Předchozí | Dalšístrana / 5 24-36 z 59 novinek
PF 2017

PF 2017

Spokojené prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje ZUŠ JESENÍK.

PF 2018

PF 2018

Základní umělecká škola Jeseník Vám přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán

Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán

Přehlídka výtvarných oborů Oči dokořán je pro nás výtvarníky jednou za tři roky velká událost. Ve Šternberském klášteře jsou vystaveny výtvarné práce z celé České republiky. Výtvarné řady i jednotlivé práce, které postoupily z krajských kol, posuzuje ústřední porota. Na celostátní přehlídku se jich z krajů dostala polovina. V naší kategorii bylo na celostátní přehlídku vybráno 60 výtvarných řad, z toho 7 řad získalo zlaté pásmo, 7 stříbrné pásmo, ostatní měly pásmo bronzové a čestná uznání. Můžeme se pochlubit, že naše výtvarná řada Zahrada Jiřího Trnky patří do stříbrného pásma! V kategorii výtvarných akcí máme čestné uznání za akci Plankton a za jednotlivé práce Jana Svobodová získala čestné uznání. Vystavujícím dětem při nejbližší příležitosti pogratulujeme za reprezentaci školy. Klášter ve Šternberku se tento víkend proměnil v pokladnici nápadů a krásných myšlenek. Kdo budete mít cestu kolem, můžete si prohlédnout výstavu až do září 2018.

Iva Svobodová

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ZUŠ JESENÍK

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ZUŠ JESENÍK

Přijímací řízení bude probíhat do hudebního, výtvarného a literárně-dramatického oboru.
Do hudebního oboru se koná na budovách ZUŠ Jeseník: ul. 28. října 873, O. Březiny 45, a v budovách ZŠ v Lipové-lázních 530, v Mikulovicích - Hlavní 346 a v České Vsi - Makarenkova 414. Do výtvarného oboru na budovách ul. 28. října a ul. Alšova 243. Do literárně-dramatického oboru na budově ul. 28. října 873.
Pořádá ZUŠ Jeseník.

Slavnost výtvarného oboru

Slavnost výtvarného oboru

každoroční předávání ocenění z celostátních a mezinárodních soutěží za uplynulý školní rok proběhlo v úterý, 13.10. v jesenické Kapli za účasti rodičů, prarodičů, ale především oceněných žáků ze tříd Jany Krhánkové, Ivy Svobodové a Jana Hanulíka.

Učitelé výtvarného oboru za spolupráce MKZ Jeseník připravili pro přítomné zajímavý program s vystoupením žáků p. uč. Jitky Mokové a s promítáním dvou dokumentů - Plenér 2015 a Malování na zeď a několika drobných animovaných hříček vytvořených žáky. Programem provázel Jan Hanulík, který propojil celé slavností odpoledne vtipnou dramatickou zápletkou. Ocenění získali diplomy za vzornou reprezentaci a drobné dárky, věnované Sdružením přátel umění. Dětem i pedagogům poblahopřál ředitel školy Tomáš Uhlíř.

Slezské Rudoltice a my

Slezské Rudoltice a my

Máme pro Vás tip na zajímavý prázdninový výlet – Slezské Rudoltice jako pokaždé zvou i náš výtvarný obor k spoluúčasti na rozsáhlé výstavě, pořádané na zámku ve Slezských Rudolticích a tak od 18.6.2016 můžete zámek nedaleko Osoblahy navštívit a prohlédnout si nejen stálou expozici, ale i zajímavou výstavu a také, kdo jste tam byli v minulých ročnících, můžete posoudit, jak „roste“ zámecký park, který byl znovu vysázen ve stejném duchu jako kdysi originál.

Na vernisáži jsme potkali návštěvníky z Jeseníku, jedna paní tam přijela dokonce na kole. Cesta automobilem je asi pohodlnější a trvá sotva hodinku. Na vernisáži vystoupil /také již tradičně / Smyčcový orchestr naší školy, pod vedením Františka Mecha. V renovované kapli zazněly populární melodie i ukázky vážné hudby.

    Projdete-li celý zámek, setkáte se  s tvorbou známých umělců, kteří zde vystavují fotografie, grafiky, objekty, malby a tak dále. My jsme připravili výběr z absolventských řad žáků I. A II. stupně ze  tříd Mgr. Jany Krhánkové, MgA. Ivy Svobodové a Mgr. Jana Hanulíka.

Výstava potrvá do konce září.

Smyčcový orchestr Jeseník v Bulharsku opět první!

Smyčcový orchestr Jeseník v Bulharsku opět první!

V bulharském městě Sozopol se ve dnech 5. – 15.7.2017 konal již 12. ročník multižánrového soutěžního festivalu „Muzité“. Festivalu se zúčastnilo 40 souborů z Bulharska, Gruzie, Ruska, Makedonie, Srbska, Chorvatska, Lotyšska, Litvy, Estonska aj. Naší vlast na festivalu zastupoval pouze Smyčcový orchestr Jeseník, který pozvánku do Bulharska dostal již podruhé ve své historii. Multižánrovost festivalu byla opravdu ohromující. Soubory byly rozděleny do kategorií podle svého uměleckého zaměření – výtvarné umění, tanec, zpěv, divadlo, hudba aj. Každý večer pak probíhala soutěžní vystoupení mladých umělců.

Smyčcový orchestr Jeseník se předvedl na festivalu hned třikrát. Poprvé měl koncert před plně obsazeným hledištěm v nádherném letním divadle Apollonia v centru starobylého města Sozopol, kde jeho koncert poslouchalo zhruba 500 posluchačů. Podruhé se mladí muzikanti předvedli na soutěži, kde porotu okouzlili svou naprosto bezchybnou hrou a hudebním výrazem. Orchestr zahrál úryvky se symfonií F. Schuberta a J. Brahmse, dále pak Paladio K. Jenkinse, hudbu z filmů J. Williamse, oblíbenou skladbu Plink, plank, plunk a na housle zahrála sólo Anežka Konečná ve skladbě Memory od A. L. Webera. Všechny skladby zazněli pod taktovkou dirigenta Františka Mecha. Již podle nadšeného potlesku a výkřiků publika bylo jasné, že se orchestr umístí na stupních vítězů. Na předávání ocenění pak všichni členové orchestru převzali diplom a pohár za první místo v soutěži v kategorii klasické hudby, dále si orchestr vysoutěžil zvláštní cenu poroty, cenu města Sozopol a zvláštní cenu od Confucius institute v Burgasu. Třetí vystoupení orchestru následovalo po předávání ocenění na galakoncertu, na kterém se představili laureáti soutěže.

Hráči orchestru samozřejmě nejen hráli na festivalových koncertech, ale také zkoušeli nové skladby a to na Koncert pro Světlušku, který se bude konat 11. září v Kapli a především Českou mši vánoční J. J. Ryby, na kterou se mohou těšit posluchači již tento rok v zimě. Jinak se také pilně slunili na krásných sozopolských plážích, chodili na výlety a sledovali veškeré festivalové dění.

Na závěr chci poděkovat sponzorům a přispěvatelům našeho orchestru, jimiž jsou: Město Jeseník, Olomoucký kraj, Fenix a.s., Chytrá pěna, Omya s.r.o. a také Milanu Szkipalovi a jeho autobusové dopravě za bezchybnou a klidnou dopravu našeho orchestru.

                                                                                                                              Mgr. František Mech

TABLO 2015/2016

TABLO 2015/2016

TŘÍDA ZUŠ JESENÍK V LIPOVÉ- LÁZNÍCH SLAVILA 55. VÝROČÍ

TŘÍDA ZUŠ JESENÍK V LIPOVÉ- LÁZNÍCH SLAVILA 55. VÝROČÍ

     V sobotu 12. listopadu 2016 se v Národním domě v Lipové-lázních uskutečnil slavnostní koncert k 55. výročí založení pobočné třídy Základní umělecké školy Jeseník v Lipové-lázních. Třída vznikla 1. 9. 1961 a navázala tak na kurzy při tehdejší Osvětové besedě.
     Na koncertě vystoupili žáci z klavírní třídy paní učitelky Marie Ondryášové a Veroniky Pavelkové a kytarové třídy paní učitelky Barbory Uhlířové. Zahráli zde i bývalí absolventi klavírní třídy Adéla Šolarová, Martina Stepaňuková a Radek Tichavský. V pestrém programu zde zazněly skladby z různých slohových období od barokních po soudobé autory české i světové hudby.

     Koncert se těšil velkému zájmu rodičů, prarodičů, učitelů i široké veřejnosti. Na závěr pak krátce promluvil ředitel ZUŠ Jeseník pan Tomáš Uhlíř, který všem poděkoval, rozloučil se s paní učitelkou Veronikou Pavelkovou, která odchází na mateřskou dovolenou a představil její nástupkyni Martinu Stepaňukovou.
     Žáci byli odměněni zaslouženým potleskem a dárečky od Kulturní komise při obci Lipová- lázně a Spolku přátel umění. Po koncertě čekalo na všechny zúčastněné pohoštění. Součástí koncertu byla i výstava fotografií,  plakátů a programů  koncertů z uplynulých let. Zde si mohli bývalí absolventi, žáci i rodiče popovídat a zavzpomínat.

Pobočné třídě přejeme hodně dalších úspěšných let a hlavně hodně talentovaných žáků.

                                                                                                              Marie Ondryášová

Úspěch na celostátní dětské výtvarné soutěži

Úspěch na celostátní dětské výtvarné soutěži

Zvíře není věc

Za zvuku bubnů černošského souboru AFRIKANA byla v Galerii TENGE NENGE 23. 4. 2015 zahájena výstava celostátní dětské výtvarné soutěže ZVÍŘE NENÍ VĚC. Soutěž pořádá každoročně Hankův dům MKZ Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci se ZOO Dvůr Králové. Dětem předal ceny předseda poroty výtvarník Miroslav Barták. Mezi gratulanty byli také starosta města Dvůr Králové pan Jan Jarolím a ředitel ZOO Přemysl Rabas. Do soutěže bylo zasláno 640 prací ze 44 škol. Na výstavu vybrala porota sto prací a některé z nich ocenila. Žáci naší školy v kategorii keramika obsadili první dvě místa – Liliana Lukáčová 1. místo za Chameleona a Jana Svobodová 2. místo za Polární lišku. Obě žákyně navštěvují třídu Ivy Svobodové. Další čtyři žáci z této třídy vystavují keramiku a objekt – Petr Joklík, Kristýna Joklíková, Natálie Hrancová, David Svoboda. A ze třídy Jany Krhánkové obsadila Sára Augustinová 3. místo za linoryt Ze života ptáků. Všem oceněným i vystavujícím gratulujeme a přejeme další inspiraci a chuť tvořit! Za reprezentaci školy jim pogratulujeme na podzimním předávání cen výtvarného oboru v jesenické kapli.

MgA. Iva Svobodová

Úspěchy našich dětí ve výtvarných soutěžích za uplynulý školní rok

Úspěchy našich dětí ve výtvarných soutěžích za uplynulý školní rok

/až do současnosti/

Na počátku října pořádal jako každoročně výtvarný obor Základní umělecké školy Jeseník Slavnostní pořad výtvarného oboru, na kterém předával ocenění z celostátních a mezinárodních soutěží dětského výtvarného projevu. Komponovaný pořad s hudbou volného uskupení dětí, které se vesměs kromě hudby věnují také výtvarnému vzdělávání na naší škole, doplňovalo promítání výtvarných akcí a fotografií vítězných dílek. Dárky  dětem věnoval Spolek přátel umění, povzbuzující slova a blahopřání dětem a taky jejich učitelům Janě Krhánkové, Ivě Svobodové a Janu Hanulíkovi zaznělo z úst paní místo starostky Blišťanové. Výčet ocenění tím ale zdaleka neskončil, v Toruni získala žákyně I. Svobodové Anežka Stránská Čestné uznání a protože porota ústředního kola soutěže výtvarných oborů ČR teprve následovala o týden později, s velikou radostí můžeme oznámit další vynikající výsledky žáků paní učitelky Svobodové: Zahrada Jiřího Trnky: Stříbrné pásmo, Výtvarná akce Plankton: Čestné uznání, jednotlivé práce: Jana Svobodová: Čestné uznání.

Blahopřání všem oceněným a už se těšíme na příští rok.

Jana Krhánková

Úspěšní klavíristé v krajském kole soutěže v Uničově

Úspěšní klavíristé v krajském kole soutěže v Uničově

     Ve dnech 21. a 22. března 2017 se v Uničově konalo krajské kolo Národní soutěže MŠMT pro žáky ZUŠ ve hře na klavír. Do tamní základní umělecké školy se sjelo  61 talentovaných klavíristů z celého Olomouckého kraje, aby předvedlo své umění. Konkurence byla tradičně obrovská – velmi těžko lze měřit podmínky a výběr žáků z velkých měst s podmínkami v Jeseníku, městeček a vesnic našeho okresu. Talenty však máme veliké a o tom svědčí ceny, které naši klavíristé získali v jednotlivých kategoriích.

     Sestry Sára a Sofie Štelclovy, Jonáš Doležel ze ZUŠ Jeseník vybojovali 2. místa, Veronika Doušková 3. místo /ZUŠ Jeseník/, Daniel Hodgkins / ZUŠ Jeseník / byl oceněn Čestným uznáním, Phuong Anh Tran a Marie Magdalena Michálková ze ZUŠ K. Ditterse Vidnava získaly rovněž Čestné uznání.

     Všem klavíristům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci našeho okresu. Veliké poděkování patří jejich učitelkám – Zdeně Blechtové, Karolině Vysikan, Lence Polcrové, Marii Ondryášové, Valerii Pištákové a Radmile Jiráskové za výborné vedení žáků a jejich přípravu na soutěž.                                                                           

                                                                                                                                                              L. Polcrová

Předchozí | Dalšístrana / 5 24-36 z 59 novinek