Předchozí | Dalšístrana / 6 48-60 z 64 novinek
Výtvarná díla žáků ZUŠ Jeseník zdobí nově zrekonstruované oddělení LDN Jesenické nemocnice

Výtvarná díla žáků ZUŠ Jeseník zdobí nově zrekonstruované oddělení LDN Jesenické nemocnice

VÝTVARNÁ SETKÁVÁNÍ

VÝTVARNÁ SETKÁVÁNÍ

tentokrát v Galerii Pod sluncem

Pozvání na výstavu

Rádi bychom pozvali Šumperskou veřejnost na malou výstavu, kterou jsme nazvali VÝTVARNÁ SETKÁVÁNÍ..., protože se na ní setkají /umělecky/ učitelé  ZUŠ Jeseník a bývalí absolventi výtvarného oboru - dnešní aktivní umělci. Myšlenka společně vystavovat vznikla před třemi lety a od té doby více - méně pravidelně společně vystavujeme. Tentokrát využíváme milého pozvání Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s., okresní organizace Šumperk, spravující Galerii Pod sluncem v Centru služeb Pomněnka. Návštěvníci si budou moci prohlédnout obrazy, grafiky a sochy Jany Krhánkové, Ivy Svobodové, Michaely Svobodové, Jana Hanulíka a našich hostů : , Zuzany Syrovcové, Petry Jovanovské, Aleny Krhánkové Petruželové a Adama Krhánka. Výstava bude zahájena ve čtvrtek, 8.10.2015, v 17 hodin v Galerii Pod sluncem a potrvá do 23.11.2015. Na vernisáži nám zahraje žák ZUŠ Jeseník David Svoboda se svým učitelem Václavem Dvořákem. 

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž "Jeseník a Jesenicko mýma očima"

Město Jeseník vyhlásilo u příležitosti nadcházejících oslav 750. výročí první zmínky o Jeseníku výtvarnou soutěž pod názvem Jeseník a Jesenicko mýma očima. Nejzdařilejší práce budou prezentovány v  IC Katovna a tři autoři v každé kategorii získají věcné ceny nebo dárkové poukazy. 

Náměty pro soutěž mohou zahrnovat přírodu, historii regionu, naše město, život lidí dříve a v současnosti, blízkou i vzdálenou budoucnost, zájmy dětí i dospělých. Soutěž je určena všem, kteří rádi amatérsky kreslí, malují a modelují.
 Technika: volná (kresba, malba, prostorové práce, grafika včetně počítačové grafiky), animace – formát neomezený.
 Soutěží se v pěti kategoriích: MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ a dospělí – amatéři. Každá práce musí obsahovat jméno a příjmení autora, věk, adresu, u školních zařízení adresu školy včetně jména pedagoga, název práce a telefon a e-mailovou adresu.
 Výtvarné práce můžete zasílat do 24. února 2017 na adresu ZUŠ Jeseník, ul. 28. října 873, 790 00 Jeseník.
 Porota, složená ze zástupců škol a institucí, vybere v každé kategorii tři nejlepší práce, jejichž autoři získají věcné ceny nebo dárkové poukazy. Slavnostní vernisáž nejlepších prací s předáváním cen se uskuteční v dubnu 2017 v Katovně.

Motto: Jsme rodáci, máme rádi náš kraj, s jeho vesničkami a městy, s dominantou Jeseníku uprostřed našich krásných hor. Chceme svůj vztah k našemu městu i celému regionu výtvarně vyjádřit, těšíme se na jeho rozvoj, chceme chránit přírodu a živočichy, chceme tu žít a pracovat.

Pravidla soutěže můžete stáhnout na:

https://www.jesenik.org/storage/user-1089/module-1761/priloha-c-1-pravidla-vytvarne-souteze-14823313490phpg23pne.pdf

Výtvarný obor jak ho znáte

Výtvarný obor jak ho znáte

Výtvarný obor naší Základní umělecké školy Jeseník není nutné představovat, protože se těší dlouholeté tradici. Přesto bychom rádi informovali veřejnost o našich snahách, záměrech a směřování.
Učitelé Jana Krhánková, Iva Svobodová a Jan Hanulík se ve svých třídách dělí o 174 žáků od 5ti do 19ti let. Vyučování je děleno na přípravnou výtvarnou výchovu do sedmi let dítěte. Na ni navazuje první stupeň studia – sedmiletý a druhý stupeň v délce čtyř let. Nabízíme také studium pro dospělé. Žáci na závěr prvního a druhého stupně absolvují závěrečnou výstavou pro veřejnost, na které předvedou výsledky svého studia. Přihlásit se mohou zájemci různého věku a pokud prokáží dobré předpoklady, budou zařazeni do příslušného ročníku. Toho využívají většinou žáci, kteří se chtějí připravovat na talentové zkoušky některé ze středních uměleckých škol. Našim úkolem je také příprava žáků k uměleckým studiím na vysokých školách, pokud se chtějí připravovat. K tomu nám slouží také rozšířené vyučování, kde mají zájemci prvního i druhého stupně další tříhodinovou dotaci výuky.
Vlastní vyučování je děleno do základních předmětů Plošná tvorba, Prostorová tvorba a Výtvarná kultura, ve kterých učíme kresbu, malbu, grafiku / také počítačové/, prostorové utváření včetně keramiky, základy akční tvorby a dějiny výtvarné kultury. Žáci si tak postupně podle svých schopností a zájmu, s ohledem na náplň učiva v příslušných ročnících, osvojují patřičné dovednosti a rozvíjí svoji kreativní tvořivost. Pravidelně obesíláme celostátní a mezinárodní výstavy dětské tvořivosti s nemalými výsledky. Velkou pozornost věnujeme celostátní soutěži výtvarných oborů konané jedenkrát za tři roky. Veřejnosti se každoročně představujeme na 2 absolventských výstavách. Celoroční projektovou práci předvádíme na Výročních výstavách a také my, učitelé pořádáme vlastní výstavy buď jednotlivě, nebo společně s bývalými žáky školy, dnešními aktivními umělci.
Stojíme na počátku školního roku a před námi stojí celá řada úkolů, které jsme už nastínili. Na počátku bude Slavnostní pořad s předáváním ocenění za uplynulý školní rok, rádi bychom uspořádali předvánoční výstavu v nově otevřené Katovně, v květnu nás čekají výstavy absolventské. V červnu pak ta největší – výroční. Také letos obešleme různé soutěže a budeme se těšit na výsledky. V plánu máme uspořádání plenéru pro naše žáky. Naši tvorbu zdobí také různé ploty ve městě, v této tvorbě míníme také letos pokračovat. Prostřednictvím pozvánek, plakátů, místního tisku i stránek školy Vás o všech iniciativách budeme průběžně informovat. 
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají a také rodičům, kteří nám svěřují své děti, žákům přejeme úspěšný školní rok.

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ JESENÍK V NOVÉM

VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ JESENÍK V NOVÉM

Na „ZUŠce“ došlo v měsíci únoru k velkému stěhování výtvarného oboru. Dosavadní prostory už nepostačovaly pro 3 učitele a TÉMĚŘ 200 dětí. Z tohoto důvodu část výuky díky vstřícnosti vedení ZŠ Průchodní několik let probíhala i v jejich prostorách.
Díky finanční podpoře Města Jeseník byly provedeny úpravy interiéru Vily Josefíny na Alšově ulici (bývalá SVZUŠ) - nové podlahy, voda do tříd, atd. Další úpravy objektu, který je v majetku města, mají následovat. Výtvarný obor má tak po přestěhování k dispozici velkorysé prostory se zahradou. 
A jak takové stěhování probíhá? Výtvarníci jsou a musí být vetešníci, aby měli z čeho tvořit. Shromažďují různé materiály, aby v dětech probouzeli kreativitu. Věcí co k výuce potřebují je opravdu hodně. V pohotovosti byla mimojiné celá mužská část učitelského sboru ZUŠ včetně vedení. Nevěřili byste, jak se učitelé hudby umí otáčet i s takovými nástroji jako palice, kladivo, vrtačka, ….. Veliký dík patří všem pomocníkům.
Na Alšovu ulici byly přestěhovány třídy Ivy Svobodové a Jana Hanulíka, na hlavní budově ZUŠ Jeseník, kde se díky úpravám místo pro tvoření zvětšilo, zůstává Jana Krhánková.
Výtvarný obor ZUŠ Jeseník má každoročně úspěch na republikové i mezinárodní úrovni. Těšíme se proto, že nové prostory nám poskytnou více inspirace a možností k tvůrčí práci. V rámci objektu postupně budujeme zázemí pro sochařskou a keramickou činnost. Rádi bychom vybavili i učebnu počítačové grafiky, kterou společně s prostorovou tvorbou plánujeme v budoucnu nabídnout jako nový výukový obor. Nové možnosti skýtá i rozlehlá zahrada, a to jak pro malování přírody „in natura“, tak třeba pro páci se dřevem.
Moc nás těší, že zájem dětí se každoročně zvyšuje. V tomto školním roce u nás studuje už 205 žáků.

MgA. Iva Svobodová

VZPOMÍNÁME...

VZPOMÍNÁME...

XII. ročník Varhanního festivalu úspěšný

XII. ročník Varhanního festivalu úspěšný

Hned tři sobotní podvečery nabídly sérii koncertů, které se uskutečnily v Klášterní Kapli  v rámci XII. ročníku Varhanního festivalu v Jeseníku.  

Zahajovací koncert 29.10.2016 patřil Triu Barokní hudby – Tomáš Thon /varhany/, Pavel Hromádka /trubka/, Dušan Foltýn /hoboj/. Druhý koncert festivalu se uskutečnil 5.11.2016 a jeho protagonisty byli Přemysl Kšica /varhany/, Roman Fojtíček /saxofon/ a Virginie Walterová /zpěv/. Na třetím, závěrečném koncertě festivalu 19.11.2016 se jesenickému publiku představili Petr Čech /varhany/ a Alena Čechová /housle/.  

Posluchači byli svědky famózních výkonů špičkových umělců z ČR. Pestré nástrojové kombinace, zajímavé repertoárové tituly, krásné prostředí Kaple a zvuk píšťalových varhan umocnily nevšední umělecký zážitek, se kterým návštěvníci koncertů odcházeli.

Už nyní se můžeme těšit na další ročník varhanního festivalu, který se uskuteční na podzim 2018.

Festival pořádali: ZUŠ Jeseník se Spolkem přátel umění ve spolupráci s MKZ Jeseník,                 za finančního přispění Města Jeseník a Fenix Trading, s. r. o.

Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel ZUŠ Jeseník

XIX. Mezinárodního bienále grafiky dětí a mládeže v polské Toruni.

XIX. Mezinárodního bienále grafiky dětí a mládeže v polské Toruni.

Tak jako každý rok se výtvarný obor i v roce 2014 účastnil XIX. Mezinárodního bienále grafiky dětí a mládeže v polské Toruni.

Do soutěže bylo celkem přihlášeno 10 654 prací ze 43 zemí. Z toho bylo na výstavu vybráno 1 153 prací. Porota vybrala 3 práce ze třídy Ivy Svobodové. Gratulujeme Zuzaně Vrbové, Jasmíně Georgievové a Kristýně Joklíkové, jejichž grafiky nás reprezentují na mezinárodní úrovni. Diplom jim bude předán při tradičním slavnostním oceňování úspěšných žáků školy, které proběhne na podzim.

Z FESTIVALU S NEJVYŠŠÍM OCENĚNÍM

Z FESTIVALU S NEJVYŠŠÍM OCENĚNÍM

Ve dnech 3. – 5.10.2014 se členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník společně s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník zúčastnili jubilejního X. ročníku Mezinárodního festivalu dechových orchestrů v maďarském Móru.

Festivalu se zúčastnilo celkem 11 orchestrů z Maďarska, Německa, Chorvatska, Slovenska a České republiky. Každý orchestr vystoupil se 40-ti minutovým programem na hlavním pódiu na místním náměstí. V tomto čase také musel každý orchestr zahrát 1 skladbu, kterou mu vybrala těsně před vystoupením mezinárodní porota. Po vystoupení všech orchestrů následoval malý monstrkoncert a průvod všech zúčastněných skupin do multifunkční sportovní haly. Za velkého zájmu diváků se zde ještě každý soubor prezentoval dvěmi skladbami a poté již došlo na vyhlášení výsledků. Porota u každého orchestru hodnotila nejen provedení vybrané povinné skladby, ale i celkově vystoupení na náměstí /souhra, dynamika, výběr skladeb apod./. Orchestry byly ohodnoceny ve třech pásmech – stříbrném, zlatém a zlatém plus. DOM ZUŠ Jeseník udělal na porotu velmi dobrý dojem a tak dirigenti orchestru Tomáš Uhlíř a Milan Domes převzali od pořadatelů pohár a diplom za umístění nejcennější – zlaté pásmo plus.

V neděli následoval ještě průvod v okrajové části města a odpoledne největší událost dne – velkolepý průvod orchestrů, mažoretek, folklórních souborů, alegorických vozů a vinařů městem.

Akce se uskutečnila se finančního přispění Města Jeseník a Olomouckého kraje.

Zlaté pásmo pro Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Zlaté pásmo pro Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník může slavit. Zúčastnil se národní soutěže Hradecké Guitarreando 2016, ve které se mu podařilo získat skvělé ocenění. V sobotu 21. května v ranních hodinách vyjel autobus hudebníků do Hradce Králové na celonárodní soutěžní setkání Kytarových orchestrů z celé republiky. K večeru stejného dne jsme mohli do Jeseníku posílat radostné esemesky: „Máme zlatou!“

Tato ojedinělá akce se konala naposledy před osmi lety.  Proto jsme si soutěž nechtěli nechat ujít. Soutěži předcházely četné a náročné zkoušky orchestru. Zapojili jsme do soutěže také náš pěvecký sbor ZUŠ Jeseník Zvonky, kterému patří naše velké poděkování a nutno říci, že Zlaté pásmo je také skvělou vizitkou pro vybrané členky sboru a jejich uměleckou vedoucí p. uč. Annu Beťákovou. Mé poděkování patří kolegům učitelům Antonínu Slámkovi a Barboře Uhlířové za organizační pomoc a Městu Jeseník za podporu finanční.

Václav Dvořák

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

ZLATÝ HATTRICK PRO JESENICKÝ ORCHESTR

V sobotu 17.2.2018 se členové Dechového orchestru mladých Základní umělecké školy Jeseník zúčastnili v Praze v Kongresovém sále Hotelu Pyramida jubilejního 20. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu dechových orchestrů a dosáhli senzačního úspěchu.

Ve své soutěžní kategorii získali zlaté pásmo s vyznamenáním, svou kategorii celkově vyhráli a navíc získali i cenu za nejlepší interpretaci povinné skladby Evžena Zámečníka Ozvěny tance.

Soutěže se zúčastnilo ve 4 kategoriích celkem 14 orchestrů z ČR, Německa, Rakouska, Maďarska, Lotyšska a Itálie, přičemž právě v kategorii s jesenickým orchestrem bylo dalších pět souborů. Odborná mezinárodní porota, tvořená odborníky na symfonickou dechovou hudbu, prohlásila po setkání s dirigenty, že výkon jesenického orchestru byl příjemným překvapením celé soutěže. Dosaženým bodovým hodnocením se tak DOM ZUŠ Jeseník s dirigenty Milanem Domesem a Tomášem Uhlířem stal v soutěži napříč kategoriemi vůbec nejúspěšnějším z českých orchestrů. 

Dodejme, že mezinárodní soutěžní festival dechových orchestrů patří mezi nejvýznamnější akce podobného druhu v ČR.  Jeho pořadatelem je festivalová kancelář OR-FEA za podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou WASBE /Mezinárodní asociace symfonických dechových orchestrů/.

Účast DOM ZUŠ Jeseník na zmíněné soutěži finančně podpořilo i Město Jeseník.

Tomáš Uhlíř - uměl. ved. DOM ZUŠ Jeseník

Předchozí | Dalšístrana / 6 48-60 z 64 novinek