali veřejnost o našich snahách, záměrech a směřování.
Učitelé Jana Krhánková, Iva Svobodová a Jan Hanulík se ve svých třídách dělí o 174 žáků od 5ti do 19ti let. Vyučování je děleno na přípravnou výtvarnou výchovu do sedmi let dítěte. Na ni navazuje první stupeň studia – sedmiletý a druhý stupeň v délce čtyř let. Nabízíme také studium pro dospělé. Žáci na závěr prvního a druhého stupně absolvují závěrečnou výstavou pro veřejnost, na které předvedou výsledky svého studia. Přihlásit se mohou zájemci různého věku a pokud prokáží dobré předpoklady, budou zařazeni do příslušného ročníku. Toho využívají většinou žáci, kteří se chtějí připravovat na talentové zkoušky některé ze středních uměleckých škol. Našim úkolem je také příprava žáků k uměleckým studiím na vysokých školách, pokud se chtějí připravovat. K tomu nám slouží také rozšířené vyučování, kde mají zájemci prvního i druhého stupně další tříhodinovou dotaci výuky.
Vlastní vyučování je děleno do základních předmětů Plošná tvorba, Prostorová tvorba a Výtvarná kultura, ve kterých učíme kresbu, malbu, grafiku / také počítačové/, prostorové utváření včetně keramiky, základy akční tvorby a dějiny výtvarné kultury. Žáci si tak postupně podle svých schopností a zájmu, s ohledem na náplň učiva v příslušných ročnících, osvojují patřičné dovednosti a rozvíjí svoji kreativní tvořivost. Pravidelně obesíláme celostátní a mezinárodní výstavy dětské tvořivosti s nemalými výsledky. Velkou pozornost věnujeme celostátní soutěži výtvarných oborů konané jedenkrát za tři roky. Veřejnosti se každoročně představujeme na 2 absolventských výstavách. Celoroční projektovou práci předvádíme na Výročních výstavách a také my, učitelé pořádáme vlastní výstavy buď jednotlivě, nebo společně s bývalými žáky školy, dnešními aktivními umělci.
Stojíme na počátku školního roku a před námi stojí celá řada úkolů, které jsme už nastínili. Na počátku bude Slavnostní pořad s předáváním ocenění za uplynulý školní rok, rádi bychom uspořádali předvánoční výstavu v nově otevřené Katovně, v květnu nás čekají výstavy absolventské. V červnu pak ta největší – výroční. Také letos obešleme různé soutěže a budeme se těšit na výsledky. V plánu máme uspořádání plenéru pro naše žáky. Naši tvorbu zdobí také různé ploty ve městě, v této tvorbě míníme také letos pokračovat. Prostřednictvím pozvánek, plakátů, místního tisku i stránek školy Vás o všech iniciativách budeme průběžně informovat. 
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají a také rodičům, kteří nám svěřují své děti, žákům přejeme úspěšný školní rok.

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ JESENÍK V NOVÉM

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ JESENÍK V NOVÉM

Na „ZUŠce“ došlo v měsíci únoru k velkému stěhování výtvarného oboru. Dosavadní prostory už nepostačovaly pro 3 učitele a TÉMĚŘ 200 dětí. Z tohoto důvodu část výuky díky vstřícnosti vedení ZŠ Průchodní několik let probíhala i v jejich prostorách.
Díky finanční podpoře Města Jeseník byly provedeny úpravy interiéru Vily Josefíny na Alšově ulici (bývalá SVZUŠ) - nové podlahy, voda do tříd, atd. Další úpravy objektu, který je v majetku města, mají následovat. Výtvarný obor má tak po přestěhování k dispozici velkorysé prostory se zahradou. 
A jak takové stěhování probíhá? Výtvarníci jsou a musí být vetešníci, aby měli z čeho tvořit. Shromažďují různé materiály, aby v dětech probouzeli kreativitu. Věcí co k výuce potřebují je opravdu hodně. V pohotovosti byla mimojiné celá mužská část učitelského sboru ZUŠ včetně vedení. Nevěřili byste, jak se učitelé hudby umí otáčet i s takovými nástroji jako palice, kladivo, vrtačka, ….. Veliký dík patří všem pomocníkům.
Na Alšovu ulici byly přestěhovány třídy Ivy Svobodové a Jana Hanulíka, na hlavní budově ZUŠ Jeseník, kde se díky úpravám místo pro tvoření zvětšilo, zůstává Jana Krhánková.
Výtvarný obor ZUŠ Jeseník má každoročně úspěch na republikové i mezinárodní úrovni. Těšíme se proto, že nové prostory nám poskytnou více inspirace a možností k tvůrčí práci. V rámci objektu postupně budujeme zázemí pro sochařskou a keramickou činnost. Rádi bychom vybavili i učebnu počítačové grafiky, kterou společně s prostorovou tvorbou plánujeme v budoucnu nabídnout jako nový výukový obor. Nové možnosti skýtá i rozlehlá zahrada, a to jak pro malování přírody „in natura“, tak třeba pro páci se dřevem.
Moc nás těší, že zájem dětí se každoročně zvyšuje. V tomto školním roce u nás studuje už 205 žáků.

MgA. Iva Svobodová

Předchozí | Dalšístrana / 5 36-48 z 59 novinek