Koncert pro Světlušku 11.9.2017 - Kaple

Koncert pro Světlušku 11.9.2017 - Kaple

Antonio Vivaldi: Dvojkoncert a moll (úprava pro klarinet a kontrabas)
(Allegro, Largo,Allegro)
Lukáš Broda- klarinet, Michal Pášma- kontrabas, Smyčcový orchestr Jeseník, dirigent František Mech