• Vítejte na stránkách
    Základní umělecké školy Jeseník

    V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.

    Více informací o škole

    kaple-jesenik.jpg
Novinky
TŘÍDA ZUŠ JESENÍK V LIPOVÉ- LÁZNÍCH SLAVILA 55. VÝROČÍ

TŘÍDA ZUŠ JESENÍK V LIPOVÉ- LÁZNÍCH SLAVILA 55. VÝROČÍ

V sobotu 12. listopadu 2016 se v Národním domě v Lipové-lázních uskutečnil slavnostní koncert k 55. výročí založení pobočné třídy Základní umělecké školy Jeseník v Lipové-lázních. Třída vznikla 1. 9. 1961 a navázala tak na kurzy při tehdejší Osvětové besedě.
Na koncertě vystoupili žáci z klavírní třídy paní učitelky Marie Ondryášové a Veroniky Pavelkové a kytarové třídy paní učitelky Barbory Uhlířové. Zahráli zde i bývalí absolventi klavírní třídy Adéla Šolarová, Martina Stepaňuková a Radek Tichavský. V pestrém programu zde zazněly skladby z různých slohových období od barokních po soudobé autory české i světové hudby.

Koncert se těšil velkému zájmu rodičů, prarodičů, učitelů i široké veřejnosti. Na závěr pak krátce promluvil ředitel ZUŠ Jeseník pan Tomáš Uhlíř, který všem poděkoval, rozloučil se s paní učitelkou Veronikou Pavelkovou, která odchází na mateřskou dovolenou a představil její nástupkyni Martinu Stepaňukovou.
Žáci byli odměněni zaslouženým potleskem a dárečky od Kulturní komise při obci Lipová- lázně a Spolku přátel umění. Po koncertě čekalo na všechny zúčastněné pohoštění. Součástí koncertu byla i výstava fotografií, plakátů a programů koncertů z uplynulých let. Zde si mohli bývalí absolventi, žáci i rodiče popovídat a zavzpomínat.

Pobočné třídě přejeme hodně dalších úspěšných let a hlavně hodně talentovaných žáků.

Marie Ondryášová

VÝSLEDKY Z OBESLANÝCH SOUTĚŽÍ VÝTVARNÉHO OBORU

VÝSLEDKY Z OBESLANÝCH SOUTĚŽÍ VÝTVARNÉHO OBORU

školní rok 2015 – 2016

Učitelé výtvarného oboru ZUŠ Jeseník Jana Krhánková, Iva Svobodová a Jan Hanulík jako každoročně obeslali žákovskými pracemi několik celostátních
a mezinárodních soutěží. Také letos můžeme řadě žáků blahopřát k výborným výsledkům. Den “D“ připadl na 18. října v Kapli a zábavný a přitom slavnostní pořad v režii učitelů „výtvarky“ s promítáním ukázek vítězných prací byl věnován rodičům, prarodičům, přátelům, žákům celého výtvarného oboru a zejména těm, kteří reprezentovali naše město v soutěžích: Toruň/ letos známe i výsledky tohoto ročníku/, Evropa ve škole – dvoukolová celostátní soutěž, Zvíře není věc, Výročí Karla IV. - celostátní soutěž MŠMT, Lidice 2016 a Bienále fantázie – Martin.
Toruň 2014 - 2015 – Čestná uznání:
Veronika Bajzová, Lenka Horká, Nikola Kořínková, Sabina Machačová, Jana Seibertová, Jana Valíčková, Natálie Zemanová, Marie Straková
Toruň 2015 – 2016 – Čestná uznání:
Anežka Sloupová, Petr Joklík,
Evropa ve škole - 1. místo s postupem:
krajské kolo Olomouc: Natálie Zemanová, Simona Stiaková - v celostátním kole - Čestné uznání
Zvíře není věc 2016 - 2. místo - prostorové práce /kolektiv/, Adéla Podhorná, Karolína Svobodová, Simona Stiaková, Sofie Müllerová
Čestné uznání: Markéta Seibertová, vystavovaly: Monika Bandíková, Adéla Balcárková
Lidice 2016 - Čestné uznání: Natálie Hrancová, Sára Tschulíková, Kristýna Joklíková, Oldřich Psotka
soutěž MŠMT na počest výročí Karla IV. - 2. místo:
Natálie Zemanová
Bienále fantázie Martin - Čestné uznání:
Marlene Herandezová

Všem jmenovaným gratulujeme a těšíme se na další úspěchy výtvarného oboru.

NOVÁ UČEBNA BICÍCH NÁSTROJŮ

NOVÁ UČEBNA BICÍCH NÁSTROJŮ

Pro všechny žáky studijního zaměření Hra na bicí nástroje je od 1.9.2016 k dispozici nová učebna bicích nástrojů. Vznikla v suterénu druhé budovy ZUŠ Jeseník, O. Březiny 45 a kromě výborných akustických a izolačních vlastností je vybavena bicí soupravou a zvukovou aparaturou, přičemž se do budoucna bude dále modernizovat.

S novou učebnou bicích přichází mezi dosavadní učitele bicích nástrojů Milana Domese, Tibora Novotného a Tomáše Uhlíře posila v podobě bývalého absolventa naší školy Petra Macečka, t. č. studenta oboru bicí nástroje na JAMU v Brně /Katedra jazzové interpretace/.

Aktuální akce
Aktuální video
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.
Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.

Základní umělecká škola Jeseník
28.října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

+420 584 411 296, +420 603 271 791

zusjes@jes.cz

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích