• Vítejte na stránkách
    Základní umělecké školy Jeseník

    V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.

    Více informací o škole

    kaple-jesenik.jpg
Novinky
JESFLET ZLATÝ V CELOSTÁTNÍM KOLE

JESFLET ZLATÝ V CELOSTÁTNÍM KOLE

Ve dnech 13. a 14. 6. 2014 proběhlo v Litvínově Celostátní kolo soutěže jazzových a ostatních orchestrů, na které se ze zábřežského krajského kola probojoval i soubor Jesflet pod vedením Mgr. Dany Macečkové. Ve své kategorii „Ostatní orchestry Ib“ vyhrál zlaté pásmo a s nejvyšším počtem bodů byl vyhlášen absolutním vítězem této kategorie středních orchestrů s průměrným věkem do 16-ti let.

Poděkování patří nejen všem hráčům za vynikající hudební výkon a reprezentaci Základní umělecké školy Jeseník, ale také sponzorům souboru, jimiž jsou Priessnitzovy léčebné lázně, a.s. , firma Agnis, Mudr. Robert Procházka, Ing. Eduard Klaner a Pizzerie Pepino. Díky nim mohl Jesflet odcestovat na celostátní kolo do vzdáleného Litvínova o den dříve a poslechnout si tak i soutěžní vystoupení některých dalších souborů a orchestrů. A že bylo co poslouchat! 53 nejlepších souborů a orchestrů z celé České republiky, kteří se věnují interpretaci jazzové a moderní hudby, předvedlo ve dvou dnech mnohdy až neuvěřitelné a virtuózní výkony. Přes osm set mladých muzikantů pod vedením svých dirigentů a vedoucích se setkalo, aby poměřilo své síly a vzájemně se inspirovalo. Vynikající úspěch Jesfletu je výsledkem několikaleté přípravy a práce těchto hudebníků a žáků ZUŠ Jeseník - Vojtěcha Rajského, Abigail Vrbovské, Terezy Balcárkové, Lucie Miščíkové, Anežky Dostálové, Adély Macečkové, Hany Maškové, Nikol Drábkové, Petry Žákové, Nikoly Slowikové, Michaely Táborské, Jakuba Noska, Petra Bartáka, Vojtěcha Tomase, Michala Straky, Jana Macečka a Petra Macečka.

Veliké poděkování zaslouží rovněž jejich učitelé a vedoucí dalších souborů, ve kterých tito mladí muzikanti účinkují a odkud čerpají své hudební zkušenosti. Děkujeme paní učitelce Blance Antonii Blahové za pedagogický doprovod na soutěži a dopravní autobusové firmě a jejímu řidiči panu Jaroslavu Horákovi za pohodlnou a bezpečnou přepravu do Litvínova a zpět. Veliké díky patří Janě Průšové a Lucii Klanerové za foto a video dokumentaci této pro naši školu významné a mimořádné soutěže.

D. Macečková

VÝTVARNÝ OBOR ZAZÁŘIL

VÝTVARNÝ OBOR ZAZÁŘIL

VÝTVARNÝ OBOR ZAZÁŘIL

S POTĚŠENÍM KONSTATUJEME, ŽE V KRAJSKÉM KOLE NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY VÝTVARNÝCH OBORŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL VE ŠTERNBERKU NÁŠ VÝTVARNÝ OBOR ZÍSKAL 4 POSTUPY DO NÁRODNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V ZÁŘÍ TOHOTO ROKU. NAVÍC - INDIVIDIÁLNÍ CENU POROTY ZÍSKALA MGA. IVA SVOBODOVÁ ZA VÝTVARNOU ŘADU PAMPELIŠKY, JEJÍ DRUHÁ VÝTVARNÁ ŘADA OD KOLÍČKU NA PRÁDLO POSTOUPILA ROVNĚŽ DO NÁRODNÍHO KOLA. VÝTVARNÁ ŘADA PRACÍ ZE TŘÍDY MGR. JANA HANULÍKA POD NÁZVEM STROMY POROTU ROZHODNĚ ZAUJALA SVÝMI PŘÍSTUPY KE GRAFICE A NĚCO PRO KOČKU ZE TŘÍDY MGR. JANY KRHÁNKOVÉ ZÍSKALO KROMĚ OCENĚNÍ PŘÍSTUPU KE ZPRACOVÁNÍ TAKÉ PATŘIČNÉ ÚSMĚVY. NÁROČNÉ CELOROČNÍ PŘÍPRAVY JSME ZAVRŠILI INSTALACÍ V AUGUSTIÁNSKÉM KLÁŠTEŘE A TÝDEN NA TO VEŘEJNOU POROTOU S OBHAJOBAMI SOUTĚŽNÍCH PRACÍ. VZNIKLÁ PRESTIŽNÍ VÝSTAVA BUDE K SHLÉDNUTÍ DO POLOVINY ZÁŘÍ- DOBRÝ TIP NEJEN PRO VÝTVARNÍKY NA VÝKENDOVÝ ČI PRÁZDNINOVÝ VÝLET. ZA ZMÍNKU STOJÍ POČET ŽÁKŮ, KTEŘÍ SE SVÝMI DÍLKY PODÍLELI NA SOUTĚŽNÍCH ŘADÁCH, PŘIBLIŽNĚ SE JEDNÁ O 65 ŽÁKŮ ŠKOLY.

JANA KRHÁNKOVÁ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JESENÍK

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Základní umělecká škola Jeseník
28.října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

+420 584 411 296

zusjes@jes.cz

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích