• Vítejte na stránkách
    Základní umělecké školy Jeseník

    V říjnu 1948 vznikla při Kulturním družstvu v Jeseníku první veřejná instituce poskytující hudební vzdělání. U zrodu Hudebního učiliště, jehož prvním sídlem byla budova Lidového domu /dnešní Divadlo Petra Bezruče/, stál Rudolf Botur spolu s několika dalšími kolegy. 26.7.1949 došlo k přeměně hudebního učiliště na Městský hudební ústav.

    Více informací o škole

    kaple-jesenik.jpg
Novinky
Celostátní cyklus koncertů k poctě Pavla Jurkoviče - Jeseník

Celostátní cyklus koncertů k poctě Pavla Jurkoviče - Jeseník

V únoru 2015 zemřel Pavel Jurkovič - jeden z propagátorů pedagogických principů německého skladatele 20. století Carla Orffa, nositel řady pedagogických ocenění, první předseda České Orffovy společnosti / ČOS , hudební skladatel, pedagog, zpěvák, publicista, autor televizních a rozhlasových pořadů a nadšený muzikant. Význam celoživotní práce Pavla Jurkoviče spočívá ve vědomé návaznosti na odkaz J. A. Komenského, inspiraci nejmodernějšími výukovými trendy 20. století v Evropě a čerpání z to nejlepšího z lidových a kulturních tradic naší země.
Základní umělecká škola v Jeseníku a Soukromá Základní umělecká taneční s. r. o. Jeseník se připojují k celostátní akci, kterou iniciovala Česká Orffova společnost k uctění odkazu tohoto významného pedagoga, koncertem, který se bude konat v pátek 26. února 2016 od 17. 00 v Kapli v Průchodní ulici.
Dramaturgie koncertu bude slovem, hudbou či pohybem akcentovat šíři odkazu Pavla Jurkoviče, tzn. písničky pro mladší i starší děti či úpravy lidových písní v různých podobách.
Provedení se ujmou žáci vybraných skupin hudebních nauk pod vedením E. Mikeškové, J. Mokové, V. Pavelkové, K. Zápecové a R. Drgáčové, o zajímavou choreografii na zvolené písně se postarají svěřenci Z. Fritscherové a K. Drgáčové z výše uvedené taneční školy.
Součástí koncertu bude výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jeseník ze tříd J. Krhánkové, J. Hanulíka a I. Svobodové a také malé vystoupení žáků literárně dramatického oboru ze třídy R. Drgáčové – čeká nás tedy pestrá paleta namíchaná ze slov, barev, tónů i kultivovaného pohybu, která potěší posluchače bez rozdílu věku.

Za všechny účinkující, ZUŠ Jeseník a Spolek přátel umění Vás srdečně zve

Rafaela Drgáčová

KONCERT PRO JUBILANTA

KONCERT PRO JUBILANTA

V sobotu 21. listopadu 2015 se ve 14.30 hodin uskutečnil v Kongresovém sále PLL a.s. Jeseník koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Jeseník s podtitulem „Vše nejlepší, pane Vraňovský!“

Před zcela zaplněným sálem zazněly v podání jesenického orchestru skladby nestorů české koncertní dechové hudby, u jejichž řízení se za dirigentským pultem vystřídali Milan Domes, Tomáš Uhlíř i Vladimír Vraňovský. Nechyběly ani mažoretky SZUŠ taneční s.r.o. Jeseník pod vedením Zuzany Fritscherové a skvělý moderátor Jan Štelcl.

V průběhu koncertu popřáli jubilantovi k jeho 80-tým narozeninám představitelé Města Jeseník – starosta Ing. Adam Kalous, místostarostka Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, dále ekonomická ředitelka PLL Bc. Jitka Matušková, bývalá ředitelka ZUŠ Zdeňka Kainarová, současné vedení orchestru, předseda SPU Mgr. Jiří Bartoň, František Surmík a další gratulanti z řad bývalých či současných členů orchestru, kolegů i posluchačů.

Koncert pro jubilanta se uskutečnil za finančního přispění Města Jeseník.

Nezbývá, než ještě jednou popřát „VŠE NEJLEPŠÍ, PANE VRAŇOVSKÝ!“

Aktuální akce
Aktuální video
Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník

Orchestr vznikl v roce 1971. Zakladatelem byl pan Vladimír Vraňovský, který byl přes třicet let jeho uměleckým vedoucím. Od července 2001 do listopadu 2005 byl uměleckým vedoucím pan František Mech.

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník

Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník vznikl jako malý soubor dvanácti kytar v roce 1998. Založila ho paní učitelka Carmen Langerová. Přijetím mandolíny, baskytary a několika bicích nástrojů získal soubor na větší hudební barevnosti a stal se z něho orchestr.

Kytarový soubor ZUŠ Jeseník

KYTAROVÝ SOUBOR ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENÍK
založila v září 2010 paní učitelka Barbora Uhlířová.
Prvním rokem tvořilo soubor 13 převážně mladších kytaristů a kytaristek. Každým rokem se však uskupení rozrůstalo. Ve školním roce 2014/2015 má kytarový soubor téměř 30 členů - žáků z kytarových tříd Barbory Uhlířové Dis., Carmen Langerové a Bc. Libuše Krmelové.

Základní umělecká škola Jeseník
28.října 873, 790 01 Jeseník

IČO: 60341742

+420 584 411 296, +420 603 271 791

zusjes@jes.cz

Novinky na email
Pro odebírání novinek na Váš email zadejte svou emailovou adresu.
ZUŠ na sociálních sítích