Předchozí
Další
1 - 12 z 50 novinek
 Wolkrův Prostějov 2016

Wolkrův Prostějov 2016

Žáci literárně dramatického oboru Vojtěch Hejtmánek a Martin Mokrý už potřetí za sebou úspěšně reprezentovali v celostátním kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov. Letos završili své účinkování skvělým výsledkem, když Vojtěch Hejtmánek získal interpretací textu Gregoryho Corsa Armáda titul Laureát Wolkrova Prostějova. Vítězství v náročné a prestižní soutěži je jednoznačným dokladem talentu a píle našich recitátorů, vítězi blahopřejeme a doufáme v další podobná krásná ocenění.

 Žáci ZUŠ Jeseník a cyklus koncertů V. Lejska

Žáci ZUŠ Jeseník a cyklus koncertů V. Lejska

V pátek 3. června jsme měli příležitost vyslechnout mimořádně zajímavý koncert. Netradiční a myslím i trochu odvážná myšlenka spojit umění profesionálních interpretů s teprve se rozvíjejícími talenty z řad žáků ZUŠ Jeseník slavila úspěch. Na zahajovací koncert X. hudebního cyklu Vlastimila Lejska přijali pozvání již v Jeseníku známí manželé a profesionální klavíristé z Brna Jana a Jiří Hrubí. Novou tváří koncertu a celého cyklu je mimořádná osobnost a pěvkyně Michaela Kapustová - sólistka Národního divadla Praha. ZUŠ Jeseník reprezentovaly tři děvčata: Hana Mašková, Kateřina Procházková (příčná a zobcová flétna) ze třídy p. uč. Mgr. Dany Macečkové a Amálka Jezerská (klavír) ze třídy p. uč. Renáty Jeřábkové. Umělci, kteří působili velmi skromně a předvedli vynikající výkony, s žáky ZUŠ skvěle spolupracovali. Klavíristé Jana a Jiří Hrubí doprovázeli jak naše žáky, tak i pěvkyni Michaelu Kapustovou, sami pak přidali klavírní skladby pro dvě a čtyři ruce. Posluchači tak mohli prožít skvělý umělecký zážitek a mladí studenti ZUŠ nahlédli do bran velkého umění.

Záštitu nad tímto koncertem a celým cyklem převzal generální ředitel firmy Fenix Group a.s. ing. Cyril Svozil. Velké poděkování patří autorce projektu p. Jarmile Pohlové za dramaturgii, organizaci koncertu a průvodní slovo.

Václav Dvořák, učitel ZUŠ Jeseník

Celostátní cyklus koncertů k poctě Pavla Jurkoviče - Jeseník

Celostátní cyklus koncertů k poctě Pavla Jurkoviče - Jeseník

V únoru 2015 zemřel Pavel Jurkovič - jeden z propagátorů pedagogických principů německého skladatele 20. století Carla Orffa, nositel řady pedagogických ocenění, první předseda České Orffovy společnosti / ČOS , hudební skladatel, pedagog, zpěvák, publicista, autor televizních a rozhlasových pořadů a nadšený muzikant. Význam celoživotní práce Pavla Jurkoviče spočívá ve vědomé návaznosti na odkaz J. A. Komenského, inspiraci nejmodernějšími výukovými trendy 20. století v Evropě a čerpání z to nejlepšího z lidových a kulturních tradic naší země.
Základní umělecká škola v Jeseníku a Soukromá Základní umělecká taneční s. r. o. Jeseník se připojují k celostátní akci, kterou iniciovala Česká Orffova společnost k uctění odkazu tohoto významného pedagoga, koncertem, který se bude konat v pátek 26. února 2016 od 17. 00 v Kapli v Průchodní ulici.
Dramaturgie koncertu bude slovem, hudbou či pohybem akcentovat šíři odkazu Pavla Jurkoviče, tzn. písničky pro mladší i starší děti či úpravy lidových písní v různých podobách.
Provedení se ujmou žáci vybraných skupin hudebních nauk pod vedením E. Mikeškové, J. Mokové, V. Pavelkové, K. Zápecové a R. Drgáčové, o zajímavou choreografii na zvolené písně se postarají svěřenci Z. Fritscherové a K. Drgáčové z výše uvedené taneční školy.
Součástí koncertu bude výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jeseník ze tříd J. Krhánkové, J. Hanulíka a I. Svobodové a také malé vystoupení žáků literárně dramatického oboru ze třídy R. Drgáčové – čeká nás tedy pestrá paleta namíchaná ze slov, barev, tónů i kultivovaného pohybu, která potěší posluchače bez rozdílu věku.

Za všechny účinkující, ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění Vás srdečně zve

Rafaela Drgáčová

Celostátní kolo soutěže dechových nástrojů - 22. května 2015 - Liberec

Celostátní kolo soutěže dechových nástrojů - 22. května 2015 - Liberec

Dne 22. května se konalo na ZUŠ Liberec Celostátní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR. Naší školu reprezentovali dva hráči na žesťové nástroje. V kvalitně obsazené soutěži se podařilo žákům naší školy, za klavírního doprovodu p. uč. Zdeny Blechtové, vysoutěžit skvělá umístění: Ivana Vondrušková v 5. kategorii ve hře na trombon vybojovala 3. cenuPetr Velc ve 2. kategorii ve hře na tubu 2. cenu. Oba žáci se na svůj soutěžní výkon připravovali pod vedením svého třídního učitele Mgr. Františka Mecha. Gratulujeme!!!

Dvě stříbrné medaile pro Jeseník

Dvě stříbrné medaile pro Jeseník

Jesenická základní umělecká škola má důvod k radosti. Dva její soubory se v pátek 6. května 2016 umístili v ústředním kole Celostátní soutěže ZUŠ ČR v komorní hře na vynikajících druhých místech. Stříbrné medaile z nejvyšší soutěže, kterou letos vyhlásilo MŠMT ČR pro komorní soubory s převahou dechových nástrojů, znamenají pro jesenickou ZUŠ veliký úspěch.

Základní umělecká škola J. R. Míši v Orlové, kde ústřední kolo ve dvou dnech probíhalo, pro velikou účast souborů ze všech koutů České republiky doslova praskala ve švech. Odborná porota měla nelehkou práci. Posoudit téměř dvě stovky souborů nebyl zrovna jednoduchý úkol. O to potěšující je skutečnost, že v řadách porotců a hudebních odborníků zasedla i Michaela Ambrosi (rozená Kouřilová), bývalá absolventka ZUŠ Jeseník, uznávaná umělkyně a pedagožka, která v současné době vyučuje na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění.

Jesenické flétnové trio ve složení Hana Mašková, Petra Žáková a Amálie Jati, které pracuje pod vedením Mgr. Dany Macečkové, soupeřilo ve své kategorii s dalšími devatenácti soubory z celé České republiky. Děvčata ukázala, že jsou dobře připravená a nezaleknou se ani výborné konkurence v podobě stejně vynikajících souborů z jiných základních uměleckých škol.

Komorní soubor Viva barok Jeseník, který na soutěž připravil Ing. Jiří Dvořák, si musel na své soutěžní vystoupení počkat až do večerních hodin. Kvarteto hráčů ve složení Ester Konečná a Tereza Kudelková - zobcové flétny, Tereza Antošová - cembalo (ze třídy paní učitelky Z. Blechtové) a Matěj Malčík - violoncello (ze třídy paní učitelky Rafaely Drgáčové) předvedlo krásný a kultivovaný hudební výkon.

Za úspěchem obou souborů stojí nejen veliká podpora vedení Základní umělecké školy Jeseník, ale také výborná práce všech pedagogů i samotná práce žáků. Souborová hra je v Jeseníku důležitou součástí hudební výuky. Má podobu hraní ve velkých orchestrech, ať už v dechovém, smyčcovém či kytarovém, ale i v menších komorních seskupeních, jako jsou i tato dvě hudební tělesa. Idea pěstování vzájemné spolupráce, společného vnímání a vytváření něčeho krásného a nového za pomoci zkušených pedagogů je asi to nejvíc, co může jesenická základní umělecká škola dětem a studentům nabídnout.

D. Macečková

INFORMACE O PŘIJETÍ NA ZUŠ JESENÍK

INFORMACE O PŘIJETÍ NA ZUŠ JESENÍK

Informace o přijetí na ZUŠ Jeseník získáte na adrese - www.izus.cz

- zadáte přihláška, informace o přijetí, Základní umělecká škola Jeseník, jméno, příjmení, rodné číslo.

Pokud byl uchazeč přijat, je zařazen k uvedenému učiteli a je povinen dostavit se k zápisu dne 1. 9. 2016 do ZUŠ Jeseník.
Jestliže je u uchazeče napsáno (žák dosud nebyl zařazen k učiteli), znamená to, že je v současnosti veden jako čekatel a pro velký počet uchazečů nemohl být prozatím přijat (na začátku nového školního roku však pravidelně dochází ještě ke změnám, žáci nenastoupí, stěhují se atd. a pak kontaktujeme čekatele).

Koncert k 45. výročí od založení DOM ZUŠ Jeseník

Koncert k 45. výročí od založení DOM ZUŠ Jeseník

Psal se první květen roku 1971, kdy před hotelem Slovan v Jeseníku vystoupila necelá dvacítka žáků pod vedením pana učitele Vraňovského a společnými silami zahráli mmj. lidovou píseň Já jsem ten zajíček nešťastný.
Od té doby uplynulo už hodně vody a nám je velkou ctí Vás pozvat po 45 letech na další z řady našich jubilejních koncertů.
Ten letošní se uskuteční 16. dubna ve 14:30 hodin v sále MěÚ (IPOS) pod taktovkou Tomáše Uhlíře a Milana Domese. Můžete se také těšit na významné hosty, kterými jsou: Vladimír Vraňovský – zakladatel orchestru a přes 30 let jeho umělecký vedoucí, Mgr. Aleš Podařil – dirigent, hudební režisér a pedagog Konzervatoře Brno, MgA. Marek Prášil – dirigent Národního Divadla Moravskoslezského a Tomáš Savka – finalista první řady Česko hledá Superstar a držitel ceny Thálie za nejlepší muzikálový výkon roku 2014. Koncert zpříjemní mažoretky Crazy Girls ze SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové, průvodního slova - s grácií sobě vlastní - se ujme MUDr. Jan Štelcl. Svou účastí na tomto koncertě můžete podpořit mladé jesenické hudebníky dobrovolným příspěvkem.
A co by to bylo za oslavy bez Muzikantského bálu? Jak již bývá dobrým zvykem, po koncertě se z koncertního sálu stane plesový. Před 20. hodinou se v přísálí rozezní melodie v podání Dynybyly Bandu z Jeseníku. O hlavní program Muzikantského bálu se od 20 hodin postarají Gangsters of Swing Orchestra z Ostravy společně s Tomášem Savkou, Banda del Caffé z Ostravy a v závěru noci nás chladnými nenechá ani duo Melodic z Jeseníku. Je připravena i bohatá tombola, taneční vystoupení apod.
Předprodej vstupenek s místenkou (cena 150,-Kč) na Muzikantský bál bude probíhat od 1.4.2016 na ZUŠ Jeseník (ul. 28. října 873 a ul. Otakara Březiny 45) a v CK Mondi Tour (Palackého ul. Jeseník).
Za DOM ZUŠ Jeseník srdečně zve Veronika Vlčková

KONCERT K VÝROČÍ DOM ZUŠ JESENÍK

KONCERT K VÝROČÍ DOM ZUŠ JESENÍK

V sobotu 16.4.2016 ve 14.30 hodin se v sále MěÚ Jeseník uskutečnil slavnostní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník a to u příležitosti 45 let od vzniku.
Pod taktovkou Tomáše Uhlíře, Milana Domese, Vladimíra Vraňovského a hostujících dirigentů Aleše Podařila z Brna a Marka Prášila z Ostravy zazněly nejdříve skladby současných českých autorů /Zámečník, Staněk, Machek, Zedník/ a skladatelů zahraničních /Williams, Haan/. V sólových skladbách se blýskli trumpetisté Tibor Novotný a Filip Slovák a klarinetista Jan Bartoň.
Ve druhé polovině koncertu orchestr zavzpomínal na nedávnou cestu do Číny a po Gershwinově Rapsodii v modrém již přišel čas pro hosta Tomáše Savku – finalistu první řady Česko hledá Superstar a držitele ceny Thálie za nejlepší muzikálový výkon roku 2014. Ten za doprovodu orchestru předvedl celkem 3 světoznámé písně a vysloužil si ovace zaplněného sálu. Koncert zpříjemnily v několika skladbách mažoretky Crazy Girls ze SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové, průvodního slova se ujal nepřekonatelný Jan Štelcl. Jako přídavek si pak posluchači vyslechli populární píseň Lady Carneval opět s Tomášem Savkou i s doprovodnou kapelou /Milan Domes – baskytara, Josef Kubáň – klavír, Antonín Slámka – elektrická kytara/.
A co čeká členy DOM ZUŠ Jeseník v nejbližších týdnech? Vystoupení na pietním aktu ke Dni vítězství 8.5., zkouška na monstrkoncert Kmochova Kolína, společně s mažoretkami vystoupení na zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku a v Jeseníku-lázních, účast na festivalu v Bialej /PL/, na Kmochově Kolíně, na oslavách obce Mikulovice a na festivalu mládežnických dechových orchestrů FIJO Cheb.
Tomáš Uhlíř, uměl. Ved. DOM ZUŠ Jeseník

KONCERT PRO JUBILANTA

KONCERT PRO JUBILANTA

V sobotu 21. listopadu 2015 se ve 14.30 hodin uskutečnil v Kongresovém sále PLL a.s. Jeseník koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník s podtitulem „Vše nejlepší, pane Vraňovský!“

Před zcela zaplněným sálem zazněly v podání jesenického orchestru skladby nestorů české koncertní dechové hudby, u jejichž řízení se za dirigentským pultem vystřídali Milan Domes, Tomáš Uhlíř i Vladimír Vraňovský. Nechyběly ani mažoretky SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové a skvělý moderátor Jan Štelcl.

V průběhu koncertu popřáli jubilantovi k jeho 80-tým narozeninám představitelé Města Jeseník – starosta Ing. Adam Kalous, místostarostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, dále ekonomická ředitelka PLL Bc. Jitka Matušková, bývalá ředitelka ZUŠ Zdeňka Kainarová, současné vedení orchestru, předseda SPU Mgr. Jiří Bartoň, František Surmík a další gratulanti z řad bývalých či současných členů orchestru, kolegů i posluchačů.

Koncert pro jubilanta se uskutečnil za finančního přispění Města Jeseník.

Nezbývá, než ještě jednou popřát „VŠE NEJLEPŠÍ, PANE VRAŇOVSKÝ!“

Koncert pro Světlušku

Koncert pro Světlušku

12.10.2015 - 19.00 hodin - Kaple Jeseník

účinkují: Iveta Trojanová - hoboj, Kurt Neubauer - trombon, Radana Beláková - klavír, Michal Pášma - kontrabas, Ema Mikešková - zpěv a Jan Bartoň - klarinet

Výtěžek z koncertu bude na místě předán nadaci Světluška

Koncert rodin

Koncert rodin

Je sobota 18. února 2017 odpoledne. Hala Léčebného domu Priessnitz se rychle plní posluchači a vládne zde čilý ruch a mírná nervozita. Hudebníci ve slavnostním koncertním oblečení zkoušejí části svého vystoupení a dolaďují poslední detaily. Páni zvukaři připravují mikrofony a řeší všechny případné problémy… Tak nějak vypadala atmosféra těsně před začátkem „Koncertu rodin“ v Priessnitzových léčebných lázních.

A v 16 hodin to vypuklo. Jedno krásné vystoupení střídá druhé. Děti, maminky, tatínci, sourozenci a prarodiče zpívají a hrají s obrovským nasazením. Jednotlivé rodinné týmy jsou sladěny nejen svým oblečením, ale hlavně pocitem sounáležitosti a chutí ukázat, jak jim to společně jde. V očích posluchačů lze mnohdy spatřit slzy dojetí i radost a překvapení nad krásnými výkony všech vystupujících. Bohatý program se svižně line od krásných lidových písní přes vážnou hudbu, moderní úpravy populárních melodií až k vlastní autorské tvorbě. Jednotlivá vystoupení příjemně propojuje moderátorská trojice sourozenců Trunečkových. Na všech účinkujících je vidět veliká úleva a zároveň hrdost, že to dokázali. Společně strávený čas nebyl marný. Z koncertu si vystupující rodiny odnášejí nejen krásný diplom z dílny výtvarnice Ivy Svobodové, ale hlavně skvělý pocit, že je hudba spojila…

Všichni malí i velcí umělci, kteří se Koncertu rodin zúčastnili a dali tak krásný příklad ostatním hudebním rodinám, si zaslouží veliké poděkování a obdiv. Obrovský dík patří i všem učitelům ZUŠ Jeseník, kteří vystoupení pomáhali připravit, dále pak zvukařům Jaromíru Staňkovi a Davidu Žichovskému, panu Marku Dostálovi, který vše natáčel, fotografům Eduardu Klanerovi a Janě Průšové, jež byla zároveň i autorkou plakátu, a také mnohým dalším pomocníkům, kteří dohlíželi na přípravu a hladký průběh celého koncertu. Děkujeme rovněž Priessnitzovýcm léčebným lázním a Spolku přátel umění při Základní umělecké škole v Jeseníku za podporu této krásné a smysluplné akce.

Dana Macečková

Předchozí
Další
1 - 12 z 50 novinek