50 let DOM ZUŠ Jeseník - Slavnostní koncert!

sobota 20.11.20201 - 14.30 hodin - sál MěÚ (IPOS)

dirigují současní dirigenti orchestru Tomáš Uhlíř a Milan Domes, zakladatel orchestru Vladimír Vraňovský, bývalí dirigenti Martin Blechta a František Mech, a vzácní hosté Aleš Podařil a Jaroslav Šíp.

Speciální host trumpetista Vlado Kumpan

průvodní slovo MUDr. Jan Štelcl

spoluúčinkují Mažoretky SZUŠ Taneční s. r. o . Jeseník

Obrázek50 let DOM ZUŠ Jeseník - Slavnostní koncert!