• Vítejte na stránkách
    Základní umělecké školy Jeseník

    V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.

    Více informací o škole

    kaple-jesenik.jpg
Novinky
INFORMACE O PŘIJETÍ NA ZUŠ JESENÍK

INFORMACE O PŘIJETÍ NA ZUŠ JESENÍK

Informace o přijetí na ZUŠ Jeseník získáte na adrese - www.izus.cz

- zadáte přihláška, informace o přijetí, Základní umělecká škola Jeseník, jméno, příjmení, rodné číslo.

Pokud byl uchazeč přijat, je zařazen k uvedenému učiteli a je povinen dostavit se k zápisu dne 1. 9. 2016 do ZUŠ Jeseník.
Jestliže je u uchazeče napsáno (žák dosud nebyl zařazen k učiteli), znamená to, že je v současnosti veden jako čekatel a pro velký počet uchazečů nemohl být prozatím přijat (na začátku nového školního roku však pravidelně dochází ještě ke změnám, žáci nenastoupí, stěhují se atd. a pak kontaktujeme čekatele).

Slezské Rudoltice a my

Slezské Rudoltice a my

Máme pro Vás tip na zajímavý prázdninový výlet – Slezské Rudoltice jako pokaždé zvou i náš výtvarný obor k spoluúčasti na rozsáhlé výstavě, pořádané na zámku ve Slezských Rudolticích a tak od 18.6.2016 můžete zámek nedaleko Osoblahy navštívit a prohlédnout si nejen stálou expozici, ale i zajímavou výstavu a také, kdo jste tam byli v minulých ročnících, můžete posoudit, jak „roste“ zámecký park, který byl znovu vysázen ve stejném duchu jako kdysi originál.

Na vernisáži jsme potkali návštěvníky z Jeseníku, jedna paní tam přijela dokonce na kole. Cesta automobilem je asi pohodlnější a trvá sotva hodinku. Na vernisáži vystoupil /také již tradičně / Smyčcový orchestr naší školy, pod vedením Františka Mecha. V renovované kapli zazněly populární melodie i ukázky vážné hudby.

Projdete-li celý zámek, setkáte se s tvorbou známých umělců, kteří zde vystavují fotografie, grafiky, objekty, malby a tak dále. My jsme připravili výběr z absolventských řad žáků I. A II. stupně ze tříd Mgr. Jany Krhánkové, MgA. Ivy Svobodové a Mgr. Jana Hanulíka.

Výstava potrvá do konce září.

 Žáci ZUŠ Jeseník a cyklus koncertů V. Lejska

Žáci ZUŠ Jeseník a cyklus koncertů V. Lejska

V pátek 3. června jsme měli příležitost vyslechnout mimořádně zajímavý koncert. Netradiční a myslím i trochu odvážná myšlenka spojit umění profesionálních interpretů s teprve se rozvíjejícími talenty z řad žáků ZUŠ Jeseník slavila úspěch. Na zahajovací koncert X. hudebního cyklu Vlastimila Lejska přijali pozvání již v Jeseníku známí manželé a profesionální klavíristé z Brna Jana a Jiří Hrubí. Novou tváří koncertu a celého cyklu je mimořádná osobnost a pěvkyně Michaela Kapustová - sólistka Národního divadla Praha. ZUŠ Jeseník reprezentovaly tři děvčata: Hana Mašková, Kateřina Procházková (příčná a zobcová flétna) ze třídy p. uč. Mgr. Dany Macečkové a Amálka Jezerská (klavír) ze třídy p. uč. Renáty Jeřábkové. Umělci, kteří působili velmi skromně a předvedli vynikající výkony, s žáky ZUŠ skvěle spolupracovali. Klavíristé Jana a Jiří Hrubí doprovázeli jak naše žáky, tak i pěvkyni Michaelu Kapustovou, sami pak přidali klavírní skladby pro dvě a čtyři ruce. Posluchači tak mohli prožít skvělý umělecký zážitek a mladí studenti ZUŠ nahlédli do bran velkého umění.

Záštitu nad tímto koncertem a celým cyklem převzal generální ředitel firmy Fenix Group a.s. ing. Cyril Svozil. Velké poděkování patří autorce projektu p. Jarmile Pohlové za dramaturgii, organizaci koncertu a průvodní slovo.

Václav Dvořák, učitel ZUŠ Jeseník

Aktuální akce
Aktuální video
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.
Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.

Základní umělecká škola Jeseník
28.října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

+420 584 411 296, +420 603 271 791

zusjes@jes.cz

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích