Předchozí | Dalšístrana / 5 0-12 z 59 novinek
 Wolkrův Prostějov 2016

Wolkrův Prostějov 2016

Žáci literárně dramatického oboru Vojtěch Hejtmánek a Martin Mokrý už potřetí za sebou úspěšně reprezentovali v celostátním kole recitační soutěže Wolkrův Prostějov. Letos završili své účinkování skvělým výsledkem, když Vojtěch Hejtmánek získal interpretací textu Gregoryho Corsa Armáda titul Laureát Wolkrova Prostějova. Vítězství v náročné a prestižní soutěži je jednoznačným dokladem talentu a píle našich recitátorů, vítězi blahopřejeme a doufáme v další podobná krásná ocenění. 

 Žáci ZUŠ Jeseník a cyklus koncertů V. Lejska

Žáci ZUŠ Jeseník a cyklus koncertů V. Lejska

V pátek 3. června jsme měli příležitost vyslechnout mimořádně zajímavý koncert.  Netradiční a myslím i trochu odvážná myšlenka spojit umění profesionálních interpretů s teprve se rozvíjejícími talenty z řad žáků ZUŠ Jeseník slavila úspěch. Na zahajovací koncert X. hudebního cyklu Vlastimila Lejska přijali pozvání již v Jeseníku známí manželé a profesionální klavíristé z Brna Jana a Jiří Hrubí. Novou tváří koncertu a celého cyklu je mimořádná osobnost a pěvkyně Michaela Kapustová - sólistka Národního divadla Praha. ZUŠ Jeseník reprezentovaly tři děvčata: Hana Mašková, Kateřina Procházková (příčná a zobcová flétna) ze třídy p. uč. Mgr. Dany Macečkové a Amálka Jezerská (klavír) ze třídy p. uč. Renáty Jeřábkové. Umělci, kteří působili velmi skromně a předvedli vynikající výkony, s žáky ZUŠ skvěle spolupracovali. Klavíristé Jana a Jiří Hrubí doprovázeli jak naše žáky, tak i pěvkyni Michaelu Kapustovou, sami pak přidali klavírní skladby pro dvě a čtyři ruce. Posluchači tak mohli prožít skvělý umělecký zážitek a mladí studenti ZUŠ nahlédli do bran velkého umění.

Záštitu nad tímto koncertem a celým cyklem převzal generální ředitel firmy Fenix Group a.s. ing. Cyril Svozil. Velké poděkování patří autorce projektu p. Jarmile Pohlové za dramaturgii, organizaci koncertu a průvodní slovo.

                                                                                              Václav Dvořák, učitel ZUŠ Jeseník 

"Kytarová Smršť"

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník je pozván do Opavy na další ročník festivalu "Kytarová Smršť". Dopoledne se bude konat seminář pro učitele ZUŠ a odpoledne proběhnou zkoušky pozvaných hudebníků. Kytarová smršť vyvrcholí koncertem, na kterém vystoupí se svým recitálem vynikající kytaristka Veronika Hrdová a dva kytarové orchestry: Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník a Kytarový orchestr ZUŠ Václava Kálika Opava. Zazní i dvě společné skladby všech zúčastněných kytaristů. Celá akce proběhne ve středu 7.června 2017 v kulturním domě Na Rybníčku v Opavě. Akci připravuje p. učitelka a vedoucí Kytarového orchestru ZUŠ Opava Lenka Lebedová. 

Celostátní cyklus koncertů k poctě Pavla Jurkoviče - Jeseník

Celostátní cyklus koncertů k poctě Pavla Jurkoviče - Jeseník

V únoru 2015 zemřel Pavel Jurkovič - jeden z propagátorů pedagogických principů německého skladatele 20. století Carla Orffa, nositel řady pedagogických ocenění, první předseda České Orffovy společnosti / ČOS , hudební skladatel, pedagog, zpěvák, publicista, autor televizních a rozhlasových pořadů a nadšený muzikant. Význam celoživotní práce Pavla Jurkoviče spočívá ve vědomé návaznosti na odkaz J. A. Komenského, inspiraci nejmodernějšími výukovými trendy 20. století v Evropě a čerpání z to nejlepšího z lidových a kulturních tradic naší země.
Základní umělecká škola v Jeseníku a Soukromá Základní umělecká taneční s. r. o. Jeseník se připojují k celostátní akci, kterou iniciovala Česká Orffova společnost k uctění odkazu tohoto významného pedagoga, koncertem, který se bude konat v pátek 26. února 2016 od 17. 00 v Kapli v Průchodní ulici.
Dramaturgie koncertu bude slovem, hudbou či pohybem akcentovat šíři odkazu Pavla Jurkoviče, tzn. písničky pro mladší i starší děti či úpravy lidových písní v různých podobách.
Provedení se ujmou žáci vybraných skupin hudebních nauk pod vedením E. Mikeškové, J. Mokové, V. Pavelkové, K. Zápecové a R. Drgáčové, o zajímavou choreografii na zvolené písně se postarají svěřenci Z. Fritscherové a K. Drgáčové z výše uvedené taneční školy.
Součástí koncertu bude výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jeseník ze tříd J. Krhánkové, J. Hanulíka a I. Svobodové a také malé vystoupení žáků literárně dramatického oboru ze třídy R. Drgáčové – čeká nás tedy pestrá paleta namíchaná ze slov, barev, tónů i kultivovaného pohybu, která potěší posluchače bez rozdílu věku.

Za všechny účinkující, ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění Vás srdečně zve

                                                                                                               Rafaela Drgáčová

Celostátní kolo soutěže dechových nástrojů - 22. května 2015 - Liberec

Celostátní kolo soutěže dechových nástrojů - 22. května 2015 - Liberec

Dne 22. května se konalo na ZUŠ Liberec Celostátní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje vyhlášené MŠMT ČR. Naší školu reprezentovali dva hráči na žesťové nástroje. V kvalitně obsazené soutěži se podařilo žákům naší školy, za klavírního doprovodu p. uč. Zdeny Blechtové, vysoutěžit skvělá umístění: Ivana Vondrušková v 5. kategorii ve hře na trombon vybojovala 3. cenuPetr Velc ve 2. kategorii ve hře na tubu 2. cenu. Oba žáci se na svůj soutěžní výkon připravovali pod vedením svého třídního učitele Mgr. Františka Mecha. Gratulujeme!!!

Dvě stříbrné medaile pro Jeseník

Dvě stříbrné medaile pro Jeseník

Jesenická základní umělecká škola má důvod k radosti. Dva její soubory se v pátek 6. května 2016 umístili v ústředním kole Celostátní soutěže ZUŠ ČR v komorní hře na vynikajících druhých místech. Stříbrné medaile z nejvyšší soutěže, kterou letos vyhlásilo MŠMT ČR pro komorní soubory s převahou dechových nástrojů, znamenají pro jesenickou ZUŠ veliký úspěch.

Základní umělecká škola J. R. Míši v Orlové, kde ústřední kolo ve dvou dnech probíhalo, pro velikou účast souborů ze všech koutů České republiky doslova praskala ve švech. Odborná porota měla nelehkou práci. Posoudit téměř dvě stovky souborů nebyl zrovna jednoduchý úkol. O to potěšující je skutečnost, že v řadách porotců a hudebních odborníků zasedla i Michaela Ambrosi (rozená Kouřilová), bývalá absolventka ZUŠ Jeseník, uznávaná umělkyně a pedagožka, která v současné době vyučuje na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění.

Jesenické flétnové trio ve složení Hana Mašková, Petra Žáková a Amálie Jati, které pracuje pod vedením Mgr. Dany Macečkové, soupeřilo ve své kategorii s dalšími devatenácti soubory z celé České republiky. Děvčata ukázala, že jsou dobře připravená a nezaleknou se ani výborné konkurence v podobě stejně vynikajících souborů z jiných základních uměleckých škol.

Komorní soubor Viva barok Jeseník, který na soutěž připravil Ing. Jiří Dvořák, si musel na své soutěžní vystoupení počkat až do večerních hodin. Kvarteto hráčů ve složení Ester Konečná a Tereza Kudelková - zobcové flétny, Tereza Antošová - cembalo (ze třídy paní učitelky Z. Blechtové) a Matěj Malčík - violoncello (ze třídy paní učitelky Rafaely Drgáčové) předvedlo krásný a kultivovaný hudební výkon.

Za úspěchem obou souborů stojí nejen veliká podpora vedení Základní umělecké školy Jeseník, ale také výborná práce všech pedagogů i samotná práce žáků. Souborová hra je v Jeseníku důležitou součástí hudební výuky.  Má podobu hraní ve velkých orchestrech, ať už v dechovém, smyčcovém či kytarovém, ale i v menších komorních seskupeních, jako jsou i tato dvě hudební tělesa. Idea pěstování vzájemné spolupráce, společného vnímání a vytváření něčeho krásného a nového za pomoci zkušených pedagogů je asi to nejvíc, co může jesenická základní umělecká škola dětem a studentům nabídnout.

                                                                                                                       D. Macečková

HNED TŘI OCENĚNÍ Z ITÁLIE

HNED TŘI OCENĚNÍ Z ITÁLIE

Členové Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník společně s mažoretkami SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník se ve dnech 30.5.-6.6.2017 zúčastnili XVIII. ročníku Mezinárodního soutěžního festivalu dechových orchestrů a mažoretek v italské Giulianově.

Z festivalu, na kterém vystoupilo přes dvacítku souborů např. z Mexika, Francie, Itálie, Chorvatska, Bulharska, Polska a České republiky, si odvezli hned tři vynikající ocenění – v kategorii orchestrů 3. cenu, v kategorii mažoretek rovněž 3. cenu a cenu za sólový výkon získal člen jesenického orchestru trombonista Jakub Mrva.

V rámci festivalu se konalo několik vystoupení – soutěž orchestrů a mažoretek, vystoupení pro italskou státní televizi /ze všech účinkujících byl vybrán právě jesenický orchestr s mažoretkami/, krátký pochod městem, společný 1,5 km průvod všech zúčastněných orchestrů a vystoupení na závěrečném ceremoniálu.

Poděkování za úspěšnou reprezentaci školy, města, kraje a ČR patří všem členům orchestru, mažoretkám a jejich vedoucím. Velké díky též sponzorům a přispívatelům, zejména Městu Jeseník, Olomouckému kraji a PLL a.s. Jeseník za finanční podporu této akce.

Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel ZUŠ Jeseník

INFORMACE O PŘIJETÍ NA ZUŠ JESENÍK

INFORMACE O PŘIJETÍ NA ZUŠ JESENÍK

Informace o přijetí na ZUŠ Jeseník získáte na adrese - www.izus.cz

- zadáte přihláška, informace o přijetí, Základní umělecká škola Jeseník, jméno, příjmení, rodné číslo.

Pokud byl uchazeč přijat, je zařazen k uvedenému učiteli a je povinen dostavit se k zápisu dne 1. 9. 2016 do ZUŠ Jeseník.
Jestliže je u uchazeče napsáno (žák dosud nebyl zařazen k učiteli), znamená to, že je v současnosti veden jako čekatel a pro velký počet uchazečů nemohl být prozatím přijat (na začátku nového školního roku však pravidelně dochází ještě ke změnám, žáci nenastoupí, stěhují se atd. a pak kontaktujeme čekatele). 

Koncert k 45. výročí od založení DOM ZUŠ Jeseník

Koncert k 45. výročí od založení DOM ZUŠ Jeseník

 Psal se první květen roku 1971, kdy před hotelem Slovan v Jeseníku vystoupila necelá dvacítka žáků pod vedením pana učitele Vraňovského a společnými silami zahráli mmj. lidovou píseň Já jsem ten zajíček nešťastný.
     Od té doby uplynulo už hodně vody a nám je velkou ctí Vás pozvat po 45 letech na další z řady našich jubilejních koncertů.
     Ten letošní se uskuteční 16. dubna ve 14:30 hodin v sále MěÚ (IPOS) pod taktovkou Tomáše Uhlíře a Milana Domese. Můžete se také těšit na významné hosty, kterými jsou: Vladimír Vraňovský – zakladatel orchestru a přes 30 let jeho umělecký vedoucí, Mgr. Aleš Podařil – dirigent, hudební režisér a pedagog Konzervatoře Brno, MgA. Marek Prášil – dirigent Národního Divadla Moravskoslezského a Tomáš Savka – finalista první řady Česko hledá Superstar a držitel ceny Thálie za nejlepší muzikálový výkon roku 2014. Koncert zpříjemní mažoretky Crazy Girls ze SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové, průvodního slova - s grácií sobě vlastní - se ujme MUDr. Jan Štelcl. Svou účastí na tomto koncertě můžete podpořit mladé jesenické hudebníky dobrovolným příspěvkem.
     A co by to bylo za oslavy bez Muzikantského bálu? Jak již bývá dobrým zvykem, po koncertě se z koncertního sálu stane plesový. Před 20. hodinou se v přísálí rozezní melodie v podání Dynybyly Bandu z Jeseníku. O hlavní program Muzikantského bálu se od 20 hodin postarají Gangsters of Swing Orchestra z Ostravy společně s Tomášem Savkou, Banda del Caffé z Ostravy a v závěru noci nás chladnými nenechá ani duo Melodic z Jeseníku. Je připravena i bohatá tombola, taneční vystoupení apod.
     Předprodej vstupenek s místenkou (cena 150,-Kč) na Muzikantský bál bude probíhat od 1.4.2016 na ZUŠ Jeseník (ul. 28. října 873 a ul. Otakara Březiny 45) a v CK Mondi Tour (Palackého ul. Jeseník).
     Za DOM ZUŠ Jeseník srdečně zve Veronika Vlčková

KONCERT K VÝROČÍ DOM ZUŠ JESENÍK

KONCERT K VÝROČÍ DOM ZUŠ JESENÍK

V sobotu 16.4.2016 ve 14.30 hodin se v sále MěÚ Jeseník uskutečnil slavnostní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník a to u příležitosti 45 let od vzniku.
Pod taktovkou Tomáše Uhlíře, Milana Domese, Vladimíra Vraňovského a hostujících dirigentů Aleše Podařila z Brna a Marka Prášila z Ostravy zazněly nejdříve skladby současných českých autorů /Zámečník, Staněk, Machek, Zedník/ a skladatelů zahraničních /Williams, Haan/. V sólových skladbách se blýskli trumpetisté Tibor Novotný a Filip Slovák a klarinetista Jan Bartoň.
Ve druhé polovině koncertu orchestr zavzpomínal na nedávnou cestu do Číny a po Gershwinově Rapsodii v modrém již přišel čas pro hosta Tomáše Savku – finalistu první řady Česko hledá Superstar a držitele ceny Thálie za nejlepší muzikálový výkon roku 2014. Ten za doprovodu orchestru předvedl celkem 3 světoznámé písně a vysloužil si ovace zaplněného sálu. Koncert zpříjemnily v několika skladbách mažoretky Crazy Girls ze SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové, průvodního slova se ujal nepřekonatelný Jan Štelcl. Jako přídavek si pak posluchači vyslechli populární píseň Lady Carneval opět s Tomášem Savkou i s doprovodnou kapelou /Milan Domes – baskytara, Josef Kubáň – klavír, Antonín Slámka – elektrická kytara/.
A co čeká členy DOM ZUŠ Jeseník v nejbližších týdnech? Vystoupení na pietním aktu ke Dni vítězství 8.5., zkouška na monstrkoncert Kmochova Kolína, společně s mažoretkami vystoupení na zahájení lázeňské sezóny v Jeseníku a v Jeseníku-lázních, účast na festivalu v Bialej /PL/, na Kmochově Kolíně, na oslavách obce Mikulovice a na festivalu mládežnických dechových orchestrů FIJO Cheb. 
Tomáš Uhlíř, uměl. Ved. DOM ZUŠ Jeseník

KONCERT PRO JUBILANTA

KONCERT PRO JUBILANTA

V sobotu 21. listopadu 2015 se ve 14.30 hodin uskutečnil v Kongresovém sále PLL a.s. Jeseník koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník s podtitulem „Vše nejlepší, pane Vraňovský!“

Před zcela zaplněným sálem zazněly v podání jesenického orchestru skladby nestorů české koncertní dechové hudby, u jejichž řízení se za dirigentským pultem vystřídali Milan Domes, Tomáš Uhlíř i Vladimír Vraňovský. Nechyběly ani mažoretky SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové a skvělý moderátor Jan Štelcl.

V průběhu koncertu popřáli jubilantovi k jeho 80-tým narozeninám představitelé Města Jeseník – starosta Ing. Adam Kalous, místostarostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, dále ekonomická ředitelka PLL Bc. Jitka Matušková, bývalá ředitelka ZUŠ Zdeňka Kainarová, současné vedení orchestru, předseda SPU Mgr. Jiří Bartoň, František Surmík a další gratulanti z řad bývalých či současných členů orchestru, kolegů i posluchačů.

Koncert pro jubilanta se uskutečnil za finančního přispění Města Jeseník.

Nezbývá, než ještě jednou popřát „VŠE NEJLEPŠÍ, PANE VRAŇOVSKÝ!“

Předchozí | Dalšístrana / 5 0-12 z 59 novinek