Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy Jeseník

V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.    

Více informací o škole

kaple-jesenik.jpg
Novinky
Pověřenec GDPR

Pověřenec GDPR

Základní umělecká škola Jeseník jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Sensio.cz, s.r.o., IČ: 040 04 621

Osoba určená pro jednání za pověřence je: Bc. Michal Řepa

ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

ZÁPIS DO ZUŠ JESENÍK

pondělí 28. května - středa 30. května v 13 - 17 hodin

Zápis bude probíhat do hudebního, výtvarného a literárně - dramatického oboru. A KDE? HUDEBNÍ OBOR: ul. 28. října 873, Jeseník, ul. O. Březiny 45, Jeseník a Mikulovice - budova ZŠ, VÝTVARNÝ OBOR: ul. Alšova 243, Jeseník a LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR: ul. 28. října 873, Jeseník.
PŘED SAMOTNÝM ZÁPISEM VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU NA www.izus.cz

Regionální výtvarná a literární soutěž u příležitosti oslav 70 let ZUŠ Jeseník a 45 let výtvarného oboru

Regionální výtvarná a literární soutěž u příležitosti oslav 70 let ZUŠ Jeseník a 45 let výtvarného oboru

NAMALUJ A NAPIŠ TO PO SVÉM

Vyhlašovatel:

Základní umělecká škola Jeseník, Spolek přátel umění

Motto:

Základní umělecká škola (dříve Lidová škola umění) má nezastupitelný význam v kulturním dění našeho regionu a současně svým působením přesahuje jeho hranice celostátně                     i v zahraničí. Za dobu své existence vychovala řadu umělců a svými aktivitami (koncerty, výstavy, přehlídky...) po léta obohacuje kulturní dění a vytváří ve všech svých žácích                     i veřejnosti vztah k umění.

Soutěž je určena všem, kteří rádi amatérsky kreslí, malují, modelují či píší.

Kategorie: děti a žáci MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ a Gymnázia, dospělí.

Náměty:

  • výtvarná část: hudba, co mi „zuška“ dala, dává, hudební nástroje, divadlo, tanec, orchestry, spolužáci, učitelé, vzpomínky…

Technika výtvarných prací:

volná: kresba, malba, prostorové práce, grafika (včetně počítačové grafiky), animace; formát neomezený

  • literární část – náměty: s kým jsem se v „zušce“ potkal/a/, jaká přátelství vznikla, zážitky, vzpomínky,

           formy: poezie, povídka, pohádka s hudební, taneční i výtvarnou tématikou.

Literární práce:

musí být vyhotoveny v pěti exemplářích a poslány také elektronicky na zusjes@jes.cz

Adresa příjemce:

Základní umělecká škola Jeseník

ul. 28. října 873, 790 00 Jeseník

Obálku označit heslem soutěže a uvést, zda se jedná o výtvarnou či literární část. Požadujeme seznam prací s autory a věkem.

Soutěžní práce můžete také doručit osobně.

Porota složená ze zástupců zúčastněných škol a pedagogů ZUŠ zasedne první týden v říjnu 2018.

Výsledky soutěže zveřejníme stejnou cestou jako vyhlášení (emailem, tisk, stránky školy...) a ocenění budou pozváni ke slavnostnímu předávání diplomů a cen na vernisáži 4.12.2018     v Divadle P. Bezruče.

Případné dotazy na tel. č.: 776 717 735  

Mimořádný úspěch žáků jesenické ZUŠ

Mimořádný úspěch žáků jesenické ZUŠ

Ve dnech 27. 3. a 28. 3. 2018 se konala krajská kola soutěže MŠMT ve hře na dechové nástroje v Zábřehu a v Hranicích na Moravě. Jesenická základní umělecká škola snad i díky své hudební tradici, aktivní činnosti Dechového orchestru mladých a kvalitnímu pedagogickému zázemí se na těchto soutěžích stává rovnocenným partnerem největším základním uměleckým školám v kraji.

Z letošních krajských kol si naši žáci přivezli spoustu krásných ocenění a šest z nich postoupilo do celostátního kola, což je nebývalý úspěch. Soutěž je rozdělena na několik kategorií podle skupin hudebních nástrojů a podle věku.  Mladí hudebníci soutěží v předem stanoveném limitu s různě náročnými skladbami. Diplomy za třetí místo si ze Zábřehu na Moravě, kde se konala soutěž žesťových nástrojů, přivezli Štěpán Jati (trubka) a Marie Kolompárová (trombon), krásná druhá místa získali Štěpán Dvořák (trubka), Michal Žitňanský (trombon), Lukáš Filípek (baryton) a Šimon Jati (tenor) a na metu nejvyšší, první místo s postupem do celostátního kola, dosáhla Ivana Vondrušková (trombon) společně s Petrem Velcem (tuba). Oba jsou žáky Mgr. Františka Mecha.

Následující den se v Hranicích na Moravě dařilo i nejlepším hráčům na zobcové flétny. Druhá místa obsadili ve svých kategoriích Adéla Kropáčová a Radek Zrůnek, první místo patřilo vynikající Tereze Kudelkové a v opravdu velké konkurenci si první místo s postupem do celostátního kola vybojovala Helena Holčíková ze třídy Ing. Jiřího Dvořáka.

V soutěži saxofonů si nejlépe vedla Markéta Hrancová, která dosáhla na vynikající druhé místo. I soutěž příčných fléten měla v Hranicích na Moravě velké zastoupení jesenických hráčů. Druhé místo získaly Jana Svobodová, Kateřina Procházková, Zuzana Kubánková a Natálie Mudrová a první místo s postupem do celostátního kola si odvezla Barbora Doleželová, Amálie Jati a Hana Mašková, všechny tři ze třídy Mgr. Dana Macečkové. Flétnistka Hana Mašková se navíc stala s nejvyšším bodovým hodnocením absolutní vítězkou celé soutěže dřevěných dechových nástrojů.

Před krajskými porotami rovněž zazářili i někteří jeseničtí pedagogové. Za vzornou pedagogickou práci byl porotou soutěže zobcových fléten zvláštním diplomem oceněn Ing. Jiří Dvořák.  Klavíristka a korepetitorka Karolina Vysikan si odvezla ocenění hned dvě. Nejprve jí za mimořádnou klavírní spolupráci pogratuloval předseda poroty dřevěných hudebních nástrojů Mgr. Zdeněk Seidl a hned vzápětí si převzala Cenu za podporu mladých flétnistů z rukou předsedy poroty soutěže zobcových fléten Mgr. Jana Kvapila.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na velkém úspěchu jesenických hudebních nadějí podíleli. Pedagogům Jaromíru Staňkovi, Milanu Domesovi, Mgr. Františku Mechovi, BcA. Jitce Mokové, Veronice Vlčkové DiS., Mgr. Daně Macečkové a Ing. Jiřímu Dvořákovi, všem rodičům mladých hudebníků a v neposlední řadě rovněž vynikajícím korepetitorům, kteří mají na krásných výsledcích nemalý podíl – Zdeně Blechtové, Mgr. Pavle Mudrové, Mgr. Haně Vašíčkové a Karolině Vysikan. Za bezpečnou a příjemnou cestu na obě krajská kola děkujeme manželům Szkipalovým.

Blahopřejeme všem oceněným žákům i pedagogům a přejeme jim hodně štěstí v celostátním kole 3. – 6. května v Praze.

                                                                                     Mgr. Dana Macečková

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

V sobotu 17.2.2018 se členové Dechového orchestru mladých Základní umělecké školy Jeseník zúčastnili v Praze v Kongresovém sále Hotelu Pyramida jubilejního 20. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu dechových orchestrů a dosáhli senzačního úspěchu.

Ve své soutěžní kategorii získali zlaté pásmo s vyznamenáním, svou kategorii celkově vyhráli a navíc získali i cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby Evžena Zámečníka Ozvěny tance.

Soutěže se zúčastnilo ve 4 kategoriích celkem 14 orchestrů z ČR, Německa, Rakouska, Maďarska, Lotyšska a Itálie, přičemž právě v kategorii s jesenickým orchestrem bylo dalších pět souborů. Odborná mezinárodní porota, tvořená odborníky na symfonickou dechovou hudbu, prohlásila po setkání s dirigenty, že výkon jesenického orchestru byl příjemným překvapením celé soutěže. Dosaženým bodovým hodnocením se tak DOM ZUŠ Jeseník s dirigenty Milanem Domesem a Tomášem Uhlířem stal v soutěži napříč kategoriemi vůbec nejúspěšnějším z českých orchestrů. 

Dodejme, že mezinárodní soutěžní festival dechových orchestrů patří mezi nejvýznamnější akce podobného druhu v ČR.  Jeho pořadatelem je festivalová kancelář OR-FEA za podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou WASBE /Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů/.

Účast DOM ZUŠ Jeseník na zmíněné soutěži finančně podpořilo i Město Jeseník.

Tomáš Uhlíř - uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr. 

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK  založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.  Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.