Velikonoční koncert žesťového kvinteta Jesenické žestě

Velikonoční koncert žesťového kvinteta Jesenické žestě

neděle 1. dubna 2018 ve 14.30 hodin

kostel Sv. Františka ve Vidnavě