• Vítejte na stránkách
    Základní umělecké školy Jeseník

    V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.

    Více informací o škole

    kaple-jesenik.jpg
Novinky
VARHANNÍ FESTIVAL S ÚSPĚCHEM

VARHANNÍ FESTIVAL S ÚSPĚCHEM

Zahajovací koncert XI. ročníku Varhanního festivalu se uskutečnil 8.11.2014 v 17 hodin v Kapli. Mistra varhan Martina Jakubíčka není třeba představovat. Ač působí většinou v zahraničí, jesenická veřejnost si jeho strhující hru doplněnou vlastním vtipným komentářem doslova vyžádala. Tentokrát vystoupil s programem pod názvem „Muži mlsají vždy rádi...“ za doprovodu pěveckého kvarteta AFFETTO. V jejich podání bylo možno slyšet vtipně okořeněnou klasiku, ale i traditional a spiritual!

2. koncert festivalu 15.11.2014 (17 h) nás provedl „Hudebním cestováním s varhanami, trubkou a klavírem“. Věhlasná varhanice Hana Bartošová s klavíristkou Ivou Bartošovou nám představila program ve spojení s trubkou sólisty Filharmonie Brno - Petra Hojače.

Závěrečný koncert festivalu 22.11.2014 (17 h) v podání laureáta soutěže Pražské jaro 2013 – Pavla Svobody, dále vynikající houslistky Ivy Kramperové a souboru špičkových, mladých, profesionálních hudebníků – Barocco sempre giovane byl skutečnou lahůdkou.

Festival i letos potvrdil obrovský zájem ze strany veřejnosti, prostory Klášterní kaple byly zaplněny o posledního místečka. Cílem projektu bylo zorganizování varhanního festivalu, který se stal již neodmyslitelnou součástí kulturního života na Jesenicku. Přínosem akce byla propagace klasické hudby – konkrétně varhanní, navázání spolupráce mezi mladými lidmi, získání nových zkušeností, propagace Jesenicka i Olomouckého kraje a v neposlední řadě propagace Jeseníku.

Festival se konal za finančního přispění Olomouckého kraje, Města Jeseník a Fenix Trading, s. r. o.

Vynikající umístění flétnového kvarteta na 21. ročníku interpretační soutěže „ Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“

Vynikající umístění flétnového kvarteta na 21. ročníku interpretační soutěže „ Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“

Ve dnech 15. – 17. října 2014 se v krásném prostředí Základní umělecké školy Vidnava uskutečnil již 21. ročník soutěže, která je věnována hudebnímu klasicismu a jeho čelnímu představiteli, Karlu Dittersi z Dittersdorfu. Nejlepší komorní tělesa za základních uměleckých škol, konzervatoří a vysokých uměleckých škol se sjela ze všech koutů České republiky, aby poměřila své síly před odbornou porotou složenou z řad umělců a pedagogů konzervatoří a vysokých škol.

Flétnové kvarteto ze Základní umělecké školy v Jeseníku ve složení Tereza Balcárková, Lucie Miščíková, Hana Mašková a Petra Žáková soutěžilo se skladbami Antonína Rejchy a Satoshi Yagisawy. Za svůj krásný muzikální výkon bylo oceněno prvním místem a získalo právo vystoupit i na koncertě vítězů. Tento večerní koncert stejně jako soutěž proběhl v nádherném sále vidnavské ZUŠ a stal se velkolepou přehlídkou radosti, umu, nadání a neutuchající energie, kterou přináší společné muzicírování. Těžko říci, zda za to všechno mohla ona precizní a radostná klasicistní hudba, nebo spravedlivá a vlídná porota, či sehraný a obětavý organizační tým ZUŠ Vidnava v čele s panem ředitelem Mgr. Jaromírem Kuchařem. Ze všech stran se ale ozývaly hlasy účastníků soutěže, jak už teď se těší na její další ročník.

Dívčí flétnové kvarteto ze ZUŠ Jeseník se velmi úspěšně zařadilo mezi nejlepší komorní tělesa základních uměleckých škol v České republice. Za to patří největší dík hlavně skvělým vidnavským organizátorům, ale také i Sdružení přátel umění při ZUŠ Jeseník a paní Martě Žákové, která zajišťovala převoz děvčat.

D. Macečková

Z FESTIVALU S NEJVYŠŠÍM OCENĚNÍM

Z FESTIVALU S NEJVYŠŠÍM OCENĚNÍM

Ve dnech 3. – 5.10.2014 se členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník společně s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník zúčastnili jubilejního X. ročníku Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v maďarském Móru.

Festivalu se zúčastnilo celkem 11 orchestrů z Maďarska, Německa, Chorvatska, Slovenska a České republiky. Každý orchestr vystoupil se 40-ti minutovým programem na hlavním pódiu na místním náměstí. V tomto čase také musel každý orchestr zahrát 1 skladbu, kterou mu vybrala těsně před vystoupením mezinárodní porota. Po vystoupení všech orchestrů následoval malý monstrkoncert a průvod všech zúčastněných skupin do multifunkční sportovní haly. Za velkého zájmu diváků se zde ještě každý soubor prezentoval dvěmi skladbami a poté již došlo na vyhlášení výsledků. Porota u každého orchestru hodnotila nejen provedení vybrané povinné skladby, ale i celkově vystoupení na náměstí /souhra, dynamika, výběr skladeb apod./. Orchestry byly ohodnoceny ve třech pásmech – stříbrném, zlatém a zlatém plus. DOM ZUŠ Jeseník udělal na porotu velmi dobrý dojem a tak dirigenti orchestru Tomáš Uhlíř a Milan Domes převzali od pořadatelů pohár a diplom za umístění nejcennější – zlaté pásmo plus.

V neděli následoval ještě průvod v okrajové části města a odpoledne největší událost dne – velkolepý průvod orchestrů, mažoretek, folklórních souborů, alegorických vozů a vinařů městem.

Akce se uskutečnila se finančního přispění Města Jeseník a Olomouckého kraje.

Aktuální video
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Základní umělecká škola Jeseník
28.října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

+420 584 411 296

zusjes@jes.cz

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích