Předchozí | Dalšístrana / 5 48-60 z 59 novinek
VZPOMÍNÁME...

VZPOMÍNÁME...

XII. ročník Varhanního festivalu úspěšný

XII. ročník Varhanního festivalu úspěšný

Hned tři sobotní podvečery nabídly sérii koncertů, které se uskutečnily v Klášterní Kapli  v rámci XII. ročníku Varhanního festivalu v Jeseníku.  

Zahajovací koncert 29.10.2016 patřil Triu Barokní hudby – Tomáš Thon /varhany/, Pavel Hromádka /trubka/, Dušan Foltýn /hoboj/. Druhý koncert festivalu se uskutečnil 5.11.2016 a jeho protagonisty byli Přemysl Kšica /varhany/, Roman Fojtíček /saxofon/ a Virginie Walterová /zpěv/. Na třetím, závěrečném koncertě festivalu 19.11.2016 se jesenickému publiku představili Petr Čech /varhany/ a Alena Čechová /housle/.  

Posluchači byli svědky famózních výkonů špičkových umělců z ČR. Pestré nástrojové kombinace, zajímavé repertoárové tituly, krásné prostředí Kaple a zvuk píšťalových varhan umocnily nevšední umělecký zážitek, se kterým návštěvníci koncertů odcházeli.

Už nyní se můžeme těšit na další ročník varhanního festivalu, který se uskuteční na podzim 2018.

Festival pořádali: ZUŠ Jeseník se Spolkem přátel umění ve spolupráci s MKZ Jeseník,                 za finančního přispění Města Jeseník a Fenix Trading, s. r. o.

Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel ZUŠ Jeseník

XIX. Mezinárodního bienále grafiky dětí a mládeže v polské Toruni.

XIX. Mezinárodního bienále grafiky dětí a mládeže v polské Toruni.

Tak jako každý rok se výtvarný obor i v roce 2014 účastnil XIX. Mezinárodního bienále grafiky dětí a mládeže v polské Toruni.

Do soutěže bylo celkem přihlášeno 10 654 prací ze 43 zemí. Z toho bylo na výstavu vybráno 1 153 prací. Porota vybrala 3 práce ze třídy Ivy Svobodové. Gratulujeme Zuzaně Vrbové, Jasmíně Georgievové a Kristýně Joklíkové, jejichž grafiky nás reprezentují na mezinárodní úrovni. Diplom jim bude předán při tradičním slavnostním oceňování úspěšných žáků školy, které proběhne na podzim.

Z FESTIVALU S NEJVYŠŠÍM OCENĚNÍM

Z FESTIVALU S NEJVYŠŠÍM OCENĚNÍM

Ve dnech 3. – 5.10.2014 se členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník společně s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník zúčastnili jubilejního X. ročníku Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v maďarském Móru.

Festivalu se zúčastnilo celkem 11 orchestrů z Maďarska, Německa, Chorvatska, Slovenska a České republiky. Každý orchestr vystoupil se 40-ti minutovým programem na hlavním pódiu na místním náměstí. V tomto čase také musel každý orchestr zahrát 1 skladbu, kterou mu vybrala těsně před vystoupením mezinárodní porota. Po vystoupení všech orchestrů následoval malý monstrkoncert a průvod všech zúčastněných skupin do multifunkční sportovní haly. Za velkého zájmu diváků se zde ještě každý soubor prezentoval dvěmi skladbami a poté již došlo na vyhlášení výsledků. Porota u každého orchestru hodnotila nejen provedení vybrané povinné skladby, ale i celkově vystoupení na náměstí /souhra, dynamika, výběr skladeb apod./. Orchestry byly ohodnoceny ve třech pásmech – stříbrném, zlatém a zlatém plus. DOM ZUŠ Jeseník udělal na porotu velmi dobrý dojem a tak dirigenti orchestru Tomáš Uhlíř a Milan Domes převzali od pořadatelů pohár a diplom za umístění nejcennější – zlaté pásmo plus.

V neděli následoval ještě průvod v okrajové části města a odpoledne největší událost dne – velkolepý průvod orchestrů, mažoretek, folklórních souborů, alegorických vozů a vinařů městem.

Akce se uskutečnila se finančního přispění Města Jeseník a Olomouckého kraje.

Zlaté pásmo pro Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Zlaté pásmo pro Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník může slavit. Zúčastnil se národní soutěže Hradecké Guitarreando 2016, ve které se mu podařilo získat skvělé ocenění. V sobotu 21. května v ranních hodinách vyjel autobus hudebníků do Hradce Králové na celonárodní soutěžní setkání Kytarových orchestrů z celé republiky. K večeru stejného dne jsme mohli do Jeseníku posílat radostné esemesky: „Máme zlatou!“

Tato ojedinělá akce se konala naposledy před osmi lety.  Proto jsme si soutěž nechtěli nechat ujít. Soutěži předcházely četné a náročné zkoušky orchestru. Zapojili jsme do soutěže také náš pěvecký sbor ZUŠ Jeseník Zvonky, kterému patří naše velké poděkování a nutno říci, že Zlaté pásmo je také skvělou vizitkou pro vybrané členky sboru a jejich uměleckou vedoucí p. uč. Annu Beťákovou. Mé poděkování patří kolegům učitelům Antonínu Slámkovi a Barboře Uhlířové za organizační pomoc a Městu Jeseník za podporu finanční.

Václav Dvořák

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

V sobotu 17.2.2018 se členové Dechového orchestru mladých Základní umělecké školy Jeseník zúčastnili v Praze v Kongresovém sále Hotelu Pyramida jubilejního 20. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu dechových orchestrů a dosáhli senzačního úspěchu.

Ve své soutěžní kategorii získali zlaté pásmo s vyznamenáním, svou kategorii celkově vyhráli a navíc získali i cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby Evžena Zámečníka Ozvěny tance.

Soutěže se zúčastnilo ve 4 kategoriích celkem 14 orchestrů z ČR, Německa, Rakouska, Maďarska, Lotyšska a Itálie, přičemž právě v kategorii s jesenickým orchestrem bylo dalších pět souborů. Odborná mezinárodní porota, tvořená odborníky na symfonickou dechovou hudbu, prohlásila po setkání s dirigenty, že výkon jesenického orchestru byl příjemným překvapením celé soutěže. Dosaženým bodovým hodnocením se tak DOM ZUŠ Jeseník s dirigenty Milanem Domesem a Tomášem Uhlířem stal v soutěži napříč kategoriemi vůbec nejúspěšnějším z českých orchestrů. 

Dodejme, že mezinárodní soutěžní festival dechových orchestrů patří mezi nejvýznamnější akce podobného druhu v ČR.  Jeho pořadatelem je festivalová kancelář OR-FEA za podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou WASBE /Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů/.

Účast DOM ZUŠ Jeseník na zmíněné soutěži finančně podpořilo i Město Jeseník.

Tomáš Uhlíř - uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

ZMĚNA VE VEDENÍ ZUŠ JESENÍK

ZMĚNA VE VEDENÍ ZUŠ JESENÍK

Od 1.4.2015 se stává ředitelem ZUŠ Jeseník Bc. Tomáš Uhlíř. Zástupkyní ředitele zůstává i nadále Mgr. Helena Štěpánová, druhým zástupcem ředitele bude Mgr. František Mech.

V souvislosti s touto změnou dochází i ke změně kontaktů, zejména telefonů. Aktuálně platí:

 Bc. Tomáš Uhlíř: +420 603 271 791, email: zusjes@jes.cz nebo zus2jes@jes.cz

Mgr. Helena Štěpánová: +420 603 156 241, email: zusjes@jes.cz

Mgr. František Mech: +420 731 457 020, email: brezinova@zusjes.cz

Zrušení telefonního čísla pevné linky

Zrušení telefonního čísla pevné linky

ZUŠ Jeseník oznamuje, že od 1.2.2017 bylo zrušeno číslo pevné linky. Číslo 584 411 296 je tedy od tohoto data nefunkční.

ZUŠ OPEN - celostátní happening základních uměleckých škol

ZUŠ OPEN - celostátní happening základních uměleckých škol

V úterý 30. května 2017  se díky Nadačnímu fondu Magdaleny Kožené uskuteční nejrozsáhlejší kulturní akce v historii České republiky, která upozorní na význam uměleckého vzdělávání dětí. Do prvního ročníku celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo kolem 355 základních uměleckých škol z různých koutů Čech a Moravy, akce se tedy aktivně zúčastní více než dvě třetiny ze všech 488 registrovaných základních uměleckých škol, na kterých v současnosti studuje 247 000 žáků.
Na náměstích, ulicích, kulturních domech, divadlech, galeriích či v parcích proběhne oslava uměleckého vzdělávání, hlavními účinkujícími se v onen den stanou žáci všech hudebních i nehudebních oborů. Tato oslava umění si klade za cíl zviditelnit práci i aktivity uměleckých škol, posílit respekt k tomuto důležitému aspektu rozvoje lidské osobnosti a prezentovat celou jeho šíři mimo běžně užívané prostory. Veřejnost si bude moci vybrat z bohatého programu škol, ve kterém nebudou chybět koncerty, taneční vystoupení, muzikály, divadelní představení a výstavy. Happening ZUŠ Open je připravován ve spolupráci s Asociací základních uměleckých škol ČR, zájemci najdou podrobnosti v celostátním měřítku na www.zusopen.cz.
Projekt podpořili významné osobnosti i instituce kulturního života ČR – za ty největší jmenujme Českou filharmonii, Ochranný svaz autorský, Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Magdalena Kožená, světoznámá česká mezzosopranistka, zakladatelka a patronka pořádajícího nadačního fondu ZUŠ Open k celému happeningu říká:
Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“   
Je více než potěšitelné, že mezi přihlášenými školami nechybí ani Základní umělecká škola Jeseník, která si pro veřejnost připravila program s volným vstupem na třech „stanovištích“.
Největší časový prostor je vyhrazen pro výtvarné aktivity, při kterých bude znít i živá hudba – to vše od 14. do 17. hodin v sídle výtvarného oboru ZUŠ na Alšově ulici.
Hudební a literárně dramatický obor
se představí od 14. do 15. 00 na hlavní budově ZUŠ, kde bude v onen den probíhat i Den otevřených dveří, takové ZUŠ OPEN na druhou…J
Od 15. 00 do 16. 30 se výše uvedené obory spojí na Koncertě žáků v Kapli v Průchodní ulici, který slavnostně uzavře nejen onen velký celostátní happening, ale také týden koncertů představujících práci ZUŠ Jeseník školkám a školám před blížícím se přijímacím řízením ve dnech 7. – 9. června 2017.
Jak již bylo řečeno, chce celostátní happening ZUŠ OPEN oslavit práci stovek učitelů a tisícovek dětí na poli umění, chce ale také naznačit, že každá ZUŠ  naší země má své dveře  stále „OPEN“ a vejít může každý, kdo touží po kráse a nebojí se věnovat jí svůj čas, energii a úsilí…
Na všechny akce spojené se ZUŠ OPEN Vás jménem vedení školy, pedagogů, účinkujících a Spolku přátel umění srdečně zve
                                                                        Rafaela Drgáčová

Předchozí | Dalšístrana / 5 48-60 z 59 novinek