Koncert pro Světlušku 11.9.2017 - Kaple

Koncert pro Světlušku 11.9.2017 - Kaple

Johann Sebastian Bach: Dvojkoncert pro housle a hoboj d moll – 1.věta: Allegro
housle: Daniel Both, hoboj: Iveta Trojanová, Smyčcový orchestr Jeseník, dirigent - František Mech