Novinky
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ZUŠ JESENÍK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ZUŠ JESENÍK

Přijímací řízení bude probíhat do hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru.
Do hudebního oboru se koná na budovách ZUŠ Jeseník: ul. 28. října 873, O. Březiny 45, a v budovách ZŠ v Lipové-lázních 530, v Mikulovicích - Hlavní 346 a v České Vsi - Makarenkova 414. Do výtvarného oboru na budovách ul. 28. října a ul. Alšova 243. Do literárně-dramatického oboru na budově ul. 28. října 873.
Pořádá ZUŠ Jeseník.

ZUŠ OPEN - celostátní happening základních uměleckých škol

ZUŠ OPEN - celostátní happening základních uměleckých škol

V úterý 30. května 2017 se díky Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené uskuteční nejrozsáhlejší kulturní akce v historii České republiky, která upozorní na význam uměleckého vzdělávání dětí. Do prvního ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo kolem 355 základních uměleckých škol z různých koutů Čech a Moravy, akce se tedy aktivně zúčastní více než dvě třetiny ze všech 488 registrovaných základních uměleckých škol, na kterých v současnosti studuje 247 000 žáků.
Na náměstích, ulicích, kulturních domech, divadlech, galeriích či v parcích proběhne oslava uměleckého vzdělávání, hlavními účinkujícími se v onen den stanou žáci všech hudebních i nehudebních oborů. Tato oslava umění si klade za cíl zviditelnit práci i aktivity uměleckých škol, posílit respekt k tomuto důležitému aspektu rozvoje lidské osobnosti a prezentovat celou jeho šíři mimo běžně užívané prostory. Veřejnost si bude moci vybrat z bohatého programu škol, ve kterém nebudou chybět koncerty, taneční vystoupení, muzikály, divadelní představení a výstavy. Happening ZUŠ Open je připravován ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol ČR, zájemci najdou podrobnosti v celostátním měřítku na www.zusopen.cz.
Projekt podpořili významné osobnosti i instituce kulturního života ČR – za ty největší jmenujme Českou filharmonii, Ochranný svaz autorský, Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Magdalena Kožená, světoznámá česká mezzosopranistka, zakladatelka a patronka pořádajícího nadačního fondu ZUŠ Open k celému happeningu říká:
Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.
Je více než potěšitelné, že mezi přihlášenými školami nechybí ani Základní umělecká škola Jeseník, která si pro veřejnost připravila program s volným vstupem na třech „stanovištích“.
Největší časový prostor je vyhrazen pro výtvarné aktivity, při kterých bude znít i živá hudba – to vše od 14. do 17. hodin v sídle výtvarného oboru ZUŠ na Alšově ulici.
Hudební a literárně dramatický obor
se představí od 14. do 15. 00 na hlavní budově ZUŠ, kde bude v onen den probíhat i Den otevřených dveří, takové ZUŠ OPEN na druhou…J
Od 15. 00 do 16. 30 se výše uvedené obory spojí na Koncertě žáků v Kapli v Průchodní ulici, který slavnostně uzavře nejen onen velký celostátní happening, ale také týden koncertů představujících práci ZUŠ Jeseník školkám a školám před blížícím se přijímacím řízením ve dnech 7. – 9. června 2017.
Jak již bylo řečeno, chce celostátní happening ZUŠ OPEN oslavit práci stovek učitelů a tisícovek dětí na poli umění, chce ale také naznačit, že každá ZUŠ naší země má své dveře stále „OPEN“ a vejít může každý, kdo touží po kráse a nebojí se věnovat jí svůj čas, energii a úsilí…
Na všechny akce spojené se ZUŠ OPEN Vás jménem vedení školy, pedagogů, účinkujících a Spolku přátel umění srdečně zve
Rafaela Drgáčová

VZPOMÍNÁME

VZPOMÍNÁME

Úspěšní klavíristé v krajském kole soutěže v Uničově

Úspěšní klavíristé v krajském kole soutěže v Uničově

Ve dnech 21. a 22. března 2017 se v Uničově konalo krajské kolo Národní soutěže MŠMT pro žáky ZUŠ ve hře na klavír. Do tamní základní umělecké školy se sjelo 61 talentovaných klavíristů z celého Olomouckého kraje, aby předvedlo své umění. Konkurence byla tradičně obrovská – velmi těžko lze měřit podmínky a výběr žáků z velkých měst s podmínkami v Jeseníku, městeček a vesnic našeho okresu. Talenty však máme veliké a o tom svědčí ceny, které naši klavíristé získali v jednotlivých kategoriích.

Sestry Sára a Sofie Štelclovy, Jonáš Doležel ze ZUŠ Jeseník vybojovali 2. místa, Veronika Doušková 3. místo /ZUŠ Jeseník/, Daniel Hodgkins / ZUŠ Jeseník / byl oceněn Čestným uznáním, Phuong Anh Tran a Marie Magdalena Michálková ze ZUŠ K. Ditterse Vidnava získaly rovněž Čestné uznání.

Všem klavíristům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho okresu. Veliké poděkování patří jejich učitelkám – Zdeně Blechtové, Karolině Vysikan, Lence Polcrové, Marii Ondryášové, Valerii Pištákové a Radmile Jiráskové za výborné vedení žáků a jejich přípravu na soutěž.

L. Polcrová

VZPOMÍNÁME...

VZPOMÍNÁME...

Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Smyčcový orchestr Jeseník
Smyčcový orchestr Jeseník

Smyčcový orchestr Jeseník existuje při Základní umělecké škole Jeseník již od roku 1984. Jeho zakladatelkou a dlouholetou vedoucí byla paní Zdeňka Kainarová – dříve Krpelíková.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník
Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník
Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.
Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.

Kontakt

Základní umělecká škola Jeseník
28. října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

zusjes@jes.cz

+420 603 271 791 ředitel

+420 603 156 241 zástupkyně ředitele

+420 731 457 020 zástupce ředitele /O. Březiny 45/

+420 731 405 709 účetní

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích