Smyčcový orchestr Jeseník

Smyčcový orchestr Jeseník

Smyčcový orchestr Jeseník existuje při Základní umělecké škole Jeseník  již od roku 1984. Jeho zakladatelkou a dlouholetou vedoucí byla paní Zdeňka Kainarová – dříve Krpelíková.