DALŠÍ ROZVOLNĚNÍ V PROVOZU ZUŠ JESENÍK OD 10.5.2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR a MŠMT ČR se od 10.5.2021:

V základních uměleckých školách
umožňuje osobní přítomnost na konzultaci nebo výuce bez ohledu na to, zda se koná ve vnitřních nebo vnějších prostorech v nejvyšším počtu 3 žáků v jedné skupině (žáci, kteří se účastní těchto konzultací nebo výuky nejsou povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti, např. prodělaný koronavirus apod.)

TOHOTO MÓDU „3 NA 1“ VYUŽIJEME OD 10.5.2021 V HUDEBNÍM OBORU V KOMORNÍ, SKUPINOVÉ, EV. SOUBOROVÉ HŘE (např. po sekcích) A TO TZV. ROTAČNÍM ZPŮSOBEM (učitelé se s Vámi spojí a domluví, kdo se v daném týdnu výuky zúčastní – např. vyučující má ve skupinové hře celkem 6 žáků - první týden přijdou 3, další týden ti zbývající 3).

VÝUKA HN ZŮSTÁVÁ I NADÁLE V DOSAVADNÍM REŽIMU - DISTANČNĚ S MOŽNOSTÍ INVIDUÁLNÍCH KONZULTACÍ OPĚT NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S VYUČUJÍCÍMI.

VE VÝTVARNÉM A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉM OBORU JE MOŽNO KROMĚ DISTANČNÍ VÝUKY NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY S VYUČUJÍCÍMI ZAHÁJIT PREZENČNÍ VÝUKU ČI KONZULTACE ROVNĚŽ V MÓDU „3 NA 1“, COŽ VZHLEDEM K VĚTŠÍ HODINOVÉ DOTACI U TĚCHTO PŘEDMĚTŮ KVITUJEME.

Dalšího vládou a MŠMT povoleného umožnění osobní přítomnosti na konzultaci nebo výuce v ZUŠ konané pouze ve vnějších prostorech, a to při dodržení podmínky maximálně 20 osob ve skupině tak, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy za podmínek negativního testu či čestných prohlášení z důvodů provozních a nemožnosti splnění požadovaného prozatím nevyužijeme!!!

S přátelským pozdravem
Bc. Tomáš Uhlíř, v. r.
ředitel ZUŠ Jeseník

ObrázekDALŠÍ ROZVOLNĚNÍ V PROVOZU ZUŠ JESENÍK OD 10.5.2021