Předchozí | Dalšístrana / 6 36-48 z 64 novinek
TABLO 2018

TABLO 2018

TŘÍDA ZUŠ JESENÍK V LIPOVÉ- LÁZNÍCH SLAVILA 55. VÝROČÍ

TŘÍDA ZUŠ JESENÍK V LIPOVÉ- LÁZNÍCH SLAVILA 55. VÝROČÍ

     V sobotu 12. listopadu 2016 se v Národním domě v Lipové-lázních uskutečnil slavnostní koncert k 55. výročí založení pobočné třídy Základní umělecké školy Jeseník v Lipové-lázních. Třída vznikla 1. 9. 1961 a navázala tak na kurzy při tehdejší Osvětové besedě.
     Na koncertě vystoupili žáci z klavírní třídy paní učitelky Marie Ondryášové a Veroniky Pavelkové a kytarové třídy paní učitelky Barbory Uhlířové. Zahráli zde i bývalí absolventi klavírní třídy Adéla Šolarová, Martina Stepaňuková a Radek Tichavský. V pestrém programu zde zazněly skladby z různých slohových období od barokních po soudobé autory české i světové hudby.

     Koncert se těšil velkému zájmu rodičů, prarodičů, učitelů i široké veřejnosti. Na závěr pak krátce promluvil ředitel ZUŠ Jeseník pan Tomáš Uhlíř, který všem poděkoval, rozloučil se s paní učitelkou Veronikou Pavelkovou, která odchází na mateřskou dovolenou a představil její nástupkyni Martinu Stepaňukovou.
     Žáci byli odměněni zaslouženým potleskem a dárečky od Kulturní komise při obci Lipová- lázně a Spolku přátel umění. Po koncertě čekalo na všechny zúčastněné pohoštění. Součástí koncertu byla i výstava fotografií,  plakátů a programů  koncertů z uplynulých let. Zde si mohli bývalí absolventi, žáci i rodiče popovídat a zavzpomínat.

Pobočné třídě přejeme hodně dalších úspěšných let a hlavně hodně talentovaných žáků.

                                                                                                              Marie Ondryášová

Úspěch na celostátní dětské výtvarné soutěži

Úspěch na celostátní dětské výtvarné soutěži

Zvíře není věc

Za zvuku bubnů černošského souboru AFRIKANA byla v Galerii TENGE NENGE 23. 4. 2015 zahájena výstava celostátní dětské výtvarné soutěže ZVÍŘE NENÍ VĚC. Soutěž pořádá každoročně Hankův dům MKZ Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové. Dětem předal ceny předseda poroty výtvarník Miroslav Barták. Mezi gratulanty byli také starosta města Dvůr Králové pan Jan Jarolím a ředitel ZOO Přemysl Rabas. Do soutěže bylo zasláno 640 prací ze 44 škol. Na výstavu vybrala porota sto prací a některé z nich ocenila. Žáci naší školy v kategorii keramika obsadili první dvě místa – Liliana Lukáčová 1. místo za Chameleona a Jana Svobodová 2. místo za Polární lišku. Obě žákyně navštěvují třídu Ivy Svobodové. Další čtyři žáci z této třídy vystavují keramiku a objekt – Petr Joklík, Kristýna Joklíková, Natálie Hrancová, David Svoboda. A ze třídy Jany Krhánkové obsadila Sára Augustinová 3. místo za linoryt Ze života ptáků. Všem oceněným i vystavujícím gratulujeme a přejeme další inspiraci a chuť tvořit! Za reprezentaci školy jim pogratulujeme na podzimním předávání cen výtvarného oboru v jesenické kapli.

MgA. Iva Svobodová

Úspěchy našich dětí ve výtvarných soutěžích za uplynulý školní rok

Úspěchy našich dětí ve výtvarných soutěžích za uplynulý školní rok

/až do současnosti/

Na počátku října pořádal jako každoročně výtvarný obor Základní umělecké školy Jeseník Slavnostní pořad výtvarného oboru, na kterém předával ocenění z celostátních a mezinárodních soutěží dětského výtvarného projevu. Komponovaný pořad s hudbou volného uskupení dětí, které se vesměs kromě hudby věnují také výtvarnému vzdělávání na naší škole, doplňovalo promítání výtvarných akcí a fotografií vítězných dílek. Dárky  dětem věnoval Spolek přátel umění, povzbuzující slova a blahopřání dětem a taky jejich učitelům Janě Krhánkové, Ivě Svobodové a Janu Hanulíkovi zaznělo z úst paní místo starostky Blišťanové. Výčet ocenění tím ale zdaleka neskončil, v Toruni získala žákyně I. Svobodové Anežka Stránská Čestné uznání a protože porota ústředního kola soutěže výtvarných oborů ČR teprve následovala o týden později, s velikou radostí můžeme oznámit další vynikající výsledky žáků paní učitelky Svobodové: Zahrada Jiřího Trnky: Stříbrné pásmo, Výtvarná akce Plankton: Čestné uznání, jednotlivé práce: Jana Svobodová: Čestné uznání.

Blahopřání všem oceněným a už se těšíme na příští rok.

Jana Krhánková

Úspěšní klavíristé v krajském kole soutěže v Uničově

Úspěšní klavíristé v krajském kole soutěže v Uničově

     Ve dnech 21. a 22. března 2017 se v Uničově konalo krajské kolo Národní soutěže MŠMT pro žáky ZUŠ ve hře na klavír. Do tamní základní umělecké školy se sjelo  61 talentovaných klavíristů z celého Olomouckého kraje, aby předvedlo své umění. Konkurence byla tradičně obrovská – velmi těžko lze měřit podmínky a výběr žáků z velkých měst s podmínkami v Jeseníku, městeček a vesnic našeho okresu. Talenty však máme veliké a o tom svědčí ceny, které naši klavíristé získali v jednotlivých kategoriích.

     Sestry Sára a Sofie Štelclovy, Jonáš Doležel ze ZUŠ Jeseník vybojovali 2. místa, Veronika Doušková 3. místo /ZUŠ Jeseník/, Daniel Hodgkins / ZUŠ Jeseník / byl oceněn Čestným uznáním, Phuong Anh Tran a Marie Magdalena Michálková ze ZUŠ K. Ditterse Vidnava získaly rovněž Čestné uznání.

     Všem klavíristům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho okresu. Veliké poděkování patří jejich učitelkám – Zdeně Blechtové, Karolině Vysikan, Lence Polcrové, Marii Ondryášové, Valerii Pištákové a Radmile Jiráskové za výborné vedení žáků a jejich přípravu na soutěž.                                                                           

                                                                                                                                                              L. Polcrová

V ŠANGHAJI S ÚSPĚCHEM

V ŠANGHAJI S ÚSPĚCHEM

Dechový orchestr mladých Základní umělecké školy v Jeseníku a mažoretky Crazy girls SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník se ve dnech 9.-17.9.2015 zúčastnili jako vůbec první zástupci České republiky jednoho z největších čínských hudebních festivalů "Shanghai Tourism Festival".

Pozvání na festival dostal orchestr po náročném výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo několik desítek souborů z celého světa. Vybráno bylo nakonec 27 orchestrů a uskupení – z Lotyšska, Švýcarska, Dánska, Polska, Kanady, Nového Zélandu, Mauricia, Mexika, Austrálie, domácí Číny a konečně poprvé i z České republiky.  

V průběhu festivalu orchestr s mažoretkami vystoupil na náměstí u obchodní třídy Nanjing Road,        v obrovském obchodním centru Global Harbour i v televizní věži Oriental Pearl, páté nejvyšší televizní věži na světě. Hlavní událostí festivalu byl zahajovací ceremoniál, na kterém se všechny soubory představily krátkou show, po níž následoval několikakilometrový průvod. „Jeseničtí“ při ceremoniálu reprezentovali ČR polkou Jaromíra Vejvody Škoda lásky. Asi každý z účinkujících bude mít navždy v paměti jásající davy nadšených mávajících diváků, kterých jen na místě bylo přes osm milionů! Další miliony sledovaly průvod v přímém přenosu mnoha světových televizních stanic.   

Všechny zúčastněné soubory měly velmi náročný program – vždyť jen generální zkouška na zahajovací ceremoniál trvala přes šest hodin! Navíc doprava v Šanghaji je velmi složitá a vzdálenosti velké, a tak jeseničtí umělci trávili hodně času přesuny na místa koncertů, do restaurací i hotelů, a také v úmorných mnohahodinových dopravních zácpách. To vše bylo vykompenzováno poznáváním bohaté čínské kultury a historie. Členové orchestru s mažoretkami navštívili města Suzhou, Zhouzhuang a Hangzhou, místní trhy, muzea, čajový ceremoniál i velkolepou šanghajskou akrobatickou show. Nezapomenutelným zážitkem zůstane večerní projížďka lodí s výhledem na rozzářenou Šanghaj, velkoměsto, ve kterém žije více než dvojnásobný počet obyvatel než v celé ČR.   

Všechna vystoupení našeho orchestru s mažoretkami se setkala s velkým ohlasem. Velké poděkování patří všem sponzorům a přispěvatelům, kteří výjezd mladých jesenických umělců do Číny podpořili. Umožnili tím propagaci české kultury a reprezentaci ZUŠ, města Jeseníku, Olomouckého kraje i celé České republiky. Za vzornou reprezentaci a zvládnutí velmi náročného programu patří hlavní dík a obrovské uznání především všem členům orchestru, mažoretkám a jejich vedoucím.

Účast DOM ZUŠ Jeseník s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník na Shanghai Tourism Festival 2015 se uskutečnila za finanční podpory Města Jeseník a Olomouckého kraje.

Jan Štelcl, Tomáš Uhlíř

VARHANNÍ FESTIVAL S ÚSPĚCHEM

VARHANNÍ FESTIVAL S ÚSPĚCHEM

Zahajovací koncert XI. ročníku Varhanního festivalu se uskutečnil 8.11.2014 v 17 hodin v Kapli. Mistra varhan Martina Jakubíčka není třeba představovat. Ač působí většinou v zahraničí, jesenická veřejnost si jeho strhující hru doplněnou vlastním vtipným komentářem doslova vyžádala. Tentokrát vystoupil s programem pod názvem „Muži mlsají vždy rádi...“ za doprovodu pěveckého kvarteta AFFETTO. V jejich podání bylo možno slyšet vtipně okořeněnou klasiku, ale i traditional a spiritual!

2. koncert festivalu 15.11.2014 (17 h) nás provedl „Hudebním cestováním s varhanami, trubkou a klavírem“. Věhlasná varhanice Hana Bartošová s klavíristkou Ivou Bartošovou nám představila program ve spojení s trubkou sólisty Filharmonie Brno - Petra Hojače.

Závěrečný koncert festivalu 22.11.2014 (17 h) v podání laureáta soutěže Pražské jaro 2013 – Pavla Svobody, dále vynikající houslistky Ivy Kramperové a souboru špičkových, mladých, profesionálních hudebníků – Barocco sempre giovane byl skutečnou lahůdkou.

Festival i letos potvrdil obrovský zájem ze strany veřejnosti, prostory Klášterní kaple byly zaplněny o posledního místečka. Cílem projektu bylo zorganizování varhanního festivalu, který se stal již neodmyslitelnou součástí kulturního života na Jesenicku. Přínosem akce byla propagace klasické hudby – konkrétně varhanní, navázání spolupráce mezi mladými lidmi, získání nových zkušeností, propagace Jesenicka i Olomouckého kraje a v neposlední řadě propagace Jeseníku.

Festival se konal za finančního přispění Olomouckého kraje, Města Jeseník a Fenix Trading, s. r. o.

Velký úspěch žáků Základní umělecké školy Jeseník na soutěži v Zábřehu

Velký úspěch žáků Základní umělecké školy Jeseník na soutěži v Zábřehu

Ve středu 23. března 2016 se v Zábřehu na Moravě uskutečnilo krajské kolo Národní soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou dechových nástrojů, do kterého postoupilo i několik souborů ze ZUŠ Jeseník. Soutěžní klání proběhlo v nové a velmi moderně vybavené budově ZUŠ Zábřeh. Soutěž je specifická v tom, že se zde nehodnotí jen bezchybné výkony jednotlivých hráčů, ale hlavně precizní souhra celého souboru, společné cítění a vnímání hudby.

Soutěžilo se v několika různých kategoriích a výkony jednotlivých hudebních těles posuzovaly tři poroty. Žádný z jesenických souborů neodjel s prázdnou. Komorní trio pod vedením  MgA. Ivety Neubauer Trojanové, které tvoří hobojistka Berenika Novotná, hráčka na klarinet Barbora Hejdová a klavíristka Michaela Krejzková, si za svůj výkon odvezlo skvělé čestné uznání.

Zástupce z řad žesťových nástrojů, kvinteto pečlivě na soutěž připravované panem učitelem Jaromírem Staňkem, si ve velmi silné konkurenci vybojovalo 2. místo. Členy tohoto úspěšného dechového kvinteta jsou trumpetisté Štěpán Dvořák a Štěpán Jati, hráč na lesní roh Jakub Vyroubal, trombonista Jonáš Bubík a hráč na tubu Petr Velc.

Nejmladší účastnice jesenické výpravy, talentované flétnistky Barbora Doleželová a Nela Mudrová, soutěžily jako flétnové duo. Ačkoliv obě dívky hrají na příčnou flétnu ve třídě Mgr. Dany Macečkové teprve necelý jeden tok, jejich přesvědčivý a nadšený výkon porota ocenila 1. místem.

Výrazný úspěch zaznamenal i soubor Viva barok Jeseník, jehož uměleckým vedoucím je Ing. Jiří Dvořák. Toto sehrané hudební těleso tvoří dvě hráčky na zobcové flétny Ester Konečná a Tereza Kudelková, violoncellista Matěj Malčík a zkušená klavíristka Tereza Antošová. Soubor  Viva barok Jeseník si za svůj procítěný a dokonalý přednes odvezl ze Zábřehu 1. místo s postupem do celostátního kola.

Nejcennějšího úspěchu dosáhlo flétnové trio ve složení Hana Mašková, Petra Žáková a Amálie Jati pod vedením Mgr. Dany Macečkové, které se s nejvyšším počtem bodů stalo absolutním vítězem kategorie dřevěných dechových nástrojů. I tato tři děvčata postoupila do celostátního kola.

Všichni členové zúčastněných souborů ze ZUŠ Jeseník i jejich vedoucí pedagogové si zaslouží veliké gratulace a pochvalu za vzornou reprezentaci školy i města Jeseníku. V obrovské konkurenci vynikajících komorních hudebních těles z dalších základních uměleckých škol Olomouckého kraje dokázali obstát na výbornou. Nelze jinak, než oběma postupujícím souborům do celostátního kola v Orlové popřát hodně štěstí, a také trpělivosti a hudebního nadšení v přípravě na nejvýznamnější soutěž základních uměleckých škol v České republice.

                                                                                                                               D. Macečková

Vynikající umístění flétnového kvarteta na 21. ročníku interpretační soutěže „ Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“

Vynikající umístění flétnového kvarteta na 21. ročníku interpretační soutěže „ Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“

Ve dnech 15. – 17. října 2014 se v krásném prostředí Základní umělecké školy Vidnava uskutečnil již 21. ročník soutěže, která je věnována hudebnímu klasicismu a jeho čelnímu představiteli, Karlu Dittersi z Dittersdorfu. Nejlepší komorní tělesa za základních uměleckých škol, konzervatoří a vysokých uměleckých škol se sjela ze všech koutů České republiky, aby poměřila své síly před odbornou porotou složenou z řad umělců a pedagogů konzervatoří a vysokých škol.

Flétnové kvarteto ze Základní umělecké školy v Jeseníku ve složení Tereza Balcárková, Lucie Miščíková, Hana Mašková a Petra Žáková soutěžilo se skladbami Antonína Rejchy a Satoshi Yagisawy. Za svůj krásný muzikální výkon bylo oceněno prvním místem a získalo právo vystoupit i na koncertě vítězů. Tento večerní koncert stejně jako soutěž proběhl v nádherném sále vidnavské ZUŠ a stal se velkolepou přehlídkou radosti, umu, nadání a neutuchající energie, kterou přináší společné muzicírování. Těžko říci, zda za to všechno mohla ona precizní a radostná klasicistní hudba, nebo spravedlivá a vlídná porota, či sehraný a obětavý organizační tým ZUŠ Vidnava v čele s panem ředitelem  Mgr. Jaromírem Kuchařem. Ze všech stran se ale ozývaly hlasy účastníků soutěže, jak už teď se těší na její další ročník.

Dívčí flétnové kvarteto ze ZUŠ Jeseník se velmi úspěšně zařadilo mezi nejlepší komorní tělesa základních uměleckých škol v České republice. Za to patří největší dík hlavně skvělým vidnavským organizátorům, ale také i Sdružení přátel umění při ZUŠ Jeseník a paní Martě Žákové, která zajišťovala převoz děvčat.

                                                                                                                                             D. Macečková

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2015/2016

Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2015/2016

VÝSLEDKY Z OBESLANÝCH SOUTĚŽÍ VÝTVARNÉHO OBORU

VÝSLEDKY Z OBESLANÝCH SOUTĚŽÍ VÝTVARNÉHO OBORU

školní rok 2015 – 2016

Učitelé výtvarného oboru ZUŠ Jeseník Jana Krhánková, Iva Svobodová a Jan Hanulík jako každoročně obeslali žákovskými pracemi několik celostátních
a mezinárodních soutěží. Také letos můžeme řadě žáků blahopřát k výborným výsledkům. Den “D“ připadl na 18. října v Kapli a zábavný a přitom slavnostní pořad v režii učitelů „výtvarky“ s promítáním ukázek vítězných prací byl věnován rodičům, prarodičům, přátelům, žákům celého výtvarného oboru a zejména těm, kteří reprezentovali naše město v soutěžích: Toruň/ letos známe i výsledky tohoto ročníku/, Evropa ve škole – dvoukolová celostátní soutěž, Zvíře není věc, Výročí Karla IV. - celostátní soutěž MŠMT, Lidice 2016 a Bienále fantázie – Martin.
Toruň 2014 - 2015 – Čestná uznání:
Veronika Bajzová, Lenka Horká, Nikola Kořínková, Sabina Machačová, Jana Seibertová, Jana Valíčková, Natálie Zemanová, Marie Straková
Toruň 2015 – 2016 – Čestná uznání:
Anežka Sloupová, Petr Joklík, 
Evropa ve škole - 1. místo s postupem:
krajské kolo Olomouc: Natálie Zemanová, Simona Stiaková  -  v celostátním kole - Čestné uznání
Zvíře není věc 2016 -  2. místo -  prostorové práce /kolektiv/, Adéla Podhorná, Karolína Svobodová, Simona Stiaková, Sofie Müllerová
Čestné uznání: Markéta Seibertová, vystavovaly: Monika Bandíková, Adéla Balcárková 
Lidice 2016 - Čestné uznání: Natálie Hrancová, Sára Tschulíková, Kristýna Joklíková, Oldřich Psotka
soutěž MŠMT na počest výročí Karla IV. - 2. místo:
Natálie Zemanová
Bienále fantázie Martin - Čestné uznání:
Marlene Herandezová

Všem jmenovaným gratulujeme a těšíme se na další úspěchy výtvarného oboru.

Výstava v Katovně prodloužena

Výstava v Katovně prodloužena

Vážení přátelé výtvarného umění a výtvarného oboru naší Základní umělecké školy Jeseník, naše „Výstava“ obrazů, soch, kreseb a grafik bude prodloužena do konce listopadu 2017. Tímto Vás chci ještě jednou srdečně pozvat, pokud jste už výstavu nenavštívili. Dvanáct vystavujících je vesměs z řad současných pedagogů, bývalých absolventů a přátel, kteří jsou sami tvůrčími umělci, nebo se vydali na dráhu učitelskou a předávají své dovednosti a umění další generaci. Pestrou ukázku z jejich tvorby spojuje citlivá instalace v kouzelném půdním prostředí historické budovy jesenické Katovny. Věřím, že každý návštěvník si toho „svého“ tvůrce najde. Jménem všech vystavujících děkuji za přízeň a těším se na další společná setkání. Jana Krhánková

Předchozí | Dalšístrana / 6 36-48 z 64 novinek