• Vítejte na stránkách
    Základní umělecké školy Jeseník

    V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.

    Více informací o škole

    kaple-jesenik.jpg
Novinky
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ZUŠ JESENÍK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ZUŠ JESENÍK

Základní umělecká škola Vás zve na Přijímací řízení

Kdy: pondělí 16.5. - středa 18.5.

Kde: hudební obor - ul. 28. října 873, Jeseník; ul. O. Březiny 45, Jeseník; Lipová - lázně 456; Mikulovice - budova ZŠ; Česká Ves - budova ZŠ

výtvarný obor - ul. 28. října 873, Jeseník a ZŠ Průchodní - Ateliér

literárně dramatický obor - ul. 28. října 873, Jeseník

případné dotazy na: tel.: 584 411 296, 603 271 791;

e-mail: zusjes@jes.cz

Okresní přehlídka talentovaných klavíristů

Okresní přehlídka talentovaných klavíristů

Dne 25. dubna 2016 se konal v Kapli v Jeseníku 2. ročník Okresní přehlídky talentovaných klavíristů. Ve zcela zaplněném sále přivítal ředitel ZUŠ Jeseník pan Bc. Tomáš Uhlíř všechny přítomné a vyslovil podporu našim mladým talentům ze ZUŠ Javorník, ZUŠ Jeseník a ZUŠ Karla Ditterse Vidnava. A poté již celé odpoledne až do večerních hodin jsme byli svědky velmi zdařilých výkonů 36 klavíristů od nejmenších až po 19leté studenty.

Interpretaci skladeb hodnotila porota, která udělila Cenu za nejlepší výkon těmto žákům a žákyním:

Nela Poskerová, Magdaléna Šochová a Sofie Štelclová v kat. PS,

Veronika Brnková a  Anděla Marie Florková v kat. 1. ročníků,

Martin Leskovjan, Martin Lužík a Sára Štelclová v kat. 2. ročníků,

Jonáš Doležel a Veronika Doušková v kat. 3. ročníků,

Aneta Kapustová v kat. 4. ročníků,

Daniel Hodgkins v kat. 5. ročníků,

Tomáš Lužík a Aneta Podaná v kat. 7. ročníků.

Studentům a studentkám 2. stupně porota udělila Cenu za výborný výkon. Jsou to:

Sandra Juričová, Jana Seibertová, Jan Rokyta, Alžběta Dvořáková, Karolína Furmánková,

Michal Straka a Adéla Šolarová.

Soutěžilo se i o Cenu diváka. Získali ji:

Sofie Štelclová, Veronika Brnková, Sára Štelclová, Veronika Doušková, Daniel Hodgkins a Tomáš Lužík.

Všem klavíristům srdečně blahopřejeme a děkujeme za krásný hudební zážitek.

Lenka Polcrová, okresní klavírní metodička

Krajská přehlídka talentovaných klavíristů

Krajská přehlídka talentovaných klavíristů

Dne 14. dubna 2016 se na Základní umělecké škole v Zábřehu konala Krajská přehlídka talentovaných klavíristů, na které předvedlo své umění 67 žáků a studentů. Z naší školy se zúčastnili Klára Kovářová ze třídy p. uč. Mgr. Dalimily Kaňkové a Michal Straka, žák p. uč. Karoliny Vysikan. Michal Straka získal za své vystoupení Cenu publika. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.
L. Polcrová

Aktuální akce
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.
Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.

Základní umělecká škola Jeseník
28.října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

+420 584 411 296, +420 603 271 791

zusjes@jes.cz

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích