PROVOZ ZUŠ JESENÍK OD 8.6.2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR, MZd a MŠMT ČR od úterý 8.6.2021 v základních uměleckých školách platí:

1) Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

2) Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. Taktéž např. ve sborovně, kde je pedagog pouze např. se svými spolupracovníky, ochrana dýchacích cest již není nutná!

3) Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci ve střediscích volného času a v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ), není stanovena povinnost dokládání testování.

Připomínám, že už od minulého týdne neplatí taktéž zákaz vstupu třetích osob do budovy!

S přátelským pozdravem

Bc. Tomáš Uhlíř, v. r.

ředitel ZUŠ Jeseník

ObrázekPROVOZ ZUŠ JESENÍK OD 8.6.2021