• Vítejte na stránkách
    Základní umělecké školy Jeseník

    V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.

    Více informací o škole

    kaple-jesenik.jpg
Novinky
Zlaté pásmo pro Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Zlaté pásmo pro Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník může slavit. Zúčastnil se národní soutěže Hradecké Guitarreando 2016, ve které se mu podařilo získat skvělé ocenění. V sobotu 21. května v ranních hodinách vyjel autobus hudebníků do Hradce Králové na celonárodní soutěžní setkání Kytarových orchestrů z celé republiky. K večeru stejného dne jsme mohli do Jeseníku posílat radostné esemesky: „Máme zlatou!“

Tato ojedinělá akce se konala naposledy před osmi lety. Proto jsme si soutěž nechtěli nechat ujít. Soutěži předcházely četné a náročné zkoušky orchestru. Zapojili jsme do soutěže také náš pěvecký sbor ZUŠ Jeseník Zvonky, kterému patří naše velké poděkování a nutno říci, že Zlaté pásmo je také skvělou vizitkou pro vybrané členky sboru a jejich uměleckou vedoucí p. uč. Annu Beťákovou. Mé poděkování patří kolegům učitelům Antonínu Slámkovi a Barboře Uhlířové za organizační pomoc a Městu Jeseník za podporu finanční.

Václav Dvořák

Dvě stříbrné medaile pro Jeseník

Dvě stříbrné medaile pro Jeseník

Jesenická základní umělecká škola má důvod k radosti. Dva její soubory se v pátek 6. května 2016 umístili v ústředním kole Celostátní soutěže ZUŠ ČR v komorní hře na vynikajících druhých místech. Stříbrné medaile z nejvyšší soutěže, kterou letos vyhlásilo MŠMT ČR pro komorní soubory s převahou dechových nástrojů, znamenají pro jesenickou ZUŠ veliký úspěch.

Základní umělecká škola J. R. Míši v Orlové, kde ústřední kolo ve dvou dnech probíhalo, pro velikou účast souborů ze všech koutů České republiky doslova praskala ve švech. Odborná porota měla nelehkou práci. Posoudit téměř dvě stovky souborů nebyl zrovna jednoduchý úkol. O to potěšující je skutečnost, že v řadách porotců a hudebních odborníků zasedla i Michaela Ambrosi (rozená Kouřilová), bývalá absolventka ZUŠ Jeseník, uznávaná umělkyně a pedagožka, která v současné době vyučuje na brněnské konzervatoři a na Janáčkově akademii múzických umění.

Jesenické flétnové trio ve složení Hana Mašková, Petra Žáková a Amálie Jati, které pracuje pod vedením Mgr. Dany Macečkové, soupeřilo ve své kategorii s dalšími devatenácti soubory z celé České republiky. Děvčata ukázala, že jsou dobře připravená a nezaleknou se ani výborné konkurence v podobě stejně vynikajících souborů z jiných základních uměleckých škol.

Komorní soubor Viva barok Jeseník, který na soutěž připravil Ing. Jiří Dvořák, si musel na své soutěžní vystoupení počkat až do večerních hodin. Kvarteto hráčů ve složení Ester Konečná a Tereza Kudelková - zobcové flétny, Tereza Antošová - cembalo (ze třídy paní učitelky Z. Blechtové) a Matěj Malčík - violoncello (ze třídy paní učitelky Rafaely Drgáčové) předvedlo krásný a kultivovaný hudební výkon.

Za úspěchem obou souborů stojí nejen veliká podpora vedení Základní umělecké školy Jeseník, ale také výborná práce všech pedagogů i samotná práce žáků. Souborová hra je v Jeseníku důležitou součástí hudební výuky. Má podobu hraní ve velkých orchestrech, ať už v dechovém, smyčcovém či kytarovém, ale i v menších komorních seskupeních, jako jsou i tato dvě hudební tělesa. Idea pěstování vzájemné spolupráce, společného vnímání a vytváření něčeho krásného a nového za pomoci zkušených pedagogů je asi to nejvíc, co může jesenická základní umělecká škola dětem a studentům nabídnout.

D. Macečková

TABLO 2015/2016

TABLO 2015/2016

Aktuální akce
Aktuální video
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.
Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.

Základní umělecká škola Jeseník
28.října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

+420 584 411 296, +420 603 271 791

zusjes@jes.cz

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích